ปรัชญาการดำเนินชีวิต "พระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัว"

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ปรัชญาการดำเนินชีวิต "พระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัว"


     มีโอกาสได้หยิบแผ่นกระดาษหนึ่งแผ่นที่เก็บรักษาไว้ยาวนานตั้งแต่สมัยทำงานประจำ  เป็นความรู้สึกที่ปลื้มปิติในทุกครั้งที่ได้อ่าน...แผ่นกระดาษแผ่นนี้เป็นแผ่นเดียวกับที่มีข้อความปรากฏในเว็บไซต์


http://ruworld.igetweb.com/index.php?mo=3&art=242283


 ด้วยหัวข้อเรื่อง ปรัชญาการดำเนินชีวิต "พระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัว"....ประทับใจมาก...


...วันนี้ขออัญเชิญกระแสพระราชดำรัสของพระองค์ท่าน มอบแด่ เพื่อน สมช.บ้านสวนอีกครั้ง...
 

1. อย่าทำลายความหวังของใครเพราะเขาอาจเหลืออยู่แค่นั้นก็ได้

2.เมื่อมีคนเล่าว่าตัวเขามีส่วนในเหตุการณ์สำคัญอะไรก็ตามเราไม่ต้องไปคุยทับปล่อยเขาฟุ้งไปตามสบาย

3. รู้จักฟังให้ดี โอกาสทองบางทีมันก็มาถึงแบบแว่ว ๆเท่านั้น

4. หยุดอ่านคำอธิบายสถานที่ทางประวัติศาสตร์ซึ่งอยู่ตามริมทางเสียบ้าง

5. จะคิดการใดจงคิดการให้ใหญ่ๆเข้าไว้แต่เติมความสุขสนุกสนานลงไปด้วยเล็กน้อย

6. หัดทำสิ่งดี ๆให้กับผู้อื่นจนเป็นนิสัยโดยไม่จำเป็นต้องให้เขารับรู้

7. จำไว้ว่าข่าวทุกชนิดล้วนถูกบิดเบือนมาแล้วทั้งนั้น

8. เวลาเล่นเกมกับเด็ก ๆ ก็ปล่อยให้แกชนะไปเถิด

9. ใครจะวิจารณ์เรายังไงก็ช่าง ไม่ต้องไปเสียเวลาตอบโต้

10. ให้โอกาสผู้อื่นเป็นครั้งที่ "สอง"แต่อย่าให้ถึง"สาม"

11. อย่าวิจารณ์นายจ้างถ้าทำงานกับเขาแล้วไม่มีความสุขก็ลาออกซะ

12. ทำตัวให้สบาย อย่าคิดมาก ถ้าไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายแล้วอะไร ๆ มันก็ไม่ได้สำคัญอย่างทีคิดไว้ทีแรกหรอก

13. ใช้เวลาน้อย ๆ ในการคิดว่า "ใคร" เป็นคนถูกแต่ใช้เวลาให้มากในการคิดว่า"อะไร" คือสิ่งที่ถูก

14. เราไม่ได้ต่อสู้กับ "คนโหดร้าย" แต่เราต่อสู้กับ "ความโหดร้าย" ในตัวคน

15. คิดให้รอบคอบก่อนจะให้เพื่อนต้องมีภาระในการรักษาความลับ

16. เมื่อมีใครสวมกอดคุณ ให้เขาเป็นฝ่ายปล่อยก่อน

17. เป็นคนถ่อมตนคนเขาทำอะไรต่ออะไรสำเร็จกันมามากมายแล้วตั้งแต่เรายังไม่เกิด

18. ไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์อันเลวร้ายเพียงใด...สุขุมเยือกเย็นเข้าไว้

19. อย่าไปหวังเลยว่าชีวิตนี้จะมีความยุติธรรม

20. อย่าให้ปัญหาของเราทำให้คนอื่นเขาเบื่อหน่ายถ้ามีใครมาถามเราว่า"เป็นยังไงบ้างตอนนี้" ก็
บอกเขาไปเลยว่า "สบายมาก"

21. อย่าพูดว่ามีเวลาไม่พอ เพราะเวลาที่คุณมีมันก็วันละยี่สิบสี่ชั่วโมงเท่าๆกับที่ หลุยส์ ปาสเตอร์ , ไมเคิลแอนเจลโล , แม่ชีเทเรซา, ลีโอนาร์โด ดาวินชี, ทอมัส เจฟเฟอร์สัน หรืออัลเบิร์ต ไอสไตน์ เขามีนั่นเอง

22.เป็นคนใจกล้าและเด็ดเดี่ยวเมื่อเหลียวกลับไปดูอดีตเราจะเสียใจในสิ่งที่อยากทำแล้วไม่ได้ทำมากกว่าเสียใจในสิ่งที่ทำไปแล้ว

23. ประเมินตนเองด้วยมาตรฐานของตัวเอง ไม่ใช่ด้วยมาตรฐานของคนอื่น

24. จริงจังและเคี่ยวเข็ญต่อตนเอง แต่อ่อนโยนและผ่อนปรนต่อผู้อื่น

25. อย่าระดมสมอง เพราะไอเดียดี ๆ ใหม่ ๆ
และยิ่งใหญ่จนสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ล้วนมาจากบุคคลที่คิดค้นอยู่แต่เพียงผู้เดียวทั้งสิ้น

26. คงไว้ซึ่งความเป็นคนเปิดเผย อ่อนโยน และอยากรู้อยากเห็น

27. ให้ความนับถือแก่ทุกคนที่ทำงานเพื่อเลี้ยงชีพ
ไม่ว่างานที่เขาทำนั้นจะกระจอกงอกง่อยสักปานใด

28. คำนึงถึงการมีชีวิตให้ "กว้างขวาง" มากกว่าการมีชีวิตให้ "ยืนยาว"

29. มีมารยาทและอดทนกับคนที่สูงวัยกว่าเสมอ คุณทำอย่างนั้นอยู่หรือ 


 จากเว็บไซต์


http://ruworld.igetweb.com/index.php?mo=3&art=242283


 


 


 

ความเห็น


คุณแก่ ขอบคุณค่ะ ...มีความเห็นว่าได้รับรู้ ได้เห็นสิ่งดีๆในชีวิตเป็นเรื่องที่สุดยอดของชีวิต ท่านว่า ยิ่งได้สิ่งเป็นสัมมาทิฏฐิ เสมือนได้แผนที่ และยิ่งมีโอกาสเห็นผู้ปฏิบัติได้เป็นต้นแบบก็ทำให้เรามั่นใจมากขึ้นว่าเราเองก็ต้องทำได้ ...ที่แน่ๆเหลืออยู่เพียงภาคปฏิบัติที่เราเองต่างจะลงมือกระทำตามสัมมาทิฏฐิที่ได้เรียนรู้มา...ใหม่ๆอาจล้มลุกคลุกคลานบ้าง ก็ต้องฝึก และก็อย่าเพิ่งท้อ


บางโจทย์ในชีวิตอาจยังไม่ต้องใช้สูตรมากกว่าหนึ่งสูตร สูตรอื่นๆอาจเก็บไว้ก่อน


อีกความเห็นที่นอกเหนือกว่านั้น คือ การผิดหรือถูกนั้นบางทีก็ขึ้นกับสมมุติของสังคม ว่าสังคมกำหนดหรือว่าตกลงกันอย่างไร ถูกของเรา อาจผิดของเขา ถูกวันนี้ของเรา แต่อีกหลายวันข้างหน้าอาจผิด


ทว่าลึกลงไป ไม่ว่าถูกหรือผิดนั้น ใจเรารู้สึกอย่างไร กุศลหรืออกุศล ...


แล้วเราก็เรียนจากสิ่งที่ปฏิบัติ คำตอบที่ได้จะทำให้เราชัดเจนในตัวเราเองมากขึ้น ฉลาด(แบบไม่เฉโก)มากขึ้น ...


อีกคำพูดหนึ่งนะคะ จำมาอีกที ท่านผู้รู้สอนว่า "ผัสสะ(การกระทบผ่านทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ)เป็นปัจจัยให้เราได้เรียนรู้ ได้ลดละสิ่งที่เป็นความอยากมี อยากได้ อยากเป็น...และความเป็นเรา ความเป็นของเรา ...."


ต้องขออภัยอย่างยิ่งนะคะ ไม่อยากให้คิดว่าสอน  แต่ทั้งหมดนี้ถือเป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นและแลกเปลี่ยนสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังมานะคะ ... แล้วคุณแก่มีความเห็นอย่างไร


 

ตอนทำงาน จะให้ลูกน้องในทีมงานแบ่งปันซึ่งกันและกันทุกวันจันทร์ค่ะ มี Bookeeper ได้แบ่งปันไว้ครั้งหนึ่งค่ะ ยังถ่ายเก็บไว้เลย ไม่ทราบที่มา  ขอบคุณค่ะ สายพิน

#แตกต่าง.แต่.ไม่แตกแยก#

ขอบคุณค่ะ ได้กำลังใจและเตือนใจตัวเองด้วยเหมือนกันในการดำเนินชีวิตประจำวัน

ได้รับสิ่งดีๆๆจากพี่สายพินอีกแล้ว

ชีวืตที่เพียงพอ..

ขอบคุณค่ะ ได้กำลังใจและเตือนใจตัวเองด้วยเหมือนกันในการดำเนินชีวิตประจำวัน

ขอบคุณค่ะพี่สายพิน สำหรับบทความดีๆในครั้งนี้

สุดมือสอย ก็ปล่อยมันไป^^ ธรรมะ จากท่าน ว.วชิรเมธี

ขอบคุณค่ะ ได้กำลังใจและเตือนใจตัวเองด้วยเหมือนกันในการดำเนินชีวิตประจำวัน

ไ้ด้แค่เศษเสี้ยวก็คงเปลี่ยนอะไรได้เยอะ

ก็แฟนผมมันเป็นผู้ชายนี่หว่า

หน้า