บล็อกของ คนพอเพียง

อุบลปลูกปาล์มน้ำมันได้ไหม

หมวดหมู่ของบล็อก: 

กำลังตัดสินใจจะปลูกปาล์มหรือยางพาราดีตอนนี้

อยากเลี้ยงจิ้งหรีด

หมวดหมู่ของบล็อก: 

จะเลี้ยงแบบใหนดีครับ

อยากเลี้ยงหมูป่า

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ผมว่าจะทดลองเลี้ยงแบบคอกดูก่อนแต่ก็มีคนแนะนำเลี้ยงแบบปล่อยเลยไม่แน่ใจแบบใหนดีกว่ากัน อยากรู้ข้อดีข้อเสียด้วย ขอบคุณล่วงหน้า

จะดีกว่าไหม ถ้าเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ใหม่

หมวดหมู่ของบล็อก: 

                 เปลี่ยนการสะเดาะเคราะห์ เป็น "การคิดเชิงวิเคราะห์"

เปลี่ยนการบูชาราหู เป็น "บูชาคนที่ควรบูชา"

เปลี่ยนการตัดกรรม เป็น "การตัดพฤติกรรม"Subscribe to RSS - บล็อกของ คนพอเพียง