บล็อกของ ขวัญข้าว

ซากชาวนา

หมวดหมู่ของบล็อก: 

 


ด้วยแอกไถใครเหนื่อย ให้สู่อิ่ม


มีรอยยิ้ม มีสุข สง่าสูง

บรรยากาศการคัดเลือกพันุ์ข้าว

หมวดหมู่ของบล็อก: 

    ได้รับเชิญจาก มูลนิธิข้าวขวัญ จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เข้าร่วมคัดพันธุ์ข้าว เพื่อไว้สำหรับปลูกในฤดูกาลถัดไป จึงนำภาพบรรยากาศมาให้สมาชิกได้ชม

การฟื้นคืนคุณภาพด้วยระบบนิเวศ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

..อาหาร..จะต้องถูกผลิตแบบอินทรีย์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ คุณภาพแบบอินทรีย์ของอาหารมาจากการผลิตอย่างยั่งยืน ซึ่งคุ้มครองพื้นฐานทางธรรมชาติของการมีชีวิต  และรักษาความหลากหลายของพึชและสัตว์ ...เกษตรกรรม...เชิงนิเวศต้องให้การคุ้มครองสภาพการดำเนินชีวิตและที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมของพืชและสัตว์แต่ละสายพันธุ์ที่อยู่ร่วมกัน ด้วยเกษตรกรรมและการผลิตอาหารเชิงนิเวศ เราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อธรรมชาติต่อมนุษย์ พืช สัตว์ น้ำ อากาศ และดิน

ส่งผลงานแก้ไขใหม่

หมวดหมู่ของบล็อก: 

..บางครั้ง...เราไม่สามารถบรรยายความสุขที่เกิดขึ้นภายในใจให้ใครได้..รับรู้...

เบื้องหลัง ของการเงียบหาย

หมวดหมู่ของบล็อก: 

อาหาร

หมวดหมู่ของบล็อก: 

.....อาหาร... เป็นสิ่งสำคัญต่อการอยู่รอดของชนในชาติมากที่สุด! และเป็นความมั่นคงของชาติมากที่สุด! ไม่ใช่ "อาวุธ "  

ห่างหายไปนาน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

.....ช่วงนี้งานยุ่ง มากๆไม่ค่อยได้มีเวลาเข้ามาเยี่ยมสมาชิก ผมดีใจที่สมาชิกมีจิตใจที่ดีงามต่อผมและเพื่อนสมาชิกด้วยกัน


โอกาสหน้า หวังว่าได้มีเวลาพูดคุย พบปะ สังสรรค์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากกว่านี้ ..ด้วยจิดเคารวะ ..

บ้านไร่ ขวัญข้าว 2

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ผมต้องขอออกตัวก่อนว่า ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทนมากนัก เหมือนเป็นการทดลอง และเรียนรู้ ครับ..

..ผมใช้โซลาเซล์ เพื่อสูบน้ำและแสงสว่างครับ..

...การใช้สำหรับสูบน้ำ ผมพ่วงต่อกับแบตเตอรี่ 12 V. จำนวน 3 ลูก แล้วนำปั๊มน้ำที่ใช้กับรถโม่ปูน 24 v. มาพ่วงต่อกับแบตทั้ง 3 ลูก สาเหตุที่ผมต้องเพิ่มจาก 2 เป็น 3ลูก เพราะ เป็นแบตเก่าที่ใช้แล้วกำลังอาจจะไม่เต็ม เท่านี้ก็ ใช้ได้แล้วครับ....

บ้านไร่ ขวัญข้าว

หมวดหมู่ของบล็อก: 

 สวัสดีครับ..ผมเป็นสมาชิกใหม่ และตอนนี้กำลังเริ่มต้นกับการมีชีวิตที่เงียบสงบ ในผืนดินของตนเองครับ
Subscribe to RSS - บล็อกของ ขวัญข้าว