บล็อกของ ฉัตรชัย ปฏิพัทธ์วศิน

มาชม " เตาไร้ควัน" ครับ รูปใส่ได้แล้วครับ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ป็นข้อมูลที่น่าตกใจทีเดียว มีรายงานว่าแต่ละปีมีคนอินเดียต​ายเพราะโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใ​จกว่า 1.6 ล้านคน ในจำนวนนี้กว่าห้าแสนคนเป็นผู้ห​ญิงตายเพราะก่อไฟหุงต้มอาหารในค​รอบครัวSubscribe to RSS - บล็อกของ ฉัตรชัย ปฏิพัทธ์วศิน