บล็อกของ NOY2011

ฟักข้าว ,ฟักข้าวเวียดนาม (ตามรอยงานวิจัยของ มข.)

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ผลการศึกษาและวิจัยของ มข การเปรียบเทียบผลผลิตฟักข้าวสายพันธุ์ต่างๆ

(คัดมาบางส่วนจากวารสาร แก่นเกษตร 42 ฉบับพิเศษ 1, 2557)  

การเพาะ,การแปลงเพศ,ปรับปรุงพันธุ์ด้วยการเสียบยอด ของฟักข้าว

หมวดหมู่ของบล็อก: 

 

 การเพาะเมล็ดฟักข้าว ต้องการความชื้น และดินร่วน

ถ้ากล้วลืมหรือไม่มีเวลาลดน้ำบ่อยๆก็ให้

  - กระเทาะเปลือกเมล็ดพอเปือกนอกแตกจะงอกเร็ว (ไม่กระเทาะจะงอกช้าลงหน่อย)

  - นำเมล็ดฟักข้าว ลงเพาะดินร่วน ฝังเมล็ดพอมิด

ประโยชน์ฟักข้าว

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ประโยชน์ฟักข้าว (เก็บมาฝาก)

  ฟักข้าว เป็นพืชที่มีศักยภาพสูงสำหรับการเป็นพืชเพื่อสุขภาพ เนื่องจากมีคุณค่าทางสารอาหารและมีประโยชน์ต่อสุขภาพสูง โดยมีรายงานของต่างประเทศว่า

ทดลองผสมพันธุ์ฟักข้าว

หมวดหมู่ของบล็อก: 

(ทดลองผสม) รูปผล ต้นพื้นเมืองภาคกลาง  + เกสรตัวผู้พื้นเมืองภาคใต้ อัตราการติดผลน้อยกว่าภาคกลางด้วยกัน (สังเกตจากผสม)  เบื้องต้นผลก็ดูตล้ายๆกัน

 ส่วนเรื่องความลูกดก  ผลผลิตรุ่นที่ 2  ก็ไม่แพ้รุ่นแรก นับคราวๆน่า 25  ลูกเป็นอย่างน้อย ผลใหญ่ แค่เยื้อหุ้มเมล็ดไม่หนา คงใกล้เคียงพันธุ์พื้นเมือง(รูปที่5- 9)

ฟักข้าวอายุ 6 เดือนผลดกเพราะมีฝ่ายผลิตปุ๋ยอยู่โคนต้น ?

หมวดหมู่ของบล็อก: 

 เลี้ยงได้เดือน(พันธุ์ AF)ในกระถางแล้ววางไว้ใต้ต้นฟักข้าว ไม่ต้องใส่ปุ่ย, รุ่นแรกก็ติด  30 กว่าลูก (แฟนซื้อมาจากงานเกษตรเทรดแฟร์ช่วงวันที่ 4-12 กุมภาพันธ์ 2555 ซื้อมา 6 ต้น ได้ต้นตัวเมียเพียงต้นเดียว )ไม่ค่อยมีแมลงผสมเกสรจึงต้องผสมเกสรเอง 

สีผลสุกจะสวยถ้าโดนแดด  ส่วนขนาดผลขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และความสมบูรณ์ของดิน



Subscribe to RSS - บล็อกของ NOY2011