เนื่องในพระราชพิธีพืชมงคลฯ ปี 2554

หมวดหมู่ของบล็อก: 

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2554

(ภาพประชาชน เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวในพิธี เพื่อนำไปปลูก และเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว)

หรหลวงให้คำพยากรณ์ ปีนี้

          พระโคแรกนา เสี่ยงทายผ้าสำหรับนุ่ง ไปประกอบในพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  ดังนี้

            เสี่ยงผ้านุ่ง ทำนายว่า “น้ำท่าสำหรับปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนา  ได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร  มังสาหาร  อุดมสมบูรณ์ดี”

          พระโคกินเลี้ยงนั้น พระโค กิน หญ้า กับเหล้า

          กินหญ้า ทำนายว่า “น้ำท่าจะบริบูรณ์พอควร พร้อม ธัญญาหาร ผลาหาร ภัคสาหาร มังสาหาร อุดมสมบูรณ์ดี”

          กินเหล้า ทำนายว่า “คมนาคมสะดวกยิ่งขึ้น ค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง”

 ประวัติความเป็นมาแบบย่อ

 พระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในสมัยโบราณคงจะเป็นพิธีที่มีความมุ่งหมายเพื่อบำรุงขวัญและเตือนให้เริ่มเพาะปลูกพืชผลโดยเฉพาะคือการทำนา ซึ่งเป็นธัญญาหารหลักสำคัญยิ่งของการดำรงชีวิต ผู้ปกครองหรือผู้เป็นประมุขของประเทศเมื่อถึงฤดูกาลที่ควรจะเริ่มลงมือเพาะปลูกพืชผลจึงต้องประกอบกรณีย์กิจเป็นผู้นำโดยลงมือไถ หว่าน พืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นตัวอย่างเพื่อเตือนว่าถึงเวลาประกอบการเพาะปลูกตามฤดูกาล

        ต่อมากาลเวลาได้เปลี่ยนแปลงไป ได้มีการพิธีเรียกว่า จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าลัทธิส่งเสริมการให้มีอำนาจ และความสวัสดีต่าง ๆ เป็นผู้แนะนำประกอบพิธีตามลัทธิไสยศาสตร์ของพราหมณ์ในพิธีนี้พระมหากษัตริย์หรือประมุขของประเทศ อาจจะทรงมีพระราชภารกิจอื่น จึงโปรดแต่งตั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดให้ทำแทนพระองค์ เรียกว่า พระยาแรกนา ทำหน้าที่ไถ หว่านธัญพืช พระมหาสีหรือชายาที่เคยร่วมการไถ หว่าน ก็เปลี่ยนเป็นจัดให้นางใน คือท้าวนางในราชสำนักออกไปทำหน้าที่หาบกระบุงพันธุ์พืชช่วยพระยาแรกนาไถ หว่าน เรียกว่า เทพี

-------------------------------

ขอบคุณ..บ้านสวนพอเพียง..แบ่งปัน..

ความเห็น

ทุกคนก็ตาตำ แต่ชาวเกษตรกรต้องตัวตำค่ะ ใครทำเกษตร แล้วตัวขาวยกมือขึ้น

หน้า