บ้านสวนพอเพียงของผมเกิดจากความผูกพัน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ผมเดินทางมาแล้วทั่วประเทศไทย ทั้งเดินทางไปเพื่อศึกษาหาความรู้ เดินทางไปเพื่อทำงานหาเงิน และเดินทางไปเพื่อท่องเที่ยวสันทนาการ
การเดินทางของผมแต่ละครั้ง ล้วนแล้วแต่มีความหมาย เพราะเป็นการเดินทางไปอย่างมีจุดมุ่งหวัง ทุกครั้งที่ผมเดินทาง จึงเปี่ยมไปด้วยพลังห้าประการ คือ พลังศรัทธา
 พลังวิริยะ พลังสติ พลังสมาธิ และพลังปัญญา อันเป็นที่มาของชื่อ กำพล
ผมเป็นลูกหลานเกษตรกรโดยกำเนิด เป็นเกษตรกรแบบสวนป่าอนุรักษ์ มีทั้งต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้เล็ก มีทั้งปลูกขึ้น และเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ
ที่บ้านผมในอดีตทำนาปลูกข้าวกินเอง ทำสวนพืชผักผลไม้ที่ชอบ เลี้ยงสัตว์ที่อาจไม่มีตามธรรมชาติไว้เสริม ทำอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่เกี่ยวเนื่องกับนา 
กับสวน กับป่า ทำอย่างนี้เรื่อยมา จนเกิดความผูกพัน
ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน ผมจะไม่ได้ทำงานเป็นเกษตรกร และผมนั้นเป็นคนที่ชอบเดินทางไกล แต่ไม่ว่าจะเดินทางไปไกลแสนไกลแค่ไหน ก็ไม่สุขใจเหมือนบ้านเรา 
บ้านที่เราเกิด บ้านที่เราเคยผูกพัน บ้านที่มีแต่ญาติพี่น้อง บ้านที่มีแต่เพื่อนพี่น้องสมัยเด็กๆ กลับมาบ้านเมื่อไหร่ ก็เหมือนชีวิตได้เติมพลัง 
บ้านสวนพอเพียงของผมจึงเกิดขึ้นแล้วที่นี่ เป็นบ้านสวนที่พอเพียงเปี่ยมด้วยห้าพลัง .....บ้านกำพลคมคาย.....บ้านสวนพอเพียงห้าพลัง.....

ความเห็น

น่าจะมีภาพให้ชมนะครับ ว่าแต่ที่เขียนมาก็พอจะมองเห็นภาพบ้างนะครับ คงมีความสุขกับชีวิตมาก ๆ


ยินดีด้วยครับ