ทรงพระเจริญ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วันที่ 5 ธันวาคม ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

เพลงนี้แต่งโดยชาวต่างชาติ เพื่อถวายแด่องค์ในหลวงในวันครบรอบ 85 พรรษา ปี 2555

  อ้อยหวานพยายามลอกเนื้อเพลง และแปลเป็นไทยฉบับอ้อยหวาน ซึ่งคิดว่ามีความผิดพลาดอยู่มาก แต่สุดความสามารถแล้วค่ะสำหรับคนไทยที่อยู่ต่างแดนมา 20 กว่าปี ผิดถูกอย่างไรช่วยกรุณาแก้ไขให้ด้วยค่ะ

  อยากจะบอกว่าคนแต่งเพลงและนักร้องเป็นคนต่างชาติ ที่ชื่นชมและยกย่ององค์พระเจ้าอยู่หัวของเราอย่างท่วมหัวใจ ขอเพียงคนไทยรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ร่วมถวายพระพร

Love eternally   

รักชั่วนิรันดร์

You have walk over all this land   

พ่อเดินย่ำทั่วถิ่นแดนไทย

You have touched every heart and hand

พ่อสัมผัสหัวใจและมือของทุกคน

You have seen a greater plan

พ่อทรงวางแผนงานยิ่งใหญ่

Given you all so that we can stand

พ่อทุ่มเทหมดสิ้นเพื่อเราได้ยืนหยัด

You give rain from a cloudless sky

พ่อให้ฝนจากฟากฟ้าที่ไร้เมฆ

You give strength when you hear our cry

พ่อให้ขวัญและกำลังใจ เมื่อได้ยินเสียงเราร้องร่ำ

You have faith that we will try to be the best

พ่อมีความเชื่อมั่นว่าถ้าเราทำให้ดีที่สุด

So this Nation can rise

 เพื่อให้ประเทศไทยยืนยง

 

A thousand choices but we choose one

พันเลือก แต่เราเลือกหนึ่ง

 Ten thousand voices that become one

หมื่นเสียง ที่รวมเป็นหนึ่งเดียว

One in harmony..All in unity

รวมความกลมเกลียว สมัครสมานสามัคคี

Together we will give you

ร่วมกันถวายให้พ่อ..

..Love eternally

รักชั่วนิรันดร์

 

 In every heart and in every home

ในทุกๆหัวใจและในทุกๆบ้าน

In every place, you are the light and hope

ในทุกแห่งพ่อคือแสงสว่างและความหวัง

You are the shelter

พ่อเป็นที่พักพิง

and when the storm has gone, Our inspiration so that we can carry on

และหลังจากพายุร้าย พ่อคือแรงบันดาลใจเพื่อให้เราก้าวเดินต่อไป

 

A thousand choices but we choose one

พันเลือก แต่เราเลือกหนึ่ง

  Ten thousand voices that become one

 หมื่นเสียง ที่รวมเป็นหนึ่ง

One in harmony..All in unity

รวมความกลมเกลียว สมัครสมานสามัคคี

 Together we will give you

 ร่วมกันถวายให้พ่อ..

 ..Love eternally

รักชั่วนิรันดร์

 

You are the father

พ่อคือพ่อพระ

 You are the soul

พ่อคือดวงจิต

 Making this Nation whole

คือศูนย์รวมให้ชาติไทยเป็นหนึ่งเดียว

 Together we will give you

 ร่วมกันถวายให้พ่อ..

 ..Love eternally

รักชั่วนิรันดร์

 

 

 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

อ้อยหวาน

ความเห็น

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ...

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ครับ ขอบคุณสำหรับ บล็อกครับพี่อ้อย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

แค่เห็นภาพที่พี่น้องชาวไทยออกไปรับเสด็จมากันมายขนาดนั้น.."ก็น้ำตาซึมแล้ว"

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


สวัสดครับคุณอ้อย

..โอกาสไม่ได้มีทุกวัน..

 

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

หน้า