ความคืบหน้าทำสวนยางให้เป็นป่ายาง แปลงเล็ก

หมวดหมู่ของบล็อก: 

   มาดูแปลงเล็กกันบ้าง แปลงนี้ประมาณ 1 ไร่ตอนที่ผมกลับมาอยู่บ้านตอนนั้นยางพาราสวนนี้อายุประมาณ 2 ปี ตอนนั้นมันก็มีแต่ยางพารา กับต้นไม้เดิมๆ ไม่กี่ต้น แต่หลังจากผมกลับมาอยู่บ้านสภาพมันก็เป็นดังต่อไปนี้

รอบๆ สวนลงไม้ยืนต้น มีทั้งตะเคียนทอง

มะฮอกกานี

ยางนา

ต้นเนียง อายุ 5 ปีแล้วไม่รู้เมื่อไหร่จะได้กินลูก

นอกจากนั้นในแปลงต้นอะไรมันจะขึ้นถ้าไม่ขวางทางเดินก็จะเว้นเอาไว้
ต้นทัง

สะตอ

มังคุด กับลองกอง พ่อปลูกไว้ตั้งแต่แรก

ลองกอง

พระเอกของสวนนี้น่าจะเป็นผักเหมียง เพราะจะเป็นตัวสร้างรายได้ก่อนยางเปิดกรีด

ระหว่างต้นผักเหมียงผมปลูกไม้ยืนต้น คือไม้เทียม หรือสะเดาช้าง ปลูกทั่วแปลง

สุดท้ายขอส่งการบ้านพี่เสิน สละอินโด

แทนคำขอบคุณด้วยดอกไม้ในป่ายาง

   แบบนี้เอาความรู้มาฝังดินหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่ผมคิดว่าผมกลับมาพัฒนาที่ดินของพ่อแม่ จะพัฒนาหรือถอยหลังลงคลอง ก็แล้วแต่ท่านจะตัดสินขอรับ

ความเห็น

สละรอดหลายต้นม่าย หาจำปะดะ จำปุริ่ง ระมัย ลางสาด ลูกู ลังแข เนียงนก มะไฟฯลฯ มาใส่ไว้มั่งต้ะ

..โอกาสไม่ได้มีทุกวัน..

 

  มาชมป่ายางผู้ใหญ่ ครับ  ปลูกอะไรก็ได้กินนั้น ปลูกต่อไปครับผม

 การทำงานต้องรู้จริงทำจริงจึงประสบกับความสำเร็จ

1 ไร่ แต่เราปลูกทุกอย่างที่ได้ผลผลิตสลับกันทั้งปี รกช่างมันไม่เปลืองแรง น้ำมันตัดหญ้า ใครจะคิดจะว่าอย่างไรช่างเขาค่ะ อีก1-2ปีข้างหน้าสวนข้างๆอาจจะหันมาทำตามเราก็ได้ค่ะ


สุขอยู่ที่ใจ ทำด้วยความตั้งใจทำไปเถอะน้องบ่าว

นี่คือความสุขที่เราสร้างเองค่ะ น่าภูมิใจ

แบ่งปัน สร้างสรรค์ พอเพียง

 

หน้า