ว่าด้วยเรื่องบาป 11 ประการ + 1

หมวดหมู่ของบล็อก: 

อ้างถึง   ข้อมูลจากนิตยสารฉลาดซื้อ  ฉบับที่ 162
บาป 11 ประการ ที่นำไปสู่ปัญหาสังคมที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้  คือ


1. การเมืองที่ไม่มีหลักการ
2. การมีความมั่งคั่งโดยไม่ต้องทำงาน
3. การมีความสนุกสนานอย่างไร้สติ
4. การมีความรู้แต่ไม่มีคุณสมบัติ
5. การทำธุรกิจโดยไม่มีศีลธรรม
6. วิทยาศาสตร์ที่ปราศจากมนุษยธรรม
7. การมีศาสนาแต่ไม่มีความเห็นอกเห็นใจในเพื่อนมนุษย์
   ข้อ 1-7  โดยท่านมหาตมะ  คานธี


8. การมีสิทธิแต่ไม่มีความรับผิดชอบ
9. การมีอำนาจโดยไม่สามารถตรวจสอบได้
10. การพัฒนาโดยปราศจากความยั่งยืน
11. กฎหมายที่ไม่มีความยุติธรรม


ข้อ  8-11  โดย นายอันวา ฟาซาล  หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งสหพันธ์ผู้บริโภคสากล


12. เพิ่มเติมโดยดิฉันเอง  “ กฎหมายที่มีมากมาย แต่ไม่สามารถบังคับใช้กับเศรษฐีและผู้มีอำนาจได้” 

ความเห็น

ถ้าแค่คนเรามีแค่ หิริ โอตัปปะ และศีล 5 ข้อโลกนี้ก็น่าอยู่ขึ้นเยอะครับ

ถ้าเดินเรื่อยไป ย่อมถึงปลายทาง

จริงด้วยครับ  แบบนี้ปาบครับ..

 

แตกประเด็นจากน้องเอส หลักการเบื้องต้น ศีลห้า

ครอบคลุมได้เกือบทุกอย่างจริงๆๆค่ะ

จริงด้วย :embarrassed: