บล็อกของ แดง อุบล

วันนี้วันสุข

หมวดหมู่ของบล็อก: 

อยากผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์

หมวดหมู่ของบล็อก: 

สบายดีและมีความสุข

หมวดหมู่ของบล็อก: 

        กลับเข้าบ้านอีกครั้ง หลังจากไม่ได้เขียนบล็อกเสียนาน วันนี้กลับมาบอกด้วยภาพว่าทุกคนในครอบครัวสบายดี ขอบคุณพี่น้องหลายท่านที่เป็นห่วงว่าหายไปไหน ทำไมไม่เขียนบล็อกเลย

มีความสุขกับปัจจุบัน ดีกว่าฝันถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึง

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ครอบครัวของเรา

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เปิดเตาเผาถ่าน "น้องราม"

หมวดหมู่ของบล็อก: 

พี่น้องสมาชิกบ้านสวนพอเพียงมาเยี่ยม " น้องอีฟ "

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เปิดเตาเผาถ่าน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

หน้า