วันกองทัพไทย

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย ตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่ระบุว่า พระองค์กระทำยุทธหัตถี ในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จ.ศ. 954 คำนวณได้ ตรงกับวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2135 (บางตำราว่า ปี พ.ศ. 2136)

เดิมนั้นกระทรวงกลาโหมได้กำหนดให้วันที่ 8 เมษายนของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ได้เปลี่ยนโดยให้ถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวันกองทัพไทย ตามมติของคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้น ภายหลังได้มีนักประวัติศาสตร์หลายท่านได้ตรวจสอบ และพบว่าวันที่ทรงกระทำยุทธหัตถีนั้น แท้จริงแล้วไม่ได้ตรงกับวันที่ 25 มกราคม แต่น่าจะตรงกับวันที่ 18 มกราคม ปีดังกล่าว ทางราชการยังคงถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวันกองทัพไทยต่อไป จนกระทั่งวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2549 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ให้เปลี่ยนแปลงกำหนดวันกองทัพไทยจากวันที่ 25 มกราคม ของทุกปีเป็นวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี และอนุมัติให้เป็นวันหยุดราชการของกระทรวงกลาโหมตามหลักการเดิม

ในวันนี้จะมีการเดินสวนสนามถวายสัตย์ปฎิญาณตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพลในทุกหน่วยของทหาร ทุกฅนที่เข้ารับราชการทหารทุกเหล่าจะต้องผ่านพิธีนี้เพื่อแสดงตนต่อธงชัยเฉลิมพลซึ่งเป็นตัวแทนขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นทหารของพระราชา

ยามศึกเรารบ ยามสงบเราพัฒนา  ทหารของพระราชาทุกฅนปฎิบัตตามหลักพระราชดำริ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

ขอให้พี่น้องทุกท่านไว้วางใจในการช่วยเหลือในด้านต่างๆจากทหารทุกเหล่าทัพ เพื่อประโยชน์สุขของปวงประชา

ความเห็น

คนไทยทุกคนรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ดำ...

ทหารทุกหมู่เหล่าก็เป็นที่รัก และที่พึ่งพาในทุกยามของประชาชน ทั้งยามศึกและยามสงบ...

ขอบพระคุณทหารของพระราชาค่ะ

  นึกถึงอดีตเมื่อ 25 ปีที่แล้วจัง ผมพลทหาร วรพจน์ เอียดจันทร์ ทร.2/30 ส.ฎ.424 สังกัด อจปร.อร. ครับผม เคยฝึกภาคสนามเพื่อเตรียมตวามพร้อมรบในสรภูมิร่มเกล้า ตอนนี้ยังคงรำลึกถึงเสมอในวันสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล โดยมี พณ.พลเอก เปรม ติณสูลานนณ์ นายกฯ ตรวจแถวฯ มีระเบียบ วินัย กล้าหาญ อดทน นำมาปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันถึงทุกวันนี้

 การทำงานต้องรู้จริงทำจริงจึงประสบกับความสำเร็จ

วันสำคัญของกองทัพ ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะ

:wow2: :wow2: :wow2:

ขอให้ครอบครัวคุณวัชและครอบครัวทหารทุกๆท่านมีความสุข คำว่าทหารของพระราชามีความหมายมากๆ

ชีวิตเป็นเรื่องง่ายๆ จะทำให้ยากทำไม


 

สวัสดีค่ะ เหตุการณ์น้ำท้วมที่ผ่านมา พี่ๆๆทหารคือวีรบุรุษ ไปช่วยพี่น้องน้ำท้วมทุกหนทุกแห่ง แม้ว่าจะเหนื่อยหนักหนาแค่ไหนก็ไม่เคยท้อ Laughing

ชีวิตที่เรียบง่ายกับความพอใจในสิ่งที่มี

:cheer3: ทหารของพระราชา

"เชื่อในผล แห่งการทำความดี"

:cheer3: :cheer3: พี่วัชรินทร์ไปเดินสวน (สนาม) กับเขาด้วยเปล่า?

“Stupidity is an attempt to iron out all differences, and not to use them or value them creatively.”
― Bill Mollison

ชอบดูทหารสวนสนามค่ะ  ขอให้รั้วของชาติทุกนายปลอดภัยและมีความสุขตลอดไป

ขอให้ทหารของพระราชาทุกนายมีความสุข ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง

แบ่งปัน สร้างสรรค์ พอเพียง

 

หน้า