รางจืด แก้พิษสัตว์ ยาพิษ ได้

หมวดหมู่ของบล็อก: 

“ต้นรางจืด”

          พืชสมุนไพร   ที่ควรมีไว้ประจำบ้าน  มีมากแถบภาคใต้  และสามารถปลูกเป็นไม้ประดับและใบนำมากินได้

สรรพคุณทางยา

        1.หมาแมวโดนยาเบื่อ ใช้ใบรางจืดขยี้หรือตำผสมน้ำ กรอกใส่ปาก สัก 200-300 ซีซี
        2.แมลงมีพิษต่อย หรืองูมีพิษ  ใช้ใบรางจืดขยี้โป๊ะไปที่แผล แล้วให้เคี้ยวใบตามไปด้วย                              3.คนที่ได้รับพิษจากยากำจัดศัตรูพืช จากสัตว์ พิษเคมี พิษเบื่อเมา พิษจากพืช(เช่น เห็ดเมา)  พิษสุราเรื้อรัง พิษสะสมในร่างกาย  น้ำรางจืด  สามารถล้างพิษในโลหิตและพิษที่ตกค้างในร่างกายได้  ป้องกันมะเร็งจากสารพิษสะสมในร่างกายได้เป็นอย่างดี  ผู้ป่วยมะเร็งถ้ากินรางจืดประจำสุขภาพจะดีขึ้น

วิธีนำใบรางจืดไปใช้

       นำใบรางจืดสด 10-12 ใบมาตำให้ละเอียด ผสมกับน้ำซาวข้าว  กรองเอาแต่น้ำ (ถ้าไม่มีน้ำซาวข้าวให้เอาข้าวสารมาตำหรือปั่นให้ละเอียดผสมลงไป )  ดื่มเข้าไปครั้งละ 1 แก้ว  กิน 2 สัปดาห์/ครั้ง หรือเดือนละครั้ง 

ข้อควรระวัง

       1.  ห้ามใช้ติดต่อในระยะเวลานานๆ

        2. นอกจากล้างพิษแล้ว มันยัง “ล้าง” สิ่งต่างๆ ที่เรากินเข้าไปด้วย   กินรางจืดก่อนกินยาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

ความเห็น

กดผิด  ทำให้บล็อกซ้ำ  ช่วยลบออก  1 บล็อค ได้ไหมครับ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ----(รางจืด กอนี้ งามมากๆ)

ต้องหามาปลูกๆ

“นานุวัฒน์ ทำเกษตรให้สนุกและมีความสุข”