การปลูกผักหวานป่า

หมวดหมู่ของบล็อก: 

การเตรียมดินสำหรับปลูกผักหวานป่านั้นไม่ยุ่งยากอะไร


มากมาย ขั้นตอนแรกต้องขุดหลุมขนาด 30x30x30ซม.
แล้วนำดินที่ขุดขึ้นมาผสมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์อัตราส่วน 1:1 แล้วใส่กลับลงไปในหลุม
ทิ้งไว้ประมาณ 1อาทิตย์ก่อนทำการปลูก ผักหวานป่าสามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ดีในดินแทบทุกชนิด


 การเตรียมเมล็ดและการดูแล


 หลังจากที่ได้เมล็ดมา ให้นำมาขูดเปลือกและเมือกออก ถ้าไม่ขูดออกก็ได้แต่จะทำให้เมล็ดงอกช้า
เพระในเนื้อและเมือกของเมล็ดจะมีสารยับยั้งการงอก  หลังจากนั้นให้นำไปแช่น้ำไว้ 1 คืน
และนำขึ้นผึงบนกระสอบป่านและคลุมทับด้วยกระสอบป่านอีกครั้ง ทิ้งใว้ประมาณ 3-5วัน
เมล็ดจะเริ่มแตก ให้นำไปปลูกในหลุมที่เตรียมไว้หลุมละ3-4เมล็ด เสร็จแล้วให้ใช้ตระกล้า
ไม้ไผ่มาครอบเพื่อพรางแสง จากนั้นประมาณ 2 เดือนต้นอ่อนจะเริ่มงอก จนผักหวานอายุได้
ประมาณ 1 ปีให้เจาะก้นตระกล้าที่ครอบเพื่อให้พักหวานได้รับแสง  ในช่วงที่เริ่มปลูก ให้ปลูก
พืชพี่เลี้ยง เช่นตะขบ ต้นแค หรือมะขามเทศ  ส่วนใหญ่ จะปลูกต้นแคเนื่องจากเป็นพืขโตเร็ว
และมะขามเทศ เมื่อผักหวาน อายุได้  2-3ปี ให้ทำการตัดต้นแคทิ้ง เหลือใว้เฉพาะต้นมะขามเทศ
เพื่อให้ผักหวานได้รับแสงประมาณ 60-70% ส่วนปุ๋ยให้ใช้ปุ๋ยคอก(มูลวัว )ใส่ห่างจากต้น
1ฟุต ปีละ 2 ครั้ง


 เคล็ดลับการปลูกคือ


1.ระวังอย่าให้รากผักหวานกระทบกระเทือน  ถ้ากระทบกระเทือนอาจทำให้ชงักการเจริญเติมโตไปเป็นปี
2.พืชพี่เลี้ยง จำเป็นต้องมี
3.การพรางแสงในขณะต้นยังอ่อน (ใช้ระกร้าไม้ไผ่คลุมปิดไว้)เมล็ดที่ต้องนำมาแกะ เปลือกออก ก่อนนำไปปลูกการใช้ตระกล้าไม้ไผ่ครอบต้นอ่อนการใช้ตระกล้าไม้ไผ่ครอบต้นอ่อนเมล็ดที่พร้อมจะนำไปหยอดลงหลุมผลพลอยได้จาการปลูกต้นแค ( เห็ดหูหนู )ผักหวานอายุ 3 ปี..


ขอบคุณที่ปรึกษาทั้ง 2 ท่าน : พ่อกับแม่ผมเองครับ


 ---------------------------------------------------------


ผักหวานป่า : สุดยอดผักของไทยและเอเชียอาคเนย์คอลัมน์ที่ผู้เขียนรับผิดชอบอยู่นี้ ได้นำเสนอเรื่องราวของพืชที่คนไทยใช้ปรุงอาหารในฐานะผักติดต่อกันมาหลายสิบตอนแล้ว แต่ยังไม่เคยนำผักแต่ละชนิดมาเปรียบ เทียบกันเลยว่ามีความดีเด่นหรือ ได้รับความนิยมมากน้อยกว่ากันอย่างไร ทั้งนี้เพราะเชื่อว่าผักแต่ละชนิดต่างก็มีคุณค่าในตัวเองที่แตกต่างกันออกไป ยากที่จะนำมาแข่งขันกันได้ และคงไม่มีความจำเป็นหรือมีประโยชน์อะไร ส่วนด้านความนิยมนั้นเป็นเรื่องรสนิยมของแต่ละคน อาจวัดได้โดยการสำรวจความเห็น หรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่าโพลล์ (poll) นั่นเอง เช่น การหยั่งเสียงประชาชนก่อนการเลือกตั้ง เป็นต้น

เท่าที่ทราบจนถึงขณะนี้ ยังไม่มีการหยั่งเสียงคนไทยถึงความนิยมในการบริโภคผักแต่ละชนิดว่าผักชนิดใดได้รับความนิยมสูงสุดหรือ อยู่ใน ๑๐ อันดับแรก (Top Ten) อันอาจเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดผักของคนไทย อย่างไรก็ตามหากมีการหยั่งเสียงหาความนิยมในผักแต่ละชนิดของคนไทยขึ้นมาจริงๆ ก็คาดหมายล่วงหน้าได้เลยว่า ผักชนิดหนึ่งคงติดอันดับยอดนิยมไม่ต่ำกว่าอันดับที่สามอย่างแน่นอน ผักชนิดนั้น ก็คือ ผักที่คนไทยภาคกลางเรียกว่า ผักหวานป่า นั่นเอง


ผักหวานป่า : ช้างเผือกจากพงไพร
ผักหวานป่า มีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Melientha suavis Pierre. อยู่ในวงศ์ Opiliaceae ซึ่งเป็นวงศ์พิเศษที่ยังไม่มีผักชนิดใดหรือผลไม้ชนิดใดที่ผู้เขียนรู้จักอยู่ในวงศ์นี้เลย เรียกได้ว่าพืชในวงศ์นี้ผู้เขียนรู้จักเพียงผักหวานป่านี้เท่านั้น แสดง ให้เห็นความพิเศษของผักหวานป่าว่ามีลักษณะหลายประการแตกต่างจากผักชนิดอื่นๆอย่างชัดเจน รวมทั้งรสชาติที่คนไทยชื่นชอบนั้นด้วย

ผักหวานป่าเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง ๔-๑๑ เมตร เนื้อไม้แข็ง ผิวเปลือกเรียบ กิ่งอ่อนผิวสีเขียวเข้ม เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีเทาอมน้ำตาลอ่อน เป็นพืชผลัดใบตามฤดูกาล จึงสะสมอาหารไว้ที่รากและลำต้นได้มากกว่าต้นไม้ทั่วไป ใบของผักหวานป่าเป็นใบเดี่ยว รูปรียาวหรือรูปไข่ กว้าง ๒.๕-๕ เซนติเมตร ยาว ๖-๑๒ เซนติเมตร ปลายใบมนหรือแหลม ฐานใบสอบเรียว ก้านใบยาว ๑-๒ มิลลิเมตร ใบอ่อนสีเขียวอ่อน ใบแก่สีเขียวเข้ม ดอกเป็นช่อยาว ออกจากกิ่งหรือซอกใบ ก้านช่อดอกยาว ๑๕-๒๐ เซนติเมตร มีใบประดับรูปไข่ปลายแหลม ดอกแยกเพศอยู่บนก้านดอกเดียวกัน ดอกตัวผู้มีกลีบสีเขียวอ่อน เกสรสีเหลือง ดอกตัวเมียมีกลีบดอกสีเขียวเข้ม ก้านดอกสั้นกว่าดอกตัวผู้ ออกดอกระหว่างเดือนธันวาคมถึงมีนาคม ผลผักหวานป่ามีผลเดี่ยวอยู่บนช่อยาว (ช่อดอกเดิม) ผลรูปไข่ ขนาดกว้าง ๑.๕-๑.๗ เซนติเมตร ยาว ๒.๓-๓ เซนติเมตร ผลอ่อน  สีเขียว ผลแก่เป็นสีเหลืองส้มหรือแดง ก้านผลยาว ๓-๕ มิลลิเมตร

ถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของผักหวานป่าอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ตามป่าเบญจพรรณในที่ราบ หรือเชิงเขาสูงไม่เกิน ๖๐๐ เมตรจากระดับน้ำทะเล ปกติชอบขึ้นอยู่บนดินร่วนปนทราย ผักหวานที่กินกันในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ ส่วนใหญ่เก็บมาจากป่าหรือที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ จึงเรียกกันทั่วไปว่า ผักหวานป่า บางครั้งเรียกว่า ผักหวาน มีแปลกไปเฉพาะที่สุรินทร์ซึ่งเรียกว่าผักวาน สันนิษฐานว่าคงเรียกเพื้ยนไปจากผักหวานนั่นเอง


ผักหวานป่าในฐานะผัก
คนไทยใช้ยอดอ่อน ใบอ่อน และผลอ่อนของผักหวานป่ามากินเป็นผัก โดยอาจนำมาลวกให้สุกเป็นผักจิ้มหรือเครื่องเคียง นำไปผัดน้ำมันหรือประกอบกับแกงชนิดต่างๆ เช่น แกงเลียง แกงส้ม แกงคั่ว ฯลฯ เป็นต้น สำหรับคนไทยทั่วไปนั้น อาหารที่ปรุงจากผักหวานป่านับเป็นอาหารพิเศษที่นานๆจะได้กินสักครั้ง เพราะเป็นผักธรรมชาติที่มีตามฤดูกาลและมีปริมาณน้อย ราคาก็แพงมากเมื่อเทียบกับผักชนิดอื่นๆ ซึ่งคล้ายกับเห็ดยอดนิยมของคนไทยที่ชื่อ เห็ดโคน หรือเห็ดปลวกของคนอีสาน เพราะเห็ดโคนมีเฉพาะในธรรมชาติ ยังไม่สามารถเพาะเลี้ยงได้ จึงมีเป็นฤดูกาล ปริมาณน้อย ราคา จึงแพงมากเมื่อเทียบกับเห็ดชนิดอื่นๆ ปัจจุบันมีวิธีถนอมเห็ดโคนเอาไว้กินนอกฤดู เช่น การบรรจุขวด หรือกระป๋องที่ยังคงรสชาติเอาไว้ได้มาก แต่ผักหวานยังไม่มีการถนอมเอาไว้กินนอกฤดูที่เหมาะสมและได้รับความนิยม จึงทำให้ผักหวานคงเป็นอาหารพิเศษที่มีราคาสูงไปอีกนาน


ประโยชน์ด้านอื่นๆของผักหวานป่า
ผักหวานป่ามีคุณสมบัติด้านสมุนไพรในการรักษาโรคที่แพทย์แผนไทยใช้มาตั้งแต่อดีตเช่นเดียวกับพืชชนิดอื่นๆ เช่น

ใบและราก : รักษาแผล ปวดในข้อ ปวดหัว ปวดท้อง

ราก : เป็นยาเย็น แก้ร้อนในกระหายน้ำ สงบพิษไข้ แก้ดีพิการ


ขอบคุณแหล่งที่มา :  http://www.doctor.or.th/node/2184

ความเห็น

รูปภาพของ 9wut

ขั้นตอน วิธีการละเอียดดีมากเลยครับ

ขอบคุณครับที่นำข้อมูลดีๆมาเผยแพร่ครับ

รูปภาพของ สาววาริน

แกงเลียง แกงปลาย่างอร่อยนักแล..ขอบคุณมากค่ะ

รูปภาพของ lekonshore

ข้อมูลละเอียดค่ะ แต่ตัวเล็กจังเลย

 

 

msn:lekonshore@hotmail.com

ชีวิตคนเรานั้นสั้นนัก จงมีความสุข สนุกกับชีวิต อย่ามัวคิดอิจฉาใคร

รูปภาพของ มนต้นกล้า

ขอตัวใหญ่หน่อยค่ะLaughing

ฉันจะปลูก ผัก ให้ลูกทาน

รูปภาพของ ตองอู

ขอบคุณข้อมูล...ละเอียดดีจังเลยค่ะ..^__^..

MSN/MAIL/HI5 : Tongau_oomsin[at]hotmail[dot]com

รูปภาพของ ยายอิ๊ด

ลำบากแล้ว งานนี้ อย่าลืมว่ามีผู้สูงวัย เป็นสมาชิกอยู่ด้วยซิคะ ตาลายแล้วค่ะ มองไม่เห็น

#แตกต่าง.แต่.ไม่แตกแยก#

รูปภาพของ methk

...ขอโทษครับ..ผมเปลี่ยนให้แล้วนะครับ..ลองอ่านดูใหม่นะครับ..

รูปภาพของ chai

ขอบคุณข้อมูลมากครับรายละเอียดถี่ยิบเลย

ทำความดีนะครับ จะได้มีความสบายใจ   msn/krawmovie@hotmail.com

รูปภาพของ ไอรินลดา

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ กำลังสนใจปลูกผักหวานป่าพอดีเลยค่ะ

รูปภาพของ witlessness

ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ

ละเอียดไปหน่อยนะ(ตัวหนังสือเล็ก)

รูปภาพของ แก้ว กุ๊ก กิ๊ก

ผักหวานป่า กับ ผักหวานบ้าน ต่างกันยังไง เวลาไปตลาด บางทีคนขายบอกผักหวานบ้าน บางเจ้าก็ว่าผักหวานป่า แต่แก้วดูแล้ว ใบมันเป็นชนิดเดียวกันนี่     แล้วจริงๆแล้วผักหวานป่า ใบและยอดเป็นยังไงค่ะ ขอรูปชัดๆ พร้อมคำอธิบาย


สอนหนูหน่อยค่ะ

 

รูปภาพของ methk


ผักหวานป่าครับ...ผักหวานบ้านครับ...

รูปภาพของ wanpen

เป็นความรู้ที่ดีมากค่ะ  มีเมล็ด หรือต้น ขายหรือเปล่าคะ สนใจปลูกค่ะ ที่บ้านมีแต่ผักหวานบ้าน

รูปภาพของ methk

Laughingมีครับแต่ต้องรอปีหน้า..ประมาณเดือนมีนาครับ..

รูปภาพของ tingner

ลองเอามูลไส้เดือนใส่ไปด้วยนะครับ

รับรองว่าแจ๋ว

รูปภาพของ ป้าตู้_ตะวัน

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ..สนใจมากๆค่ะ

ตะวันลาลับกับขอบฟ้าไกล  แล้วเริ่มต้นใหม่กับขอบฟ้ากว้าง ทุกชีวิตก้าวเดินบนหนทาง ที่ตนได้วาดวางอย่างตั้งใจ

 

รูปภาพของ โอ๋ กาฬสินธุ์

   เคยซื้อต้นอ่อนมาปลูกยาวประมาณคืบ    1 ปีผ่านไปต้นเท่าเดิม แล้วก็แห้งลงๆ พึ่งรู้ว่าเค้าไม่โตเพราะรากบอบบางนี่เอง  ถ้าใช้เมล็ดปลูกเลยน่าจะตัดปัญหานี้ได้ จะรอเมล็ดพันธุ์ค่ะ


   

รูปภาพของ ดาวเรือง

ถามแล้วไม่ได้คำตอบเลยหาอ่านเอง  สุดยอดความรู้เรื่องผักหวานป่า  เดือนมีค.จ่อคิวขอเมล็ดหน่อยได้ไหมคะ   ไม่ได้ไปทำเป็นการค้าหรอกค่ะ  แค่อยากไว้กินเฉยๆ  ได้ป่าวคะ?

รูปภาพของ methk

ยินดีเป็นอย่างมากครับ...แล้วจะส่งไปให้นะครับ...