ทำน้ำหมักป้องกันแมลงศัตรูพืชกันเถอะ

สารเร่ง พด.7 หมายถึง เชื้อจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการหมักและย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากพืชสมุนไพร ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน เพื่อผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช

สรรพคุณ
ป้องกันแมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ยชนิดต่าง ๆ หนอนเจาะผลและลำต้น หนอนใยผัก หนอนชอนใบ หนอนคืบ หนอนกระทู้ หนอนกอ ไรแดง และแมลงหวี่ เป็นต้น

วัสดุสำหรับผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช (จำนวน 50 ลิตร)
1.
สมุนไพร 30 กิโลกรัม
2.
น้ำตาล 10 กิโลกรัม
3.
น้ำ 30 ลิตร
4.
สารเร่ง พด.7 1 ซอง (25 กรัม)


วิธีทำ
1.
สับพืชสมุนไพรให้เป็นชิ้นเล็ก หรือทุบ
2.
ละลายสารเร่ง พด.7 ในน้ำ 30 ลิตร ในถังหมักผสมให้เข้ากันนาน 5 นาที
3.
นำสมุนไพรและน้ำตาล ผสมลงในถังหมักคลุกเคล้าให้เข้ากัน
4.
ปิดฝาไม่ต้องสนิท ทำการหมักเป็นเวลา 20 วัน


อัตราการใช้
  สารป้องกันแมลงศัตรูพืช : น้ำ เท่ากับ 1 : 200 สำหรับพืชไร่ และไม้ผล
  สารป้องกันแมลงศัตรูพืช : น้ำ เท่ากับ 1 : 500 สำหรับพืชผัก และไม้ดอก


วิธีการใช้
  นำสารป้องกันแมลงศัตรูพืชที่เจือจางแล้ว 50 ลิตรต่อไร่ สำหรับใช้ในพืชไร่ พืชผัก และไม้ดอก และ 100 ลิตรต่อไร่ สำหรับใช้ในไม้ผล
  โดยฉีดพ่นที่ใบ ลำต้น และรดลงดิน ทุก 20 วัน หรือในช่วงที่มีแมลงศัตรูพืชระบาดให้ฉีดพ่นทุก ๆ 3 วัน ติดต่อกัน 3 ครั้ง


ข้อควรระวัง
1.
เก็บสารเร่ง พด.7 ไว้ในที่ร่ม
2.
เมื่อเปิดถุงแล้วใช้ให้หมดในครั้งเดียว
3.
กากวัสดุที่เหลือจากการหมักให้นำไปใส่ร่วมกับการผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืชครั้งใหม่ต่อไป

สารเร่ง พด.7 หมายถึง เชื้อจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการหมักและย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากพืชสมุนไพร ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน เพื่อผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช

สรรพคุณ
ป้องกันแมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ยชนิดต่าง ๆ หนอนเจาะผลและลำต้น หนอนใยผัก หนอนชอนใบ หนอนคืบ หนอนกระทู้ หนอนกอ ไรแดง และแมลงหวี่ เป็นต้น

วัสดุสำหรับผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช (จำนวน 50 ลิตร)
1.
สมุนไพร 30 กิโลกรัม
2.
น้ำตาล 10 กิโลกรัม
3.
น้ำ 30 ลิตร
4.
สารเร่ง พด.7 1 ซอง (25 กรัม)


วิธีทำ
1.
สับพืชสมุนไพรให้เป็นชิ้นเล็ก หรือทุบ
2.
ละลายสารเร่ง พด.7 ในน้ำ 30 ลิตร ในถังหมักผสมให้เข้ากันนาน 5 นาที
3.
นำสมุนไพรและน้ำตาล ผสมลงในถังหมักคลุกเคล้าให้เข้ากัน
4.
ปิดฝาไม่ต้องสนิท ทำการหมักเป็นเวลา 20 วัน


อัตราการใช้
  สารป้องกันแมลงศัตรูพืช : น้ำ เท่ากับ 1 : 200 สำหรับพืชไร่ และไม้ผล
  สารป้องกันแมลงศัตรูพืช : น้ำ เท่ากับ 1 : 500 สำหรับพืชผัก และไม้ดอก


วิธีการใช้
  นำสารป้องกันแมลงศัตรูพืชที่เจือจางแล้ว 50 ลิตรต่อไร่ สำหรับใช้ในพืชไร่ พืชผัก และไม้ดอก และ 100 ลิตรต่อไร่ สำหรับใช้ในไม้ผล
  โดยฉีดพ่นที่ใบ ลำต้น และรดลงดิน ทุก 20 วัน หรือในช่วงที่มีแมลงศัตรูพืชระบาดให้ฉีดพ่นทุก ๆ 3 วัน ติดต่อกัน 3 ครั้ง


ข้อควรระวัง
1.
เก็บสารเร่ง พด.7 ไว้ในที่ร่ม
2.
เมื่อเปิดถุงแล้วใช้ให้หมดในครั้งเดียว
3.

กากวัสดุที่เหลือจากการหมักให้นำไปใส่ร่วมกับการผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืชครั้งใหม่ต่อไป  

วัสดุที่ผมหาได้ครับ

ตะไคร้หอม

 

บอระเพ็ด

ฟ้าทะลายโจร

สะเดา

พด.7

ถังหมัก

 และก็ยังมีข่าและก็ยาเส้นยาตั้งกากน้ำตาล

พอดีช่วงกำลังทำกำลังทุบกำลังสับอยู่ ฝนได้เทลงมาอย่างหนัก (นั่งทำอยู่ลานบ้าน) เลยที่สับไว้แล้วทั้งหมดแยกเป็นกองๆ ไว้ว่าจะถ่ายรูปก่อนลงถัง พอฝนตกก็เลยจัดการรวมเข้ากองเดียวกันลงถังไปเลย ดังนั้นสิ่งที่ตั้งใจไว้ว่าจะถ่ายเป็นขั้นเป็นตอน ตกลงก็ทำไม่สำเร็จครับ

ความเห็น

รูปภาพของ จันทร์เจ้า

น่าสนใจมากค่ะ แต่ตอนนี้มีมะนาวแค่ต้นเดียวเอง ถ้าไปอยู่ไร่แล้วจะทำตามทุกกระบวนการครับผม

พอเพียง และ เพียงพอ บ้านไร่จันทร์เจ้า 

รูปภาพของ รัตนพงษ์

จะได้รีบทำไว้ใช้ครับ ขอบคุณมากครับสำหรับความรู้ที่ดีมาก (เกษตรกรมือใหม่หัดขับครับ)

มิตรภาพไร้พรมแดน

รูปภาพของ amporn

คุณรัตนพงษ์ช่วยด้วย พอดีโดนอาจารย์สั่งมาให้สวดบทอิติปิโส แต่ดิฉันลืมหมดแล้ว หรือว่าใครพอรู้บอกด้วยค่ะ (ขอโทษด้วยคุยนอกเรื่อง )

ทุกวินาทีมีค่า ถ้าเรามีความหวังเราจะไม่เคยพ่ายแพ้

รูปภาพของ benzkr

ว่าด้วยเรื่องคาถาอิติปิโส มีหลายแบบมากครับ ผมจะที่ผมจะลงไว้ที่นี้เป็นบทสรรเสริญ พระพุทธคุณ บทเดียวท่องตามอายุ

จะเริ่มแล้วนะครับ

อิติปิโส ภะคะวา อะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชชา จะระณะสัมปันโน

สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง

พุทโธ ภะคะวาติ ฯ

(สวดเกินอายุ 1 จบ)

ผมเคยไปสวด อิติปิโส 108 เมื่อปีใหม่ ที่ผ่านมา ซึ่งจะต้องท่องหมดทุกบท กว่าจะครบ 108 จบ นานหลายชั่วโมงเลยครับ

ขออนุโมทนาด้วยนะครับ

ตามรอยพ่อหลวง เรียนรู้แนวคิด ใช้ชีวิตพอเพียง

รูปภาพของ ป้าเล็ก..อุบล

บทสรรเสริญ พระพุทธคุณ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ.

บทสรรเสริญ พระธรรมคุณ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ.

บทสรรเสริญ พระสังฆคุณ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ.

ป้าเล็กสวดบทนี้อยู่ค่ะ  เวลาขับรถ  เวลาเผชิิญหน้าศัตรู  พ่อบอกว่าเป็หัวใจพระอรหันต์  อันนี้แบบเต็มบทค่ะ

รูปภาพของ benzkr

ป้าเล็กคงสร้างศัตรูไว้เยอะ ใช่ไหม อิอิLaughing

ตามรอยพ่อหลวง เรียนรู้แนวคิด ใช้ชีวิตพอเพียง

รูปภาพของ amporn

มาอยู่ที่นี่ลืมหมดค่ะ สมัยเด็กจำได้หมด แต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้สวด แต่ก็พอจำได้บ้าง ขอจดเลยนะค่ะ กันลืมอีกค่ะ

ทุกวินาทีมีค่า ถ้าเรามีความหวังเราจะไม่เคยพ่ายแพ้

รูปภาพของ ชวิน

 สุดยอด อย่างนี้ต้องให้ 100 % ป้าเล็ก ซะแล้ว

พอเพียงเพื่อเพียงพอ


jabee_68@hotmail.co.th

รูปภาพของ ป้าเล็ก..อุบล

ใช้ประโยชน์ได้จริงนะ    เคยคุยกับพระรูปหนึ่งท่านเป็นเพื่อนพ่อ    บอกว่า  เวลาเดินบิณฑบาตร   สวดบทนี้  ป้องกันหมากัดได้   แต่เวลาป้าเล็กเจอหมาดุ  ไม่ทันได้สวดหรอกค่ะ   ขวัญกระเจิงแล้ว  หนีก่อน

รูปภาพของ sothorn

พี่บ่าวผม พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ดีมากเลยครับ

รูปภาพของ วงษ์วิลัย

ผมหายไปหลายวันไม่มีใครคิดถึงผมเลยน้อยใจนะขอรับ

ทำแต่สิ่งที่ดี   อย่าดีแต่ทำ

รูปภาพของ amporn

ถ้าจะให้คิดถึงก็โชว์รูป หน่อยค่ะ นึกหน้่าไม่ออก เลยคิดถึงไม่ลง ฮิๆๆๆๆ

ทุกวินาทีมีค่า ถ้าเรามีความหวังเราจะไม่เคยพ่ายแพ้

รูปภาพของ NOOMOR

อยากได้การทำเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรัส

ทั้งหลักการและรูปภาพครับ 

แนะนำด้วยดครับ ขอบคุณ

รูปภาพของ ยายอิ๊ด

พี่พุทธบุตร นี่ก็เป็นอาจารย์ คนหนึ่งที่มีความรู้ พร้อมประยุกต์ให้ลูกศิษย์เสมอมา  ขอบคุณ อาจารย์

#แตกต่าง.แต่.ไม่แตกแยก#

รูปภาพของ manat

สวัสดีครับ...ขอถามผู้รู้หน่อยครับว่า น้ำตาลที่ใช้เป็นน้ำตาลอะไรครับ ใช้กากน้ำตาลได้หรือไม่ครับ
เคยได้ยินมาว่า...ไม่ควรใช้กากน้ำตาลเพราะมีสารเคมีเจือปนอยู่ไม่ทราบว่าจริงหรือไม่ครับ....ขอบคุณล่วงหน้าครับผม

ปล.กำลังตั้งท่าจะไปเป็นเกษตรกรดูบ้างครับ Laughing

รูปภาพของ Nut

ดีครับ..ที่บ้านปลูกลำใยไว้ครับ... น่าสนใจดีครับ.. เดี๋ยวจะลองไปทดสอบใช้ดูครับ

รูปภาพของ ผักกาด

กำลังหาสูตรอยู่เลยคะ

รูปภาพของ NumCha

รบกวนสอบถามค่ะ การทำน้ำหมักไล่แมลงนี่ใช้แต่ใบสะเดาหรอค่ะ หรือว่ารวม ๆ ดอกเม็ดสะเดาด้วยค่ะ Smile

รูปภาพของ loeibug

สมาชิกใหม่

สนใจมากเลยครับ ผมสร้างบ้าน บนพื้นที่ 1ไร่ 1งาน กำลังปลูกพืชผัก ประมาณรอบบ้านกินได้เกือบทุกชนิด ไม่มีความรู้เรื่องการเกษตรเลย พอลงมือปลูกทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วลอกงามเห็นดอกเห็นผลก็เลยภูมิใจมาก  เลิกงานเป็นหยิบจอบเสียบเดินรอบบ้าน ผมปลูกพืชกินได้เกือบทุกชนิด อย่างละ 2-3 ต้น ตอนนี้บ้านผมกลายเป็นบ้านสวนไปแล้ว  ผมกำลังศึกษาการทำปุ๋ยหมัก การใช้ใช้น้ำหมักป้องกันศัตรูพืช เศษหญ้า ใบไม้ เมื่อก่อนเคยเผา  เดี๋ยวนี้กองรวมกันไว้ใต้ต้นไม้ปล่อยทิ้งงไว้ไม่นานกลายเป็นปุ๋ย ดินร่วนซุยดีมาก ไส้เดือนเริ่มเยอะขึ้น สังเกตุจากขุดตรงไหนก็เจอไส้เดือน กิ้งก่าผีเสื้อ หิ่งห้อย นกฯ เข้ามาอาศัยตามต้นไม้ที่ผทฃมปลูก    หน้าร้อนบ้านคนอื่นเป็นเทปูน ร้อนมาก ผิดกับบ้านผม เทปูนเท่าที่จำเป็น อยู่เย็นสบาย  พืชผักสวนครัวเต็มบ้าน บ้านอื่นได้แต่แอบมอง ผมกลายเป็นคนที่บ้านอื่นรู้จักเป็นอย่างดี  เพราะ พริก มะเขือ ข่า ตระไคร้ มะละกอ ดอกแคร์ กระเพา ฯผมเก็บให้เพื่อนบ้านได้ทาน 

>>> ..บ้านพอเพียง ที่เมืองเลย..<<<

 

รูปภาพของ เกษมสันต์

จาหาได้ที่ไหน พด.1เนี่ย

รูปภาพของ CHANKIT2010

ผมได้เข้ามาอ่านบล็อกของคุณพุทธบุตรก็รู้สึกชื่นชมอยู่ในใจว่า นอกจากได้ความรู้แล้วที่สำคัญยังทำให้คิดได้ว่าของบางสิ่งบางอย่างเราสามารถทำเองได้ไม่จำเป็นต้องพึ่งสารเคมีเสียตังค์แล้วกลับให้โทษเราอีกนะ

รูปภาพของ fullstop

มือใหม่ครับ ไม่ทราบจริง พด.7 นี่ หาซื้อได้อย่างไร และต้องบอกคนขายว่ายังไงครับ

ขอบคุณครับ

let it b

รูปภาพของ ทองฤทธิ์ หัตถกร

ท่านที่ต้องการสารเร่ง พด. ขอได้ฟรีที่หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน สำนักงานเกษรอำเภอ สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดได้ครับ ผมขอมาแล้ว  ห้ามซื้อขายครับ  แจกฟรีเท่านั้น

อดได้  ทนได้  รอได้  ขอโทษได้  ขอบคุณได้  ก็เป็นสุขได้

รูปภาพของ ป้าจี๊ด

แหม!!ป้าจี๊ดกำลังจะถามพอดี  ปลูกมะเขือเพลี้ยแป้ง

กับตัวสีส้มๆมันลง...บ๊ะ!!อยากจับมันไปคั่วกินซะเลย

ขอบคุณมากค่ะ..อิอิ

แบ่งปันน้ำใจส่งต่อกันไป ....ไม่รู้จบ

รูปภาพของ angkumla

แจ่มครับ ตอนนี้กำลังทำเกษตรอยู่ครับ อยากได้ความรู้ต่าง ๆ ก็เข้ามาเว็ปนี้ เยี่ยมมากครับ ขอชื่นชม

รูปภาพของ benajak

:admire:


มากๆเลยใด้ความรู้ดี ผมเพิ่งเข้าเล่นใด้2วันเอง คิดว่าจะทำเกษตรปลูกผัก เลยสมัครเข้ามาหาข้อมูล


มีแต่ดีๆทั้งนั้น...http://www.youtube.com/watch?v=23CkPQS-C_k


อนาคตคิดว่าจะเพาะต้นกล้าอินทผาลัม ปลูกประดับสวยงามนะครับ


ไม่มีที่มากพอจะปลูกเอาผล....

อินทผาลัม

รูปภาพของ วันดี ยวงทอง

ที่บ้านผักสวนครัวก็มีพอประมาณค่ะถูกหอยเล่นงานเหมือนกันต้องทำใจทำปาบค่ะทุบอยางเดียวแต่ก็ไม่หมดวักทีชักเหนื่อยใจค่ะ

รูปภาพของ สาวภูธร

:bye: ตอนนี้ปลูกผักไว้หลังบ้าน มีหนอนและแมลงพอสมควร จะลองทำดู :bye:

รูปภาพของ นกฮูก

ที่บ้านปลูกเชอรร์รี่ ค่ะ ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไร ลักษณะใบจะเหนียวๆเหมือนมีน้ำหวานเกาะ ใต้ใบมีอะไรไม่รู้ตัวเล็กๆสีเหลืองเกาะอยู่ ใบหงิกด้วยค่ะ บอกหน่อยว่าทำอย่างไรดี

 

 

"ขอบคุณน้ำใจที่แบ่งปัน ขอบคุณบ้านสวนพอเพียง"

รูปภาพของ phoenix_za

ถ้าไม่มี พ.ด.7 ถ้าไม่มีใช้ EM แทนได้ม่ะคับ ถ้าใช้ได้ควรใช้ในปริมาณเท่าไรคับ

หน้า