ขอความคิดเห็น(ขออนุญาตผู้ใหญ่,ประธานพร้อมคณะกรรมการ และสมาชิกบ้านสวนทุกท่าน)

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เรื่อง   ขอความคิดเห็น(ขออนุญาตสมาชิกบ้านสวนทุกท่านครับ)

              ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดี กับท่านประธานและกรรมการทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยครับ

        ด้วยบ้านสวนพอเพียงเป็นเว็ปฯซึ่งผู้ใหญ่ได้ก่อตั้งขึ้นมา เพื่อเป็นการเผยแพร่และสร้างเครือข่าย ในการปฎิบัติตามแนวทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียง เดิมตามรอยพ่อ

ผมหวังว่าสมช.บ้านสวนหลายๆ ท่านอาจมีความคิดก่อนผมหรือคล้ายๆกันกับผม ผมเลยมีข้อเสนอความคิดเห็นครับ

     เมื่อบ้านสวนเริ่มเป็นบ้านที่มั่คงและมีรูปแบบเป็นรูปธรรมมากขึ้น และสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมบวกกับวันที่ 16 ตุลาคม 2553นี้ เป็นวันครบรอบเว็ปบ้านสวนพอเพียง   ผมคิดว่าน่าจะมีกิจกรรมดีๆและเป็นตัวอย่างคืนกลับไปให้สังคมบ้าง ดังคำขัวญที่ว่า      แบ่งปัน    สร้างสรรค์   พอเพียง

              เช่นโครงการ     แจกทุน     ทำบุญ        ปลูกป่า

-  แจกทุน  = โดยการร่วมแรงร่วมใจจากสมาชิกบ้านสวน ให้การสนับสนุนตามกำลัง เช่น ทุนการศีกษา

                 หรืออุปกรณ์การกีฬา อื่นๆ (รายละเอียดแล้วแต่เห็นชอบจาก สมชบ้านสวน)

-  ทำบุญ  =  อาจทำในรูปแบบใดแล้วแต่ตกลงหรือสมาชิกตัดสินใจ เช่น วัด ภัยธรรมชาติ อื่นๆ

                 (รายละเอียดแล้วแต่เห็นชอบจาก สมชบ้านสวน)

- ปลูกป่า   = สมาชิกบ้านสวนชอบต้นไม้โดยพื้นฐานอยู่แล้ว เช่น ปลูกป่าเพื่อพ่อ อื่นๆ

                (รายละเอียดแล้วแต่เห็นชอบจาก สมชบ้านสวน)

 

หรือกิจกรรมดีๆ ที่สมาชิกเห็นชอบ โดยอาจดำเนินการในรูปแบบจัดงานปีละครั้งตามวันเกิดครบรอบบ้านสวน

ตามแต่ละจังหวัดที่สมาชิกอยู่  เช่น เริ่มจากบ้านผู้ใหญ่ โดยการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนแต่เรียนดีในจังหวัด

ให้อุปกรณ์การกีฬาในชุมชน ร่วมทำบุญทอดกฐิน หรือช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากภัยจากธรรมชาติ หรือปลูกป่าเพื่อพ่อในจังหวัดของผู้ใหญ่หรือจังหวัดนั้นๆที่ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันครบรอบบ้านสวน

        ไม่ทราบว่าสมาชิกมีความคิดเห็นต่างปราการใด เห็นด้วยหรือไม่  ขอเชิญสมาชิกทุกท่านแสดงความคิดเห็น

ได้นะครับ พร้อมน้อมรับในการตัดสินใจทุกเสียงของสมาชิกทุกท่านครับ

            ปล.ขอโทษสมาชิกบ้านสวนพอเพียงทุกท่าน ที่นำมาฝากเป็นการบ้านนะครับ(ฝากผู้นำหมู่บ้านด้วยนะคับ)

                                                         

                                                           ด้วยความเคารพอย่างสูง

                                                                    นนท์                                                            

                                                               สมาชิกบ้านสวน

ความเห็น

เห็นด้วยค่ะ สนับสนุน

 

 

msn:lekonshore@hotmail.com

ชีวิตคนเรานั้นสั้นนัก จงมีความสุข สนุกกับชีวิต อย่ามัวคิดอิจฉาใคร

เห็นด้วย นอกจากทุนการศึกษา


อยากให้ เป็นวัตถุ ในภาพรวม..มากกว่านะ

Laughingทำวันนี้ให้ดีที่สุด เวลาชีวิตน้อยลงทุกวัน

เห็นด้วยอย่างแรงครับ

ทำความดีนะครับ จะได้มีความสบายใจ   msn/krawmovie@hotmail.com

เห็นด้วยครับพี่

แล้วก็ควรกำหนดผู้รับผิดชอบเป็นงานๆไปน่าจะดี

ไม่ควรให้กิจกรรมเหล่านี้ตกเป็นภาระของคนเดิมๆ เดี๋ยวจะเหนื่อยหนักคนเดียวครับ

เป็นความคิดที่ดีค่ะ และน่าสนับสนุนมากที่เดียว


 

 

 


โครงการนำร่อง เราได้ร่วมกันทำมา 1 ครั้ง แล้ว http://www.bansuanporpeang.com/node/2800  แค่ไม่ได้บ่งบอกแน่ชัดว่าเป็นของบ้านสวนพอเพียงโดยตรง  แต่เราจงใจเลือกสมาชิกบ้านสวนฯ ให้ดำเนินการแทน  ครั้งต่อๆๆไปอาจจะเปลี่ยนไปภาคอื่นๆๆด้วย


 

                      Yell    เห็นด้วยค่ะพี่นนท์


                              เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกัน


                              สนับสนุนค่ะ

เอ้า ส่งต่อให้กรรมการหมู่บ้านนำเข้าพิจารณาในที่ประชุม (ออนไลน์) ไปเลยก็ได้นะครับ

แล้วค่อยมาประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบถึงรายละเอียดโครงการก่อนดำเนินการอีกครั้ง

 

ผมเห็นด้วยครับ

(ตอน) มา...(ตอน) อยู่...และก

รู้สึกเขาตั้งใจอันนี้เป็นอันดับแรก  ของวันที่  16  ตุลา เคยรับรู้จากโสทร

อันอื่นก็ดีค่ะ   แต่เรา  ไม่มีการเรียกเก็บเงินจากสมาชิก   ถ้าจะช่วยกัน  ก็น่าจะ  เป็นการสะสมไว้ทั้งปี  แล้วนำเงินนั้นมาทำในวันครบรอบ

เป็นเรื่องที่ดีมากค่ะ อย่างที่ป้าเล็กบอกแหละค่ะ บ้านสวนหลังเล็ก หลังนี้ อาจจะต้องทำไปตามกำลังศรัทธาของสมาชิกด้วยกัน อาจจะมีกิจกรรมตามภาคตามจังหวัดต่าง ๆ ก็แจ้งเข้ามา ใครมีกำลังช่วยเหลือได้ตามกำลังตนเอง


กิจกรรมแรกสำหรับปีนี้ก็จะเริ่มวันที่ 16 ตุลาคมนี้ค่ะ ที่วัดยอทอง ด้วยทางวัดกำลังต้องการปัจจัยในการก่อสร้าง.......


แล้วพวกเราจะร่วมด้วยช่วยกันตามกำลังนะคะ


แบ่งปัน สร้างสรรค์ พอเพียง....

หน้า