แจก... เมล็ดแตงหูฉลาม เฉพาะกิจ (ปิดการแจก-แจ้งส่งซอง)

หมวดหมู่ของบล็อก: 

แจก... เมล็ดแตงหูฉลาม เฉพาะกิจ ห้าท่าน


สืบเนื่องจากเพื่อน สมช.ถามหาเมล็ดแตงหูฉลามกัน และส่วนตัวเองได้รับมาจากเพื่อน สมช.ในเวปฯนี้(สมช.Tui)เพื่อปลูกและแจกจ่ายตามความประสงค์ โดยไม่ผ่านทางหน้าเวปฯ เมื่อรับการถามหาจึงขอแจ้งข่าวดีให้ทราบเป็นทางการ ว่าจากการส่งมาครั้งล่าสุดนั้น ยังมีเมล็ดแตงหูฉลามที่แจกแบ่งปันได้อีก ในรอบนี้ขอแจกท่านละสองเมล็ดจำนวนห้าท่าน หากว่าภายในเที่ยงวันพรุ่งนี้มีท่านที่แสดงความต้องการมากกว่าห้าท่าน จะขอจับสลากรายชื่อผู้แสดงความต้องการห้าท่าน ท่านละสองเมล็ด


ส่วน สมช.ดาวเรือง(ห้าเมล็ด)และ สมช.ศิรินันท์(สามเมล็ด) จะจัดส่งให้เลยพร้อม ๆ กัน กับอีกห้าท่านข้างต้น


ในโอกาสเดียวกันนี้หากท่านใดมีความประสงค์รับเมล็ดอื่นเพิ่มเติม เช่น 


เมล็ดมะเขือย่าน มี ๓ ซอง ซองละ ๗ เมล็ด (สายพันธุ์รับมาจาก สมช. ป้าเล็ก...อุบล)


เมล็ดพริกไข่มุกดำ มี ๖ ซอง ซองละ ๗ เมล็ด (สายพันธุ์รับมาจาก สมช.Tui)


เมล็ดพุ้งพิ้ง/โทงเทง  มี ๙ ซอง ไม่ได้นับเมล็ด (สายพันธุ์รับมาจาก สมช.Tui หรือมากับน้ำหลังน้ำท่วมขึ้นเองไม่มั่นใจ  เพราะว่าขึ้นมานอกถ้วยเพาะ?)


เมล็ดชวนชมดอกชั้นเดียวสีชมพู ๔ ห่อ ห่อละ ๙-๑๐ เมล็ด (จากเพื่อนบ้าน)


 สามารถแสดงความจำนงได้ รบกวนช่วยส่งซองเปล่าจ่าหน้าซองชื่อของท่านและติดแสตมป์สามบาทส่งมายังที่อยู่สายพินที่จะแจ้งให้ทราบทางฝากข้อความด้วย ขอขอบคุณมากที่สนใจรับเมล็ดเหล่านี้ไปช่วยกันปลูกให้ได้ต้นเขียว ๆ กัน


หมายเหตุ ๑๖.๕๐ น. ปิดการแจกเมล็ดพันธุ์ค่ะ


แตงหูฉลาม ที่แบ่งปันรอบนี้ท่านละสองเมล็ด หากปลูกได้เถายาวสักสี่เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางเถาสักประมาณ ๘ มม. สามารถขยายจำนวนต้น/เถา ด้วยการทับยอด (Tip Layering) ตามวิธีการที่ สมช. Tui /Teerapan เคยนำเสนอในการตอบความคิดเห็นและบล็อกภาพด้านล่างเป็นเถาแตงที่ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการดังกล่าว จากหนึ่งต้นจะได้ห้าต้น (แล้วแยกแล้วจะได้ห้ากระถางรวมต้นแม่ด้วย) แต่จากภาพแยกต้นแม่กับเถาแรกตัดขาดจากกันแล้ว เหลือเถาต่อ ๆ มาที่กำลังทยอยแยกหลังจากทับยอดและติดรากได้ประมาณสามสัปดาห์ (ต้นอื่น ๆ อยู่ในระหว่างแยกขาดจากกัน)


ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและให้กำลังใจในการแบ่งปันครั้งนี้ด้วยค่ะ หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการแจกรอบนี้แล้ว ขอลาต่ออีกระยะหนึ่งนะคะ


๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ได้จัดส่งซองทางไปรษณีย์ให้แล้วทุกท่านค่ะ(เพิ่งรับที่อยู่คุณแหลมเพชรในวันนี้ ส่วนคุณปาลิดาขอรบกวนให้ช่วยส่งที่อยู่ผ่านทางพีเอ็มด้วยค่ะ) ทุกท่านที่ส่งซองแล้วในวันนี้ภายในสองสัปดาห์หากได้รับหรือไม่ได้รับเมล็ดรบกวนช่วยส่งข่าวด้วยค่ะ


มีความสุขกับการปลูกนะคะ

ความเห็น

คุณสายพิน แจกอีกแล้วค่ะ:admire::shy::love:

อยากไดัเมล็ดแตงหูแลามใครมีแบ่งปันหรือทราบแหล่งจำหน่ายบ้างครับ

หน้า