บ้านสวน

รูปภาพของ คนยอง

บ้านสวนกลางทุ่ง@ได้อะไรจากเวบบ้านสวน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ให้หลายๆอย่าง ให้ความกล้า กล้าที่จะก้าวเดินออกจากกรอบสู่เส้นทางที่เป็นอิสระ จากการที่เข้ามาอ่านบล็อกต่างๆจากของผู้ใหญ่และอีกเพื่อนๆพี่ๆอีกหลายคนทำให้เรามั่นใจขึ้น ผมออกจากงานมาได้ 5 เดือนกว่าแล้ว ตอนนี้ก็ทำสวน

รูปภาพของ Rote

ข้างหลังบ้านสวน 1

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ภาพด้านบนเป็นพื้นที่หลังบ้านสวนของผมครับ ตั้งใจจะใช้เป็นพื้นที่ปลูกพืชผักต่างๆ ที่สามารถนำมาทานกันในครอบครัว วันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา ผมจึงใช้เวลาส่วนใหญอยู่หลังบ้านสวนแห่งนี้

รูปภาพของ ปลาทูแม่กลอง

บรรยากาศและวิถีชาวสวนแบบบ้านฉัน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ถ้าเอ่ยถึงจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อนๆนึงถึงอะไร

รูปภาพของ คนยอง

กลอนโดนใจ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

กลอนนี้อ่านแล้วโดนใจอย่างแรง 

....

ตอนนี้เราหลายๆคนกำลังเดินหลงทางกันอยู่หรือเปล่า

ทำงานหนักเพื่อหาเงินเยอะๆ เพื่อไปซื้อของแพงๆ เพื่อแลกกับการยอมรับทางสังคม

ถ้ายึดหลักความพอดีหรือพอเพียง เราทำแค่พอประมาณใช้เงินทุกบาทอย่างคุ้มค่า แลกซื้อหาของโดยมองที่ประโยชน์ใช้สอย

รูปภาพของ มานะ

ความคืบหน้าบ้านสวน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ความตืบหน้าบ้านสวน

ได้ฤกษ์ทำบันไดขึ้นบ้านแลัว

นัำท่วมลดลงแล้วไม่รู้จะปลูกอะไรดี


กล้วยน้ำท่วมไม่ถึง


รูปภาพของ กำพล คมคาย

บ้านสวนพอเพียง ปลูกทุกอย่างด้วยความรัก

หมวดหมู่ของบล็อก: 

บ้านสวนของเรา ไม่ได้เน้นที่ตัวบ้าน แต่เน้นที่ตัวสวน 
สวนของเรา ไม่ได้ปลูกต้นไม้เอาไว้ขาย แต่เราปลูกเอาไว้กิน 
สวนของเรา จึงปลูกทุกอย่างที่เราชอบกิน และกินทุกอย่างที่เราได้ปลูก
ต้นไม้ทุกต้นในสวนของเรา เราล้วนปลูกเอง เราจึงรู้จักและรักพวกเขา
ถึงแม้ว่า กายของเราจะไม่ได้อยู่กับเขาตลอดเวลา แต่ใจของเราอยู่กับเขาตลอดเวลา
เมื่อเราทำสวนด้วยความรัก รูปแบบการจัดสวนของเราจึงประกอบไปด้วยสิ่งที่เรารัก
เราออกแบบของเราเอง เราค่อยๆทำเอง แต่เราทำอย่างมีระเบียบตามแบบแผนทฤษฎีใหม่
บ้านสวนของเรา จึงทำให้เรา อยู่อาศัยอย่างมีความสุข ตามแบบชีวิตพอเพียง บนทางสายกลาง 

รูปภาพของ Rote

สมาชิกใหม่ครับ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

รูปภาพของ กำพล คมคาย

ประโยชน์ของบ้านสวนพอเพียง 5 อย่าง

หมวดหมู่ของบล็อก: 

การทำบ้านสวนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีประโยชน์หลายอย่างหลายประการ 
ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการ และเป้าประสงค์ของผู้ทำเป็นหลัก ว่ามีอะไรบ้าง
แต่สำหรับ "บ้านสวนพอเพียงห้าพลัง"นั้น พอสรุปได้ว่า มีประโยชน์ 5 ประการ 
คือ 1. ได้ออกกำลังกาย เพราะได้ลงแรงเอง พร้อมกับรับเอาอากาสบริสุทธิ์เข้าปอด
ทำให้มีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่วยง่าย 
    2. ได้ผ่อนคลายจากความเครียด เนื่องจากได้เว้นจากงานประจำ และได้ทำในสิ่ง
ที่ตนเองต้องการ ปราศจากการรบกวนจากมลพิษ โดยอาศัยธรรมชาติบำบัด
    3. ได้ใกล้ชิดกับครอบครัว โดยเฉพาะคุณแม่ของผมซึ่งอายุเกิน 80 ปีไปแล้ว และ

รูปภาพของ กำพล คมคาย

บ้านสวนพอเพียงของผมเกิดจากความผูกพัน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ผมเดินทางมาแล้วทั่วประเทศไทย ทั้งเดินทางไปเพื่อศึกษาหาความรู้ เดินทางไปเพื่อทำงานหาเงิน และเดินทางไปเพื่อท่องเที่ยวสันทนาการ
การเดินทางของผมแต่ละครั้ง ล้วนแล้วแต่มีความหมาย เพราะเป็นการเดินทางไปอย่างมีจุดมุ่งหวัง ทุกครั้งที่ผมเดินทาง จึงเปี่ยมไปด้วยพลังห้าประการ คือ พลังศรัทธา
 พลังวิริยะ พลังสติ พลังสมาธิ และพลังปัญญา อันเป็นที่มาของชื่อ กำพล
ผมเป็นลูกหลานเกษตรกรโดยกำเนิด เป็นเกษตรกรแบบสวนป่าอนุรักษ์ มีทั้งต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้เล็ก มีทั้งปลูกขึ้น และเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ

รูปภาพของ กำพล คมคาย

หมู่บ้านที่ผมอยู่เป็นหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

หมวดหมู่ของบล็อก: 

บ้านวังยายฉิม หมู่ 6 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
เป็นหมู่บ้านที่มีนโยบายในการดำรงชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ที่เป็นพระราชดำริของในหลวง และเป็นหมู่บ้านที่สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี ทรงเข้ามาพัฒนา โดยเฉพาะเด็กๆ ทั้งศูนย์พํฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนในระดับประถม รวมทั้ง จังหวัดยังส่่งเสริมให้ก่อตั้งกลุ่มอาชีพและการเรียนรู้
เพื่อการพัฒนาและพึ่งตนเอง โดยมีเป็าหมายให้ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง
เป็นตัวอย่างให้กับชุมชนต่างๆของจังหวัดนครนายก และจังหวัดใกล้เคียง

รูปภาพของ กำพล คมคาย

กำลังเริ่มทำบ้านสวนพอเพียง

หมวดหมู่ของบล็อก: 

 ผมจากบ้านชนบทอันเป็นบ้านเกิด ไปดำรงชีวิตในเมืองกรุงกว่า 30 ปี
เมื่อเกิดอุทกภัยใหญ่ครั้งนี้ ได้มีโอกาสอพยพกลับบ้านเกิด เพื่อหนีน้ำ
บ้านเกิดผมอยู่ที่วังยายฉิม ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายกครับ
ห่างจากศูนย์ภูมิรักษ์ และเขื่อนขุนด่านปราการชล 5 กิโลเมตร
ได้รับที่ดินมรดก ซึ่งติดถนนใหญ่ ไม่ใหญ่ไม่เล็ก เพื่อทำบ้านสวน
เนื่องจากมีความเลื่อมใส ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง
จึงมีความตั้งใจที่จะใช้ชีวิตแบบพอเพียง และทำบ้านสวนพอเพียง
และเนื่องจากต้องการความรู้ รวมทั้งคำแนะนำ จึงได้เข้าร่วมกับชุมชนแห่งนี้

รูปภาพของ boston

ขอบคุณ...บ้านสวนครบสามขวบ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

บ้านสวนพอเพียงอายุแค่สามปีเอง ถ้าเป็นต้นไม้ก็เติบโตเร็วและงอกงามมากมาย

รูปภาพของ mosamai

สิ่งที่ทำให้ท้อแท้แต่มีตัวช่วยครับ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

     ห่างหายจากบล็อกไปหลายวัน เนื่องจากภาระงานที่เข้ามา แต่ไม่ห่างหายไปจากบ้านสวนพอเพียงเลยครับ เข้ามาอ่านข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกทุกคน ดีมากเลยครับที่ได้รับรู้จากประสบการณ์ตรงจากสมาชิกทุกท่าน ทำให้เกิดแนวความคิดมากหลายและรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน เนื่องจากทำงานในหน้าที่ที่ได้ตั้งใจไว้ในวันแรกที่เข้ามาในวงการครู เมื่อ 29 ปี

รูปภาพของ kanvara

บ้านสวน

เอาบ้านสวนมาให้ดูค่ะ  หายไปนาน  บ้านใกล้จะเสร็จแล้วค่ะ  ทำยังไงให้ ไปอยู่ในบล็อก  ได้เนี่ย  ลืมวิธีทำไปแล้ว ค่ะ

คิดถึงสมาชิกบ้านสวนทุกคน  ค่ะ  ต้นฟักข้าว เลื้อยไปไกลแล้ว นะคะ มะเขือกินใบ ก็กำลังงามเลยค่ะ บวบ  ถั่วครก  ก็เยอะจนต้องแบ่งให้เพื่อนบ้านค่ะ

รูปภาพของ อัญชณา

พบปะสมาชิกที่บ้านสวนกลางน้ำของน้องรุจ จ.ขอนแก่น #1

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เมื่อวันที่ 4-5 มิ.ย. ที่ผ่านมา สมาชิกทางอีสานและ กทม. ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กันที่บ้านสวนกลางน้ำของน้องรุจ ที่จังหวัดขอนแก่นกันมีสมาชิกมากันหลายคน คุณแก้ว น้องนกฮูกมาจาก กทม. คุณลำใยพร้อมผู้ปกครอง มาจากอุบลฯ น้องปุ้ (PUPA) มาจากอำนาจเจริญ อัญชณา จากมุกดาหาร คุณจารึกพร้อมครอบครัวมาจากบึงกาฬ (จังหวัดน้องใหม่ ลำดับที่ 77) ระหว่างการเดินทางสมาชิกจาก กทม.ได้ประสบกับเหตุการณ์รถไฟตกราง แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาและอุปสรรคในการพปะกันของสมาชิกบ้านสวนเรา...บรรยากาศการพบปะกันครั้งนี้เป็นไปด้วยความอบอุ่น โดยเฉพาะเจ้าภาพและครอบครัวต้อนรับพวกเราด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง...ขอนำเอาภาพบรรยากาศในการพบปะกันครั้งนี้มาแบ่งปันให้สมาชิกบ้านสวนได้ชมกันค่ะ...เนื่องจากเก็บภาพมาเยอะจะค่อยๆ ทยอยลงบล็อกให้ชมกันค่ะ

หน้า

Subscribe to RSS - บ้านสวน