การปลูกผักหวานป่า

ขึ้น
2 users have voted.
หมวดหมู่ของบล็อก: 

การเตรียมดินสำหรับปลูกผักหวานป่านั้นไม่ยุ่งยากอะไร


มากมาย ขั้นตอนแรกต้องขุดหลุมขนาด 30x30x30ซม.
แล้วนำดินที่ขุดขึ้นมาผสมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์อัตราส่วน 1:1 แล้วใส่กลับลงไปในหลุม
ทิ้งไว้ประมาณ 1อาทิตย์ก่อนทำการปลูก ผักหวานป่าสามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ดีในดินแทบทุกชนิด


 การเตรียมเมล็ดและการดูแล


 หลังจากที่ได้เมล็ดมา ให้นำมาขูดเปลือกและเมือกออก ถ้าไม่ขูดออกก็ได้แต่จะทำให้เมล็ดงอกช้า
เพระในเนื้อและเมือกของเมล็ดจะมีสารยับยั้งการงอก  หลังจากนั้นให้นำไปแช่น้ำไว้ 1 คืน
และนำขึ้นผึงบนกระสอบป่านและคลุมทับด้วยกระสอบป่านอีกครั้ง ทิ้งใว้ประมาณ 3-5วัน
เมล็ดจะเริ่มแตก ให้นำไปปลูกในหลุมที่เตรียมไว้หลุมละ3-4เมล็ด เสร็จแล้วให้ใช้ตระกล้า
ไม้ไผ่มาครอบเพื่อพรางแสง จากนั้นประมาณ 2 เดือนต้นอ่อนจะเริ่มงอก จนผักหวานอายุได้
ประมาณ 1 ปีให้เจาะก้นตระกล้าที่ครอบเพื่อให้พักหวานได้รับแสง  ในช่วงที่เริ่มปลูก ให้ปลูก
พืชพี่เลี้ยง เช่นตะขบ ต้นแค หรือมะขามเทศ  ส่วนใหญ่ จะปลูกต้นแคเนื่องจากเป็นพืขโตเร็ว
และมะขามเทศ เมื่อผักหวาน อายุได้  2-3ปี ให้ทำการตัดต้นแคทิ้ง เหลือใว้เฉพาะต้นมะขามเทศ
เพื่อให้ผักหวานได้รับแสงประมาณ 60-70% ส่วนปุ๋ยให้ใช้ปุ๋ยคอก(มูลวัว )ใส่ห่างจากต้น
1ฟุต ปีละ 2 ครั้ง


 เคล็ดลับการปลูกคือ


1.ระวังอย่าให้รากผักหวานกระทบกระเทือน  ถ้ากระทบกระเทือนอาจทำให้ชงักการเจริญเติมโตไปเป็นปี
2.พืชพี่เลี้ยง จำเป็นต้องมี
3.การพรางแสงในขณะต้นยังอ่อน (ใช้ระกร้าไม้ไผ่คลุมปิดไว้)เมล็ดที่ต้องนำมาแกะ เปลือกออก ก่อนนำไปปลูกการใช้ตระกล้าไม้ไผ่ครอบต้นอ่อนการใช้ตระกล้าไม้ไผ่ครอบต้นอ่อนเมล็ดที่พร้อมจะนำไปหยอดลงหลุมผลพลอยได้จาการปลูกต้นแค ( เห็ดหูหนู )ผักหวานอายุ 3 ปี..


ขอบคุณที่ปรึกษาทั้ง 2 ท่าน : พ่อกับแม่ผมเองครับ


 ---------------------------------------------------------


ผักหวานป่า : สุดยอดผักของไทยและเอเชียอาคเนย์คอลัมน์ที่ผู้เขียนรับผิดชอบอยู่นี้ ได้นำเสนอเรื่องราวของพืชที่คนไทยใช้ปรุงอาหารในฐานะผักติดต่อกันมาหลายสิบตอนแล้ว แต่ยังไม่เคยนำผักแต่ละชนิดมาเปรียบ เทียบกันเลยว่ามีความดีเด่นหรือ ได้รับความนิยมมากน้อยกว่ากันอย่างไร ทั้งนี้เพราะเชื่อว่าผักแต่ละชนิดต่างก็มีคุณค่าในตัวเองที่แตกต่างกันออกไป ยากที่จะนำมาแข่งขันกันได้ และคงไม่มีความจำเป็นหรือมีประโยชน์อะไร ส่วนด้านความนิยมนั้นเป็นเรื่องรสนิยมของแต่ละคน อาจวัดได้โดยการสำรวจความเห็น หรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่าโพลล์ (poll) นั่นเอง เช่น การหยั่งเสียงประชาชนก่อนการเลือกตั้ง เป็นต้น

เท่าที่ทราบจนถึงขณะนี้ ยังไม่มีการหยั่งเสียงคนไทยถึงความนิยมในการบริโภคผักแต่ละชนิดว่าผักชนิดใดได้รับความนิยมสูงสุดหรือ อยู่ใน ๑๐ อันดับแรก (Top Ten) อันอาจเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดผักของคนไทย อย่างไรก็ตามหากมีการหยั่งเสียงหาความนิยมในผักแต่ละชนิดของคนไทยขึ้นมาจริงๆ ก็คาดหมายล่วงหน้าได้เลยว่า ผักชนิดหนึ่งคงติดอันดับยอดนิยมไม่ต่ำกว่าอันดับที่สามอย่างแน่นอน ผักชนิดนั้น ก็คือ ผักที่คนไทยภาคกลางเรียกว่า ผักหวานป่า นั่นเอง


ผักหวานป่า : ช้างเผือกจากพงไพร
ผักหวานป่า มีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Melientha suavis Pierre. อยู่ในวงศ์ Opiliaceae ซึ่งเป็นวงศ์พิเศษที่ยังไม่มีผักชนิดใดหรือผลไม้ชนิดใดที่ผู้เขียนรู้จักอยู่ในวงศ์นี้เลย เรียกได้ว่าพืชในวงศ์นี้ผู้เขียนรู้จักเพียงผักหวานป่านี้เท่านั้น แสดง ให้เห็นความพิเศษของผักหวานป่าว่ามีลักษณะหลายประการแตกต่างจากผักชนิดอื่นๆอย่างชัดเจน รวมทั้งรสชาติที่คนไทยชื่นชอบนั้นด้วย

ผักหวานป่าเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง ๔-๑๑ เมตร เนื้อไม้แข็ง ผิวเปลือกเรียบ กิ่งอ่อนผิวสีเขียวเข้ม เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีเทาอมน้ำตาลอ่อน เป็นพืชผลัดใบตามฤดูกาล จึงสะสมอาหารไว้ที่รากและลำต้นได้มากกว่าต้นไม้ทั่วไป ใบของผักหวานป่าเป็นใบเดี่ยว รูปรียาวหรือรูปไข่ กว้าง ๒.๕-๕ เซนติเมตร ยาว ๖-๑๒ เซนติเมตร ปลายใบมนหรือแหลม ฐานใบสอบเรียว ก้านใบยาว ๑-๒ มิลลิเมตร ใบอ่อนสีเขียวอ่อน ใบแก่สีเขียวเข้ม ดอกเป็นช่อยาว ออกจากกิ่งหรือซอกใบ ก้านช่อดอกยาว ๑๕-๒๐ เซนติเมตร มีใบประดับรูปไข่ปลายแหลม ดอกแยกเพศอยู่บนก้านดอกเดียวกัน ดอกตัวผู้มีกลีบสีเขียวอ่อน เกสรสีเหลือง ดอกตัวเมียมีกลีบดอกสีเขียวเข้ม ก้านดอกสั้นกว่าดอกตัวผู้ ออกดอกระหว่างเดือนธันวาคมถึงมีนาคม ผลผักหวานป่ามีผลเดี่ยวอยู่บนช่อยาว (ช่อดอกเดิม) ผลรูปไข่ ขนาดกว้าง ๑.๕-๑.๗ เซนติเมตร ยาว ๒.๓-๓ เซนติเมตร ผลอ่อน  สีเขียว ผลแก่เป็นสีเหลืองส้มหรือแดง ก้านผลยาว ๓-๕ มิลลิเมตร

ถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของผักหวานป่าอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ตามป่าเบญจพรรณในที่ราบ หรือเชิงเขาสูงไม่เกิน ๖๐๐ เมตรจากระดับน้ำทะเล ปกติชอบขึ้นอยู่บนดินร่วนปนทราย ผักหวานที่กินกันในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ ส่วนใหญ่เก็บมาจากป่าหรือที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ จึงเรียกกันทั่วไปว่า ผักหวานป่า บางครั้งเรียกว่า ผักหวาน มีแปลกไปเฉพาะที่สุรินทร์ซึ่งเรียกว่าผักวาน สันนิษฐานว่าคงเรียกเพื้ยนไปจากผักหวานนั่นเอง


ผักหวานป่าในฐานะผัก
คนไทยใช้ยอดอ่อน ใบอ่อน และผลอ่อนของผักหวานป่ามากินเป็นผัก โดยอาจนำมาลวกให้สุกเป็นผักจิ้มหรือเครื่องเคียง นำไปผัดน้ำมันหรือประกอบกับแกงชนิดต่างๆ เช่น แกงเลียง แกงส้ม แกงคั่ว ฯลฯ เป็นต้น สำหรับคนไทยทั่วไปนั้น อาหารที่ปรุงจากผักหวานป่านับเป็นอาหารพิเศษที่นานๆจะได้กินสักครั้ง เพราะเป็นผักธรรมชาติที่มีตามฤดูกาลและมีปริมาณน้อย ราคาก็แพงมากเมื่อเทียบกับผักชนิดอื่นๆ ซึ่งคล้ายกับเห็ดยอดนิยมของคนไทยที่ชื่อ เห็ดโคน หรือเห็ดปลวกของคนอีสาน เพราะเห็ดโคนมีเฉพาะในธรรมชาติ ยังไม่สามารถเพาะเลี้ยงได้ จึงมีเป็นฤดูกาล ปริมาณน้อย ราคา จึงแพงมากเมื่อเทียบกับเห็ดชนิดอื่นๆ ปัจจุบันมีวิธีถนอมเห็ดโคนเอาไว้กินนอกฤดู เช่น การบรรจุขวด หรือกระป๋องที่ยังคงรสชาติเอาไว้ได้มาก แต่ผักหวานยังไม่มีการถนอมเอาไว้กินนอกฤดูที่เหมาะสมและได้รับความนิยม จึงทำให้ผักหวานคงเป็นอาหารพิเศษที่มีราคาสูงไปอีกนาน


ประโยชน์ด้านอื่นๆของผักหวานป่า
ผักหวานป่ามีคุณสมบัติด้านสมุนไพรในการรักษาโรคที่แพทย์แผนไทยใช้มาตั้งแต่อดีตเช่นเดียวกับพืชชนิดอื่นๆ เช่น

ใบและราก : รักษาแผล ปวดในข้อ ปวดหัว ปวดท้อง

ราก : เป็นยาเย็น แก้ร้อนในกระหายน้ำ สงบพิษไข้ แก้ดีพิการ


ขอบคุณแหล่งที่มา :  http://www.doctor.or.th/node/2184

9wut
รูปภาพของ 9wut
Offline
Last seen: 3 ปี 9 เดือน ก่อน
Joined: อังคาร, 27 เมษายน, 2010 - 11:43
คุณ methk

ขั้นตอน วิธีการละเอียดดีมากเลยครับ

ขอบคุณครับที่นำข้อมูลดีๆมาเผยแพร่ครับ

ขึ้น
0 users have voted.
สาววาริน
รูปภาพของ สาววาริน
Offline
Last seen: 1 ปี 7 เดือน ก่อน
Joined: ศุกร์, 24 กันยายน, 2010 - 11:45
อร่อยมาก

แกงเลียง แกงปลาย่างอร่อยนักแล..ขอบคุณมากค่ะ

ขึ้น
0 users have voted.
lekonshore
รูปภาพของ lekonshore
Offline
Last seen: 3 สัปดาห์ 17 ชั่วโมง ก่อน
Joined: พฤหัสบดี, 19 สิงหาคม, 2010 - 09:46
ขอบคุณค่ะ

ข้อมูลละเอียดค่ะ แต่ตัวเล็กจังเลย

ขึ้น
0 users have voted.

 

 

msn:lekonshore@hotmail.com

ชีวิตคนเรานั้นสั้นนัก จงมีความสุข สนุกกับชีวิต อย่ามัวคิดอิจฉาใคร

มนต้นกล้า
รูปภาพของ มนต้นกล้า
Offline
Last seen: 8 เดือน 3 สัปดาห์ ก่อน
Joined: ศุกร์, 22 มกราคม, 2010 - 14:10
ขอตัวใหญ่หน่อยค่ะ

ขอตัวใหญ่หน่อยค่ะLaughing

ขึ้น
0 users have voted.

ฉันจะปลูก ผัก ให้ลูกทาน

ตองอู
รูปภาพของ ตองอู
Offline
Last seen: 3 ปี 9 เดือน ก่อน
Joined: อาทิตย์, 15 สิงหาคม, 2010 - 15:40
ผักหวาน..^__^..

ขอบคุณข้อมูล...ละเอียดดีจังเลยค่ะ..^__^..

ขึ้น
0 users have voted.

MSN/MAIL/HI5 : Tongau_oomsin[at]hotmail[dot]com

ยายอิ๊ด
รูปภาพของ ยายอิ๊ด
Offline
Last seen: 1 ปี 3 สัปดาห์ ก่อน
Joined: จันทร์, 1 กุมภาพันธ์, 2010 - 12:17
คนแก่ลำบาก

ลำบากแล้ว งานนี้ อย่าลืมว่ามีผู้สูงวัย เป็นสมาชิกอยู่ด้วยซิคะ ตาลายแล้วค่ะ มองไม่เห็น

ขึ้น
0 users have voted.

#แตกต่าง.แต่.ไม่แตกแยก#

methk
รูปภาพของ methk
Offline
Last seen: 6 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
Joined: ศุกร์, 6 สิงหาคม, 2010 - 02:51
...ขอโทษครับ..ผมเปลี่ยนให้แล้

...ขอโทษครับ..ผมเปลี่ยนให้แล้วนะครับ..ลองอ่านดูใหม่นะครับ..

ขึ้น
0 users have voted.
chai
รูปภาพของ chai
Offline
Last seen: 3 ปี 7 เดือน ก่อน
Joined: พฤหัสบดี, 19 สิงหาคม, 2010 - 11:35
ขอบคุณครับ

ขอบคุณข้อมูลมากครับรายละเอียดถี่ยิบเลย

ขึ้น
0 users have voted.

ทำความดีนะครับ จะได้มีความสบายใจ   msn/krawmovie@hotmail.com

ไอรินลดา
รูปภาพของ ไอรินลดา
Offline
Last seen: 6 เดือน 15 ชั่วโมง ก่อน
Joined: เสาร์, 9 ตุลาคม, 2010 - 20:13
ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ กำลังสนใจปลูกผักหวานป่าพอดีเลยค่ะ

ขึ้น
0 users have voted.
witlessness
รูปภาพของ witlessness
Offline
Last seen: 2 สัปดาห์ 6 วัน ก่อน
Joined: จันทร์, 16 สิงหาคม, 2010 - 14:21
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ ละเอีย

ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ

ละเอียดไปหน่อยนะ(ตัวหนังสือเล็ก)

ขึ้น
0 users have voted.
แก้ว กุ๊ก กิ๊ก
รูปภาพของ แก้ว กุ๊ก กิ๊ก
Offline
Last seen: 3 ปี 9 เดือน ก่อน
Joined: จันทร์, 22 มีนาคม, 2010 - 20:35
ขอความรู้เพิ่ม

ผักหวานป่า กับ ผักหวานบ้าน ต่างกันยังไง เวลาไปตลาด บางทีคนขายบอกผักหวานบ้าน บางเจ้าก็ว่าผักหวานป่า แต่แก้วดูแล้ว ใบมันเป็นชนิดเดียวกันนี่     แล้วจริงๆแล้วผักหวานป่า ใบและยอดเป็นยังไงค่ะ ขอรูปชัดๆ พร้อมคำอธิบาย


สอนหนูหน่อยค่ะ

ขึ้น
0 users have voted.

 

methk
รูปภาพของ methk
Offline
Last seen: 6 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
Joined: ศุกร์, 6 สิงหาคม, 2010 - 02:51
ผักหวานป่าครับ... ผักหวานบ้า


ผักหวานป่าครับ...ผักหวานบ้านครับ...

ขึ้น
0 users have voted.
wanpen
รูปภาพของ wanpen
Offline
Last seen: 1 ปี 11 เดือน ก่อน
Joined: จันทร์, 31 พฤษภาคม, 2010 - 10:33
ผักหวาน

เป็นความรู้ที่ดีมากค่ะ  มีเมล็ด หรือต้น ขายหรือเปล่าคะ สนใจปลูกค่ะ ที่บ้านมีแต่ผักหวานบ้าน

ขึ้น
0 users have voted.
methk
รูปภาพของ methk
Offline
Last seen: 6 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
Joined: ศุกร์, 6 สิงหาคม, 2010 - 02:51
มีครับแต่ต้องรอปีหน้า..ประมาณ

Laughingมีครับแต่ต้องรอปีหน้า..ประมาณเดือนมีนาครับ..

ขึ้น
0 users have voted.
tingner
รูปภาพของ tingner
Offline
Last seen: 4 ปี 1 เดือน ก่อน
Joined: พฤหัสบดี, 30 กันยายน, 2010 - 12:07
ลองเอามูลไส้เดือนใส่ไปด้วยนะค

ลองเอามูลไส้เดือนใส่ไปด้วยนะครับ

รับรองว่าแจ๋ว

ขึ้น
0 users have voted.
ป้าตู้_ตะวัน
รูปภาพของ ป้าตู้_ตะวัน
Offline
Last seen: 1 ปี 11 เดือน ก่อน
Joined: จันทร์, 9 สิงหาคม, 2010 - 17:30
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ..สนใจมา

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ..สนใจมากๆค่ะ

ขึ้น
0 users have voted.

ตะวันลาลับกับขอบฟ้าไกล  แล้วเริ่มต้นใหม่กับขอบฟ้ากว้าง ทุกชีวิตก้าวเดินบนหนทาง ที่ตนได้วาดวางอย่างตั้งใจ

 

โอ๋ กาฬสินธุ์
รูปภาพของ โอ๋ กาฬสินธุ์
Offline
Last seen: 1 สัปดาห์ 3 วัน ก่อน
Joined: จันทร์, 18 ตุลาคม, 2010 - 11:54
ขอคุณสำหรับข้อมูลค่ะ

   เคยซื้อต้นอ่อนมาปลูกยาวประมาณคืบ    1 ปีผ่านไปต้นเท่าเดิม แล้วก็แห้งลงๆ พึ่งรู้ว่าเค้าไม่โตเพราะรากบอบบางนี่เอง  ถ้าใช้เมล็ดปลูกเลยน่าจะตัดปัญหานี้ได้ จะรอเมล็ดพันธุ์ค่ะ


   

ขึ้น
0 users have voted.
ดาวเรือง
รูปภาพของ ดาวเรือง
Offline
Last seen: 6 เดือน 4 วัน ก่อน
Joined: อาทิตย์, 3 ตุลาคม, 2010 - 13:56
เห็นแจ้งแล้วค่ะว่าผักหวานทั้งสองต่างกัน

ถามแล้วไม่ได้คำตอบเลยหาอ่านเอง  สุดยอดความรู้เรื่องผักหวานป่า  เดือนมีค.จ่อคิวขอเมล็ดหน่อยได้ไหมคะ   ไม่ได้ไปทำเป็นการค้าหรอกค่ะ  แค่อยากไว้กินเฉยๆ  ได้ป่าวคะ?

ขึ้น
0 users have voted.

methk
รูปภาพของ methk
Offline
Last seen: 6 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อน
Joined: ศุกร์, 6 สิงหาคม, 2010 - 02:51
ยินดีเป็นอย่างมากครับ...แล้วจ

ยินดีเป็นอย่างมากครับ...แล้วจะส่งไปให้นะครับ...

ขึ้น
0 users have voted.