ชะมวงนก

หมวดหมู่ของบล็อก: 
Keywords: 

ผลไม้ชนิดนี้ ปีที่แล้วผมโพสรูปผลถามไม่มีใตรตอบได้เลย เมื่อไม่นานมานี้ผมได้มีโอกาสถามชาวบ้านคนหนึ่งเขาบอกว่าชะมวงนกครับ รับประทานได้ทั้งผลและยอด เปรี้ยวถึงใจครับ ตอนนี้ผมกำลังหาทางเพิ่มจำนวนจากต้นเดิมหลายๆ วิธีโดยไม่ใช้เมล็ดเพื่อรักษาพันธุกรรมเดิมและออกดอกออกผลเร็ว เพื่อจะได้แจกสมาชิกที่สนใจต่อไปรูปผลสุกที่เคยเอามาลงเมื่อปีที่แล้วต้องรีบไปขอตอนเอาไว้เพราะเจ้าของที่เขาจะไถที่แล้ว เท่าที่เจอต้นที่โตสุดไม่เกิน 2 นิ้ว สูงไม่เกิน 4 เมตรบางต้นเพิ่งจะเริ่มติดผล ต้นที่ดกที่สุดทั้งต้นมีไม่ถึง 10 ลูกประมาณเดือนเมษายน ผลก็คงจะสุกเป็นแบบนี้นอกจากตอนแล้วก็ได้เอายอดมาเสียบกับต้นชะมวงที่ซื้อมา ยอดเล็กมากครับขนาดพอๆ กับหลอดดูดนมกล่องอันเล็กๆ ภาพนี้ถ่ายผ่านกล้องขยายเสียบยอดตามวิธีของผม ตัวเลขที่เห็นเป็น ซม.นะครับเอายอดจากแม่พันธุ์หลายต้นมาเสียบที่ต้นตอต้นเดียวกันยอดที่เสียบไว้ก่อนราว 1 เดือนติดแล้วครับ แต่ยังไม่แตกกิ่ง รอให้รุ่นหลังติดดีแล้วค่อยตัดกิ่งเพื่อกระตุ้นให้แตกกิ่งพร้อมกันต้นอ่อนที่งอกจากราก
ปี 2555 นี้ ลูกโตกว่าปีที่แล้ว แต่มีไม่กี่ใบ

ความเห็น

สวัสดีค่ะ เป็นอะไรที่รอลุ้นดีจังค่ะ  :cheer3: :cheer3: :cheer3:

ชีวิตที่เรียบง่ายกับความพอใจในสิ่งที่มี

อีกไม่นานก็คงได้แจกครับ

น่าสนใจค่ะ รอติดตามต่อ

ตอนนี้กำลังหาต้นกล้าที่งอกจากเมล็ดของพืชตระกูลเดียวกัน เช่น ชะมวง มะดัน จะเอามาทำต้นตอเพื่อเสียบยอดครับ ถ้าได้ต้นกล้ามาเสียบยอดติดดีแล้วก็แจกจ่ายได้เลยครับ มียอดอ่อนอยู่หลายสิบยอดครับ  

ที่่สำึคัญคือจิตเป็นกุศลเอื้อเฟื้อเผื่้่อแผ่่ถึงผู้อื่่นอยากให้ผุ้อื่นมีความสุขเหมือนกับที่ตนได้พบของที่่ชอบ เข้ามาชื่่่นชมครับ

ขอบคุณมากครับ ต้องการให้ช่วยเอาไปขยายพันธุ์แจกต่อๆ กันไปครับ เพราะกลัวสูญพันธุ์ เพราะเข้าป่ามาหลายที่ไม่เคยเจอเลย

กี่ปีเป็น

ผมว่าถ้ารอต้นที่โตจากเมล็ดคงไม่น้อยกว่า 10 ปีครับ เพราะเป็นไม้เนื้อแข็ง แต่ถ้าเป็นกิ่งตอนหรือติดตา, เสียบยอดกับต้นตอที่ดูแลเต็มที่คงไม่เกิน 3 ปีนะครับ

ถ้าไม่อยากให้สูญพันธุ์ก็อย่าปลูกไว้ที่เดียว  ต้องช่วยกันปลูกหลาย ๆ แหล่งค่ะ

กำลังเพิ่มจำนวนโดยไม่ใช้เมล็ดจากต้นแม่หลายๆ ต้น แล้วก็จะแจกจ่ายครับ

หน้า