บล็อกของ สายพิน

แบ่งกันชม

สิ่งที่ได้เรียนจากซอง-พัสดุไปรษณีย์

หมวดหมู่ของบล็อก: 

สิ่งที่ได้เรียนจากซอง-พัสดุไปรษณีย์


บทเรียนแรก 

จิ๋วแต่...แจ๋ว

หมวดหมู่ของบล็อก: 

"จิ๋วแต่...แจ๋ว"

แจกเมล็ดพันธุ์แตงหวานสามแบบจากต่างแดน แตงตามบล็อก สมช.Tui (Rock Melon, Persian Melon,Golden Skin Honey Dew)(ปิดการแจกแล้ว)

หมวดหมู่ของบล็อก: 

 แจกเมล็ดพันธุ์แตงหวานสามแบบจากต่างแดน แตงตามบล็อก สมช.Tui  (Rock Melon, Persian Melon,Golden Skin Honey Dew)(ปิดการแจกแล้ว)

"อรุณสวัสดิ์...แม่แตงหูฉลาม"

หมวดหมู่ของบล็อก: 

"อรุณสวัสดิ์...แม่แตงหูฉลาม"

งาขี้ม้อนเพาะงอก(ปรับปรุง)

หมวดหมู่ของบล็อก: 

งาขี้ม้อนเพาะงอก(ปรับปรุง)

กระถางดิน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

กระถางดิน

"จะเกิดอะไรขึ้น หาก..."

หมวดหมู่ของบล็อก: 

"จะเกิดอะไรขึ้น หาก..."

คืบหน้า

หมวดหมู่ของบล็อก: 

คืบหน้า

ผัก...กระถาง

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ผัก...กระถาง

หน้าSubscribe to RSS - บล็อกของ สายพิน