บล็อกของ subin maneeseang

บ้านมณีลาวัลย์"พื้นที่พัฒนาที่ดินเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ"

หมวดหมู่ของบล็อก: 

พื้นที่เกษตรครอบครัว "มณีวิลาวัลย์"  

_  สระน้ำเพื่อการปลูก

     น้ำเป็นปัจจัยหลัก...ค่า ความเป็น กรด ด่าง ของน้ำ มีผลต่อการเจริญเติบโต

     ธาตุอาหารที่เหมาะแก่พืช ดอก ผล ใบ  หัว ฯลฯ จำเป็นต้องเรียนรู้Subscribe to RSS - บล็อกของ subin maneeseang