บล็อกของ นายบุญลือ

มาดู บรรยากาศอบรม ร้อยมาลัย ที่ราชภัฏภูเก็ต

หมวดหมู่ของบล็อก: 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  จัดอบรมการร้อยมาลัยและทำบายศรี แก่ บุคคลทั่วไปและนักศึกษาการจัดการพืชสวนประดับ  วันอาทิตย์ ที่ 20  มิถุนายน 53 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ผมจึงนำภาพขั้นตอนการร้อยมาลัย มาแสดงให้ท่านดู  เผื่อว่าจะฝึกทำตามภาพได้  ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

คิดจะทำระบบให้น้ำแก่พืช ต้องมีอะไรบ้าง

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ระบบการให้น้ำแก่พืช  มีส่วนประกอบที่สำคัญ ดังนี้

1.  แหล่งน้ำ หรือแหล่งน้ำต้นกำลัง

   แหล่งน้ำ ได้แก่  สระน้ำ  คลองส่งน้ำ  บ่อน้ำ  ฯลฯ

หน้าSubscribe to RSS - บล็อกของ นายบุญลือ