ความพอเพียงต้องเริ่มที่ใจ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ความพอเพียง คือความพอประมาณ ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป เราจะรู้ได้ด้วยใจของเราเอง
ความพอเพียง คือการพึ่งตนเอง  ใช้ปัจจัยภายในให้มาก พึ่งพาปัจจัยภายนอกให้น้อย เราจะทำได้เราต้องเข้มแข็งอดทน
ความพอเพียง จะต้องฝันในสิ่งที่เป็นไปได้ จะต้องเริ่มจากสิ่งที่ตนเองมี ใช้ปัญญาให้มาก ลดความอยากให้น้อยลง
ชีวิตที่พอเีพียง จะต้องไม่ขาดในสิ่งที่จำเป็น จะต้องกินอยู่อย่างประหยัด และใช้ทุกอย่างที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ชีวิตที่พอเพียง จะต้องเป็นสุขง่าย มีเงื่อนไขในชีวิตน้อย มีสุขจากการทำงาน มิใช่มีสุขจากการได้เสพ
ชีวิตที่พอเพียง ต้องเริ่มที่ใจ ใจที่ศรัทธา ใจที่มีความเพียร ใจที่มีสติ ใจที่ตั้งมั่น ใจที่อุดมด้วยปัญญา

ความเห็น

ขอบคุณครับ

เหมือนอย่างที่กล่าวมา นิยามของความพอเพียง

ความพอเพียงของแต่ละคนอาจจะต่างกัน จากสภาพของสิ่งแวดล้อม และฐานะของครอบครัว .....พี่ว่าชีวิตของพี่เข้าไปอยุ่ในข่ายของความพอเพียงของคุณทุกข้อเลยนะ :admire: :admire2: ชอบมากเลยนะที่คุณเขียนนี่

กินอยู่อย่างพอเพียง ไม่ขี้อิจฉา ชอบสันโดษ รักธรรมชาติ

ขอบคุณมากครับ


ชัดเจนค่ะ :admire:

"ความสุขของชีวิตในวันนี้ คือทำตามวิถีพอเพียงของพ่อ"

เห็นด้วย :pointing: :pointing:

เห็นด้วยทุกอย่างครับ


แต่ขอคงความอยากไว้ให้เท่าเดิม :uhuhuh:

ตอนเป็นเด็ก....มีแรง มีเวลา แต่ไม่มีเงิน กลางคน.....มีเงิน มีแรง แต่ไม่มีเวลา ปั้นปลาย.....มีเงิน มีเวลา แต่ไม่มีแรง

ใช่เลยครับ

 

ถูกต้องที่สุดค่ะ เห็นด้วยอย่างแรง

แรงกาย+แรงใจ ลงมือทำในวันนี้ เพื่อชีวิตที่พอเพียง