เหงือกปลาหมอ...สมุนไพรทำให้อายุยืน

ขึ้น
0 users have voted.
หมวดหมู่ของบล็อก: 

 

ชื่อพื้นเมือง : เหงือกปลาหมอ

ชื่อวิทยาศาสตร์  : Acanthus ebracteatus Wall.  (เหงือกปลาหมอดอกขาว)

                     : A. ilicifolious Linn.  (เหงือกปลาหมอดอกสีมวง)

 ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE

ชื่ออื่น :  แก้มหมอ จะเกร็ง   อีเกร็ง

ลักษณะทั่วไป: 

ไมพุมสูง  1-3  ฟุต  ลําตนกลมเรียบ  แข็ง  สีเขียวแกมเทามักมีหนามตามขอๆ ละ 4  หนาม ใบเดี่ยว  เรียงตรงขาม  รูปวงรีหรอรูปขอบขนาน  กวาง  3-7  ซม. ยาว  6-20  ซม.  ขอบใบเวาหยักซี่ฟนหางๆ  ปลายซี่เปนหนามแหลม  ผิวใบเรียบมัน  เนื้อใบเหนียวแข็ง ดอกชอ  ออกที่ปลายกิ่ง  ชนิดดอกขาวมีกลีบดอกสีขาว  จุดประแดงหรือมวงแดง ชนิดดอกมวงมักมีกลีบดอกสีมวงอมฟา  มีแถบเหลืองออน  กลางกลีบ  ผลเปนฝกรูปไขหรือทรงกระบอก 

สรรพคุณ : 

ลูก   รสเผ็ดร้อน รับประทานขับโลหิตระดู แก้ฝี

เมล็ด  รสเผ็ดร้อน ขับพยาธิ

ทั้งต้น   รสเค็มกร่อย รับประทานแก้พิษฝีดาษ แก้ฝีภาย ใน แก้โรคผิวหนัง น้ำเหลืองเสีย ต้มอาบแก้พิษ ไข้หัว แก้ผื่นคัน ตำพอกปิดหัวฝี แผลเรื้อรัง ตำ คั้นเาอน้ำทาศีรษะ บำรุงรากผม รับประทานเป็น ยาอายุวัฒนะ

ใบ   รสเค็ม  แก้โรคผิวหนังผื่นคัน แก้ประดง แก้ฝีทั้ง ภายนอก ภายใน

เรื่องของต้นเหงือกปลาหมอนี้ มีประวัติ เล่าถึงความเป็นมาว่าพระมหาฤาษีแสดงไว้ให้เป็นทานแก่ สมณพรหมณ์ และชายหญิง เพื่อจะได้บำบัดโรค ถ้าผู้ใดได้รับตำรายานี้ ให้บอกต่อๆ กันไปจะได้อานิสงส์ หกกัลป์ ตำรายานี้ ชื่อว่า ต้นเหงือกปลาหมอ ถ้าเห็นงอกขึ้นกลางทางหรืออยู่ที่ใด อย่าเดินเหยียบย่ำข้ามเลย เพราะต้นเหงือกปลาหมอนี้มีคุณหลายอย่าง คือ
1. ถ้าตาเจ็บ ตาแดง ให้เอาต้นเงือกปลาหมอต้มกับน้ำขิงเอาน้ำหยอดตาหายแล
2. ถ้าเป็นเหน็บชาทั้งมือและตัว ให้เอาต้นเหงือกปลาหมอมาตำทาตรงที่เจ็บหายแล
3. ถ้างูกัด ให้ต้นเหงือกปลาหมอมากินด้วย ทาด้วย หายแล
4. ถ้าเป็นฝีบวมขึ้น ให้เอาต้นเหงือกปลาหมอกับขมิ้นอ้อยมาตำปนกัน แล้วพอกฝีก็จะยุบและหายแล
5. ถ้าเป็นริดสีดวงงอก ให้เอาต้นเหงือกปลาหมอกับ ขมิ้นอ้อยมาตำปนกับน้ำมันหรือน้ำมูตร ทาหายแล
6. ถ้าเป็นไข้หนาวสั่นทั้งตัว ให้เอาต้นเหงือกปลาหมอ กับขิงต้มปนกัน กินแล้วหายแล
7. ถ้าเป็นหูหนาตาโต ให้เอาต้นเหงือกปลาหมอตำเข้า กับน้ำกิน แล้วเอาใบส้มป่อยต้ม อาบหายแล
8. ถ้าเจ็บหลัง เจ็บบั้นเอว ให้เอาต้นเหงือกปลาหมอ กับชะเอมเทศตำเป็นผงละลายน้ำผึ้งกิน
9. ถ้าเป็นริดสีดวงแห้ง หรือฝีในท้อง และซูบผอม เหลืองทั้งตัวให้เอาต้นเหงือกปลาหมอตำเป็นผงละลายน้ำผึ้งกินทุกวันหายแล
10. ถ้าเป็นริดสีดวง เท้ามือตาย ร้อนทั่วตัว และเวียนศีรษะตามืดเจ็บทั้งตัว และตัวนั้นแห้ง โรคนี้ชื่อว่าลมเพชรฆาต 38 จำพวก ให้เอาต้นเหงือกปลาหมอกับเปลือกมะรุม เสมอกัน เอาเกลือนิดหนึ่ง หมาก 3 คำ เบี้ย 3 ตัว วางบนปากหม้อ ใส่ฟืน 30 ดุ้น ถ้าเดือดแล้วให้ อึดใจยกลง และเวลากินอึดใจกิน หายแล
11. ถ้าจะให้เจริญอายุ ให้เอาต้นเหงือกปลาหมอ 2 ส่วนพริกไทย 1 ส่วน ตำเป็นผงละลายน้ำผึ้งกินทุกวัน ถ้ากินได้เดือนหนึ่งโรคไม่มี สติปัญญาเกิด ถ้ากิน สองเดือน ผู้คนชื่นชม ริดสีดวง 12 จำพวกไม่มา กล้ำกราย ถ้ากินได้สี่เดือน ลมสิบสองจำพวกไม่มี ถ้ากินหกเดือน เดินได้วันละโยชน์ไม่เหน็ดเหนื่อย ถ้ากินได้เจ็ดเดือนสีเนื้อและเลือดดี ถ้ากินแปดเดือน เสียงเหมือนนกการเวก ถ้ากินเก้าเดือน คมหอกคมดาบ แทงฟันไม่เข้า และในตำราว่าไว้ต้นเหงือกปลาหมอ เปรียบเสมือนยาทิพย์ ถ้ากินอาหารและสิ่งใดๆ เข้าไปจะไม่มีโทษเลย
12. ถ้าเป็นมะเร็งทั่วตัว ให้เอาต้นเหงือกปลาหมอ พริกไทยหนึ่ง ดีปลีหนึ่ง ตำปนกันละลายน้ำร้อน กินหายแล
13. ถ้าเจ็บทั่วสรรพางค์กาย ให้เอาต้นเหงือกปลาหมอ ตำเอาน้ำทาหายแล
14. ถ้าตกจากที่สูง หรือต้องคมอาวุธทั้งหลาย ให้เอา ต้นเหงือกปลาหมอตำทาที่แผลหายแล
15. ถ้าเป็นฝีที่รักแร้หรือลำคอ ให้เอาต้นเหงือกปลาหมอขมิ้นอ้อยหนึ่ง แล้วเอาน้ำมันงากับมูตรเคล้ากับยา ทาหายแล
16. ถ้าเป็นผื่นแดงคันขึ้นมา เกาจนไม่รู้ตัวเจ็บ ให้เอา ต้นเหงือปลาหมอมาตำกิน แล้วเอาน้ำต้มกับใบส้มป่อย อาบหายแล
17. ถ้าหญิงระดูขาดหรือโลหิตแห้ง ตั้งแต่หนึ่งเดือน หรือสองเดือนก็ดี(ยกเว้นการตั้งครรภ์) และให้เจ็บ ผอมเหลืองสรรพางค์กาย ให้เอาต้นเหงือกปลาหมอ ตำเป็นผงละลายน้ำมันงาหรือน้ำผึ้ง กินทุกวัน โรค ที่เป็นอยู่ก็จะหาย
18. ถ้าเป็นลม ให้เอาต้นเหงือกปลาหมอหนึ่งส่วน พริกไทยสองส่วนตำเป็นผงละลายน้ำร้อนกิน
19. ถ้าเป็นมะเร็งที่ท้องจนตัวเหลือง ให้เอาต้นเหงือก ปลาหมอหนึ่ง กระชายหนึ่ง มะคำไก่หนึ่ง สมอทั้งสองหนึ่งต้มกินหายแล
20. ถ้าหน้ามืดตามัว ให้เอาต้นเหงือกปลาหมอ กระเพราทั้งสอง(ขาว/แดง) แสมสาน ใบทองหลาง ใบมนบอระเพ็ด เจตมูลเพลิง ยานี้เอาเสมอภาคตำปิด กระหม่อม แล้วเอาเหล็กเผาไฟร้อนมาวางทับเหนือยา ที่ปิดนั้นหายแล
ต้นเหงือกปลาหมอ เอาทั้ง 5 คือ ราก โคน ต้นและใบ ลูก ดอก นำมาล้างน้ำให้สะอาดแล้วจึงใช้


ข้อมูล:หนังสือกายบริหารแกว่งแขน ของโชคชัย ปัญจทรัพย์

 

สูตรยาอายุยืน

1. ต้นเงือกปลาหมอสด    50  ส่วน

2.เมล็ดพริกไทยร่อน       25  ส่วน

วิธีปรุงยา

     นำ ต้นเงือกปลาหมอสดๆมาหั่่นเป็นชิ้นเล็กๆ  แล้วตำรวมกับเมล็ดพริกไทยร่อน  จากนั้่นเอาไปตากแดดให้แห้ง  แล้วนำมาบดเป็นผงละเอียด  จากนั้นนำมาคลุกกับน้ำผึ้งเดือน 5 ปั้นเป็นยาลูกกลอนแล้วตากแดดอีกนิดหนึ่งจึงเก็บใส่ขวดโหลไว้รับประทาน  หรือจะบรรจุแคปซูลเพื่อความสะดวก

     รับประทานเป็นประจำจะทำให้ร่างกายแข็งแรง  บำรุงผิวพรรณ โลหิตไหลเวียนได้ดี เส้นเลือดไม่อุดตัน

การรัปประทานให้รับประทานก่อนเข้านอนทุกคืนครั้งละ 1 - 2 เม็ด  จะทำให้อายุยืนยาว

ข้อมูลจากหนังสือ  : ยอดสมุนไพรยาอายุวัฒนะ  ของอาจารย์ยุวดี  จอมพิทักษ์

thiwagonblackcat
รูปภาพของ thiwagonblackcat
Offline
Last seen: 1 ปี 7 เดือน ก่อน
Joined: จันทร์, 23 พฤษภาคม, 2011 - 15:26
เมื่อก่อนตอนเป็นเด็ก

เมื่อก่อนตอนเป็นเด็ก มันขึ้นริมคลองหลังบ้านเต็มไปหมด ชอบมีคนมาขอเอาไปทำยา 

ตอนเด็กชอบเอามาตำเล่น น้ำมันจะออกเหนียว แต่ ไม่เคยกินเลย

ขึ้น
0 users have voted.

ป้า...แมวดำ

yoshige675
รูปภาพของ yoshige675
Offline
Last seen: 1 ปี 10 เดือน ก่อน
Joined: อังคาร, 22 มิถุนายน, 2010 - 11:53
เป็นยาดีเลยแหละครับ...ป้า...แ

เป็นยาดีเลยแหละครับ...ป้า...แมวดำ

ขึ้น
0 users have voted.
tikki
รูปภาพของ tikki
Offline
Last seen: 5 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
Joined: ศุกร์, 4 กุมภาพันธ์, 2011 - 21:37
สรรพคุณเหลือหลายเจ้าเหงือกปลา

สรรพคุณเหลือหลายเจ้าเหงือกปลาหม้อ อย่าได้มองข้าม ตอนนี้เริ่มหายากแล้วเหมือนกัน

ขึ้น
0 users have voted.
ลุงพูน
รูปภาพของ ลุงพูน
Offline
Last seen: 5 วัน 14 ชั่วโมง ก่อน
Joined: เสาร์, 18 ตุลาคม, 2008 - 19:49
คุณtikki

ลองไปหาดูแถวชายทะเล เคยเห็นที่สะปำ มีเยอะ ขุดไปปลูกได้ครับ

ขึ้น
0 users have voted.
อัญชณา
รูปภาพของ อัญชณา
Offline
Last seen: 3 ปี 8 เดือน ก่อน
Joined: อังคาร, 4 มกราคม, 2011 - 11:40
เหงือกปลา

สรรพคุณล้นเหลือ เพิ่งได้มาจากคุณน้องจารึก กำลังปลูกพอดีเลย...

ขึ้น
0 users have voted.
eve_chanida
รูปภาพของ eve_chanida
Offline
Last seen: 3 สัปดาห์ 5 วัน ก่อน
Joined: พุธ, 18 พฤษภาคม, 2011 - 00:21
พี่อัญ

:admire: เพาะไว้เผื่อน้องแหน่เด้อ :admire2:

ขึ้น
0 users have voted.

"ผู้ใด ไม่โกรธ ไม่สะดุ้ง ไม่โอ้อวด ไม่รำคาญ พูดด้วยปัญญา ไม่ฟุ้งซ่าน 
ผู้นั้นแลชื่อว่า เป็นมุนี มีวาจาสำรวมแล้ว"

 

kheatti74
รูปภาพของ kheatti74
Offline
Last seen: 12 เดือน 2 วัน ก่อน
Joined: อังคาร, 29 มีนาคม, 2011 - 12:12
ยาดีสารพัดประโยชน์

ยาดีสารพัดประโยชน์ :admire2:

ขึ้น
0 users have voted.

ถ้าเดินเรื่อยไป ย่อมถึงปลายทาง

arnat2518
รูปภาพของ arnat2518
Offline
Last seen: 3 ปี 3 เดือน ก่อน
Joined: เสาร์, 11 มิถุนายน, 2011 - 09:28
สุดยอดสรรพคุณ

ของดีมีอยู่ใกล้ตัว ...บางทีเราไม่รู้ ข้อ 11 เป็นยาอายุวัฒนะด้วย

ขึ้น
0 users have voted.
ป้าลัด
รูปภาพของ ป้าลัด
Offline
Last seen: 5 วัน 16 ชั่วโมง ก่อน
Joined: จันทร์, 6 ธันวาคม, 2010 - 01:29
ขยายพันธ์เผื่อป้าลัดซัก 1 ต้น

ขยายพันธ์เผื่อป้าลัดซัก 1 ต้น นะค่ะ สรรพคุณเหมือนยาครอบจักรวาลเลย :evil-smile:

ขึ้น
0 users have voted.

 

 

ลุงพูน
รูปภาพของ ลุงพูน
Offline
Last seen: 5 วัน 14 ชั่วโมง ก่อน
Joined: เสาร์, 18 ตุลาคม, 2008 - 19:49
คุณyoshige675

ผมก็กินครับ

ขึ้น
0 users have voted.
หนุ่มชาวสวน
รูปภาพของ หนุ่มชาวสวน
Offline
Last seen: 2 ปี 10 เดือน ก่อน
Joined: พฤหัสบดี, 9 ธันวาคม, 2010 - 22:17
สมุนไพร

ข้อมูลดีครับ ชอบขึ้นตามแหล่งน้ำครับ เคยหักต้นมาชำรากไม่ออก ไม่รู้ใช้วิธีไหนปลูกครับ:confused:

ขึ้น
0 users have voted.
RUT2518
รูปภาพของ RUT2518
Offline
Last seen: 3 ปี 8 เดือน ก่อน
Joined: พุธ, 19 มกราคม, 2011 - 16:05
ขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลดีๆ


ขึ้น
0 users have voted.
สาวภูธร
รูปภาพของ สาวภูธร
Offline
Last seen: 3 ปี 1 สัปดาห์ ก่อน
Joined: พฤหัสบดี, 24 มีนาคม, 2011 - 16:22
เหงือกปลาหมอ

ขอบคุณสำหรับความรู้ดี ๆ :cute: :cute: :cute:

ขึ้น
0 users have voted.
จารึก จันทร์เกตุ
รูปภาพของ จารึก จันทร์เกตุ
Offline
Last seen: 4 เดือน 5 วัน ก่อน
Joined: พฤหัสบดี, 10 มีนาคม, 2011 - 15:04
เหงือกปลาหมอ

ที่บ้านมีเยอะเป็นป่าเลยครับ...รู้แต่ว่าเป็นยาสมุนไพร แต่ไม่ทราบรายละเอียด ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆครับ

ขึ้น
0 users have voted.

"จะปลูกทุกอย่างที่กิน จะกินทุกอย่างที่ปลูก"

saeng77
รูปภาพของ saeng77
Offline
Last seen: 1 ปี 2 สัปดาห์ ก่อน
Joined: ศุกร์, 11 มีนาคม, 2011 - 11:55
เอากิ่งมาชำก็ได้นะ

เอากิ่งมาชำก็ได้นะ มีคนเอากิ่งมาให้ 4 กิ่ง ชำไว้ เห็นแตกยอดออกมาทุกกิ่ง 

ขึ้น
0 users have voted.
Aree
รูปภาพของ Aree
Offline
Last seen: 1 ปี 5 เดือน ก่อน
Joined: พุธ, 11 พฤษภาคม, 2011 - 11:34
สรรพคุณมากมมาย

ขอบคุณจริงๆ ค่ะ สรรพคุณมากมมาย

ขึ้น
0 users have voted.
วันเพ็ญ ถือทอง
รูปภาพของ วันเพ็ญ ถือทอง
Offline
Last seen: 1 ปี 9 เดือน ก่อน
Joined: อาทิตย์, 6 กุมภาพันธ์, 2011 - 14:06
เคยกิน

ดีจริงด้วย


แต่ต้องไปจ้างเขาทำ บดยาก


ปั้นกับน้ำผึ่งขนาดเท่าเมล็ดพุทรา(ปลายนิ้วก้อย)


เน้น ต้องเป็นพริกไทยดำนะคะ 

ขึ้น
0 users have voted.