รับส่งการบ้านรวมๆ ครับ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ได้รับการบ้านมาเยอะแล้วครับ

อันนี้ได้รับจากเจ้โส มีมะเขือเปราะยักย์ ถึ่วมะแฮะ ถั่วครก มะเขือกินใน

ถั่วมะแฮะที่เพาะได้

ต้นนี้ถั่วพูสีม่วงจากพี่พุทธบุตรครับ เิ่ริ่มขึ้นค้างแล้ว

อันนี้จากคุณแก้วครับ

ถั่วแปบเริ่มงอกแล้ว

 

กลัวยน้ำว้าจากป้าเล็กรอดแล้วครับ หลังจากที่เดินทางมาจากอุบลใช้เวลาเกือบ 10 วัน เพาะในกระถาง 2 ต้น ลงดิน 1 ต้น

แตกยอดมา 2 ต้นแล้ว

 

ยังมีการบ้านที่ยังไม่ไ้ด้ถ่ายรูป ก็มี

- เมล็ดคางคก จากป้าเก๋

- เมล็ดหน่อไม้ฝรั่งจาก พี่อ๊อด (ลองเพาะแล้วแต่ยังไม่งอก)

- เมล็ดมะเขีือจากพี่แดงอุบล

- เมล็ดเซียมท้อจากป้าต่าย

และล่าสุดส้มเสี้ยวจากคุณอัญชณา

ขอบคุณมากครับทุกเมล็ดพันธุ์และคำแนะนำ แล้วจะทยอยส่งการบ้านนะครับ

ความเห็น

ส่งการบ้านหลายวิชา คุณครูคงดีใจ

เข้ามาชมการบ้านครับ..กำลังงอกไปได้สวยครับ

"จะปลูกทุกอย่างที่กิน จะกินทุกอย่างที่ปลูก"

หน้า