ตำราการปลูกต้นไม้

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ตำราปลูกต้นไม้ (จากตำราพรหมชาติ)
สิทธิการิยะ ฯ เกจิโหราจารย์ ท่านกล่าวสอนกันสืบๆมา ว่าผู้ใดจะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหาร ท่านให้ถือปฏิบัติตามแนวนี้เถิด

วันอาทิตย์   ให้ปลูก ต้น ขิง ข่า ตะไคร้ เผือก มัน หรือพืชที่ลักษณะใช้หัวหรือเง่า
วันจันทร์     ให้ปลูก ต้นแมงลัก ผักกาด โหระพา หรือ พืชที่ใช้ใบนำมาปรุงเป็นอาหารได้
วันอังคาร    ให้ปลูก ต้นไม้จำพวกเป็นเครือ เถาพืชเลื้อย เช่น ตำลึง แตงโม น้ำเต้า แตงร้าน เป็นต้น
วันพุธ        ให้ปลูก ต้นไม้ที่ให้ดอกปรุงอาหาร หรือบูชาพระ เช่น พันธุ์ไม้ดอก นานาชนิด
วันพฤหัสบดี ให้ปลูก ต้นไม้ที่ให้ฝัก และรวง เช่น ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วฝักยาว ถั่วเหลือง เป็นต้น
วันศุกร์       ให้ปลูก ต้นไม้ที่ให้ผล เช่น มะม่วง ส้ม ฝรั่ง ละมุด ลางสาด ลิ้นจี่ ทับทิม เป็นต้น
วันเสาร์      ให้ปลูก ต้นไม้ยืนต้นที่ให้คุณทั่วไป

สิทธการิยะฯ ถ้าจะปลูกพืชดังกล่าวมาแล้วนั้น ท่านให้เลือกเวลาปลูกดังต่อไปนี้ คือ :-
ปลูกตอนเช้า           ให้   ปลูกเอาผล  ปลูกตอนสาย  ท่านว่า ปลูกเอาลำต้น               
ปลูกตอนสายงายแก่   ให้   ปลูกเอาใบ   ปลูกตอนเย็น   ท่านว่า ปลูกเอา เง่าและหัว     แล

ต้นไม้มงคลประจำทิศ
ผู้ใดก็ตามที่อยากจะปลูกต้นไม้ในบ้าน ให้อยู่เย็นเป็นสุข เป็นสิริมงคล สิทธิการิยะท่านว่าให้ปลูกต้นไม้ประจำทิศต่างๆดังนี้

ทิศตะวันออก            ให้ปลูก    ต้นไผ่,ต้นกุ่ม, แล มะพร้าว ไข้ร้ายมิพบพานอยู่เป็นสุขแล

ทิศตะวันออกเฉียงใต้    ให้ปลูก    ต้นยอ,และสารภี กันเสนียดจัญไร เพทภัอันตราย

ทิศใต้                    ให้ปลูก  ต้นมะม่วงและมะพลับ ป้องกันคนรังแกหาเล่ห์มาสู่

ทิศตะวันตกเฉียงใต้      ให้ปลูก  ต้นชัยพฤกษ์,ราชพฤกษ์, สะเดา ขนุนและพิกุล กันโทษภัยเกิดจาการใส่ร้ายป้ายสี

ทิศตะวันตก              ให้ปลูก  ต้นมะขาม และ มะยม กันถ้อยความและผีพราย

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   ให้ปลูก  ต้นมะกรูด และ มะนาว,ส้มป้องกันศัตรูคิดร้าย

ทิศเหนือ                 ให้ปลูก  ต้นพุทราและ หัวว่านต่างๆ กันอาคมและคุณไสย

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ปลูก  ต้นทุเรียน และให้ขุดบ่อลงไว้

ที่ห้ามนำมาปลูกไว้ภายในบริเวณบ้านได้แก่
๑ ต้นโพธิ์ :เพราะเป็นต้นไม้ประจำวัดวาอารามเท่านั้น   ๒  ต้นไทร :เพราะเป็นต้นไม้ใหญ่เกินไป
๓ ต้นตะเคียน :เพราะเป็นต้นไม้มีผีนางไม้สิงอยู่         ๔  ต้นยาง :พราะเป็นต้นไม้โบราณนิยมเอามาทำหีบศพ
๕ ต้นดอกทอง : เพราะเป็นลาง จะทำให้คนในบ้านผิดประเวณีนั้นเอง
ทั้งนี้ให้พิจารณาดูด้วยว่า ต้นไม้ ดอกไม้ใด มีชื่อเรียกไม่เป็นมงคลก็ห้ามนำเข้ามาปลูกภายในบริเวณบ้านด้วย เช่น ต้นโศก    ต้นระกำ ต้นหวาย  ต้นสลัดได ต้นมะงั่ว ต้นตาล ต้นสำโรง ต้นมะกอก กอไผ่ลวก เป็นต้น

ขอบคุณขอมูลจากเวปต่าง ๆ

ความเห็น

ขอบคุณค่ะสำหรับตำราการปลูกต้นไม้  กุ้งจะได้รู้ไว้  กุ้งได้เอาไปใช้ประโยชน์แน่ ๆ  ก่อนจะปลูกอะไรจะได้อ่านก่อนว่าปลูกวันไหน  โอกาสรอดคงสูงกว่า  ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

มีความสุขกับการที่ได้ให้มากกว่าการที่ได้รับ

จำไม่ได้...ต้องเก้บไว้อ่าน....ขอบคุณครับ

เป็นเพียงแค่มดตะนอย ตัวจ้อยจิด  ทีพลัดติดกลางช่อ พอเพียงใหญ่

คือหนึ่งเสียงหนึ่งคิดเห็น ที่เป็นไป อาจถูกใจหรือไม่บ้าง ลองชั่งดู

ผมต้องปลูกไม้กินดอกเหรอครับ 

ทำความดีนะครับ จะได้มีความสบายใจ   msn/krawmovie@hotmail.com

ขอบคุณ krateu ด้วยนะคะ สำหรับข้อมูลดีดี