ขอสอบถามเรื่องเเพรเซียงไฮ้กับคุณนายตื่นสายหน่อยครับ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

                คือว่าเเพรเซียงไฮ้กับคุณนายตื่นสายมันเหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไงหรอครับบางคนเรียกต้นแพรเซียงไฮ้ว่าคุณนายตื่นสาย

ความเห็น

คุณแพรกลีบเล้กย่นซ้อนกันใบแหลมเล็กติดกันถี่ๆ  คุณนายกลีบเดึ่ยวใบรีรูปไข่ออกกลมค่ะ

มีชื่อหลายชื่อแล้วแต่ท้องถิ่น

 โดยส่วนตัวถ้าพิจารณาให้ละเอียดจะพบว่า ใบ และดอก แตกต่างกัน แบบที่เรียกว่า แพรเซี่ยงไฮ้ จะมีใบเล็ก กลม ใบแหลม ส่วนใหญ่ดอกกลีบซ้อนคล้ายดอกกุหลาบ แบบที่เรียกว่า คุณนายตื่นสาย จะใแบน ใหญ่กว่า แพรเซี่ยงไฮ้ กลีบดอกส่วนใหญ่ชั้นเดียว เวลาบานจะเห็นเกสรชัดเจน แต่ถ้าเป็นแพรเซี่ยงไฮ้จะเห็นเกสรไม่ชัดเนื่องจากกลีบที่ซ้ออัดแน่น สำหรับชื่อวิทยาศาสตร์  แพรเซี่ยงไฮ้ Portulaca grandiflora Hook. f. และคุณนายตื่นสาย Portulaca oleracea L. สำหรับชื่อวิทยาศาสตร์ของทั้ง 2 ชนิด อาจเรียกสับสนกัน รวมทั้งชื่อไทย ที่เรียกต้นเดียวกันว่า แพรเซี่ยงไฮ้ ในขณะที่บางคนเรียกคุณนายตื่นสาย

ผมเรียกรวมกันหมดเลยว่า คุณนายตื่นสาย