บล็อกของ สมศักดิ์ชาประเสริฐ

วัฒนธรรรมไทย

หมวดหมู่ของบล็อก: 

กำหนดการสรงน้ำพระและผู้อาวุโสในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทย

เวลา 15.00 น.สรงนำ้พระ

เวลา 15.45 น.สรงน้ำผู้อาวุโส

 

อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๗

หมวดหมู่ของบล็อก: 

           ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีความสุข ความสมหวังในสิ่งที่ดังใจปรารถนา ไร้โรคาเบียดเบียนด้วยเทอญ

อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๗

หมวดหมู่ของบล็อก: 

                                                                                     ขอให้พรอันประเสริฐในโลกนี้

                                                                                   ส่งผลดีให้ท่านในวันหน้า

                                                                                   คิดสิ่งใดหวังสิ่งใดจงได้มา

ท่องเที่ยว

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เที่ยววันหยุดวันรัฐธรรมนูญ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี


ศูนย์พัฒนาครอบครัวที่  73

 

ศูนย์การเรียนรู้

หมวดหมู่ของบล็อก: 

สมาชิมาเยี่ยม

ขอบคุณที่ให้กำลังใจ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

 

ออกเดินทางเวลาสามทุ่มของวันที่ 20 เดือนพฤศจิกายนพ.ศ.2555

 

ถึงสนามกีฬา 700 ปีเชียงใหม่ ทีมงานพร้อม

นักเรียนพร้อม

ดีใจ5นาที

หมวดหมู่ของบล็อก: 

คนหนุ่มเหลือน้อยไปเที่ยวกับหนุ่มน้อยเอกดนตรีไทยจากอยุธยา

พาไปเที่ยวเชียงราย

ตัวแทนนครสวรรค์ เขต 2 ไปแข่งเชียงใหม่

สวัสดีปีใหม่ไทย 2555

หมวดหมู่ของบล็อก: 


ในวาระดิถีปีใหม่ไทยขออำนาจคุณพระศรีพระรัตนตรัยรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก
จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวสุขสมหวังในสิ่งต้องการทุกประการเทอญ

ปิดกล่องชอล์ก

หมวดหมู่ของบล็อก: 

 

ผู้ปกครองรายงานตัว

วงอังกะลุงบรรเลง

คณะกรรมการสถานศึกษา

หน้าSubscribe to RSS - บล็อกของ สมศักดิ์ชาประเสริฐ