ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1 ไร่แก้จน สวรรค์บ้านนาเนินน้ำเย็น

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1 ไร่แก้จน  สวรรค์้บ้านนา

เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงผสมผสานกับการปฏิบัติธรรม

ธรรมะคือหน้าที่  หน้าที่คือธรรมะ การทำงานคือการปฏิบัติธรรม

พร้อมทั้งยังเป็นศูนย์บำบัดยาเสพติด  เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เป็นแหล่งรวมธรรมะ

 

รอบเสาธงกินได้หมด ตะไคร้ โหระพา พริก

 

ผู้ใหญ่ธีรพันธุ์  บุญบาง

คนดีของแผ่นดิน ภาคเหนือตอนล่าง ปี พ.ศ.2554

 

ผู้ใหญ่ธีีรพันธุ์ บุญบางเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ

 

กุฎิ ที่พักแม่ชี มีลักษณะเป็นเรือนไทย 4 ภาค

 

เศรษฐกิจพอเพียง 1 ไร่แก้จน

ผู้ใหญ่ธีรพันธุ์ ท่านได้แบ่งพื้นที่ 1 ไร่ออกเป็น 4 ส่วน ส่วนละ 1 งาน

มีการจัดระบบน้ำ พืช  และสัตว์ ให้สามารถเกื้อกูลและสนับสนุนกันได้

 

 

ซุ้มระหว่างทางเดิน 

พื้นที่ส่วนที่1 ผู้ใหญ่ธีรพันธุ์  ใช้พื้นที่สร้างคอกหมู คอกไก่ และทำนาบัว  โดยให้คอกหมู คอกไก่

อยู่ในพื้นที่สูง  และระบายมูลสัตว์จากคอกลงสู่นาบัว  ที่เลี้ยงปลาดุกและกบไว้ด้วย พื้นที่ในส่วนนี้

มีรายได้จากการขายดอกบัว  ปลาดุก กบ หมู และไก่  รวมทั้งมีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้รอบนาบัวด้วย

 


ในส่วนที่ 2 นี้เป็นพื้นที่ทำนาปลูกข้าว  เลี้ยงปลาดุก

พื้นที่ส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ราบต่ำเพื่อระบายน้ำจากพื้นที่ส่วนที่ 1  ลงสู่ในนา

ตอนผมไปนาข้าวเพิ่งปักดำ ดำขุมละ 1 ต้น แต่ปลาดุกยังไม่ได้ปล่อยจนกว่าข้าวมีอายุเกิน 20 วัน

หรือดูให้ต้นข้าวสมบูรณ์แข็งแรงหรือแตกกอดีเสียก่อนจึงจะัปล่อยปลาดุก หลังจากนั้นก็ปล่อยกบตามลงไปอีกที

ผู้ใหญ่บอกว่าพื้นที่  1 งาน สามารถผลิตข้าวเปลือกได้ถึง  27  ถัง 

ปลาดุก 190 กิโลกรัม กบ 235  กิโลกรัม  ภายในระยะเวลา  3  เดือน

 

พื้นที่ริมนาข้างทางเดินปลูกพืชผักทุกชนิดที่กินได้

ที่นี้

 

ส่วนนี้คือ 1 งานส่วนที่ 3 เป็นส่วนที่ปลูกพืชผักสวนครัว

ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูกจริงๆ

 

ขณะยืนฟังคำบรรยายลืมถ่ายรูปตอนให้อาหารปลา


ภาพนี้นำมาจาก panyasa.blogspot.com/

เป็นบ่อปลาดุกที่เดียวกัน


การเลี้ยงปลาดุกที่นี่เลี้ยงในบ่อดินน้ำตื้น  โดยการขุดบ่อลึกประมาณ 30-50 เซนติเมตรเท่านั้น

สูตรอาหารที่ใช้เลี้้ยงปลาดุกของผู้ใหญ่ธีรพันธุ์ คือ

ขี้หมูแห้ง+ใบกระถิน+รำละเอียด+น้ำหมักในอัตราส่วน

ขี้หมูแห้ง 1 กก.ใบกระถิน 1 กก. รำละเอียด ครึ่งกิโล น้ำหมัก 1ส่วนผสมน้ำ 20 ส่วน

นำมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วนำไปให้ปลากิน

 

นาข้าวแปลงเล็กอยู่ใกล้กับบ่อปลาดุก

ดำโดยใช้ต้นข้าวต้นเดียว แต่พอแตกกอจะได้กอข้าวอย่างที่เห็นครับ

 

ในส่วนที่  4 เป็นพื้นที่อยู่อาศัย ผู้ใหญ่ธีรพันธุ์ใช้พื้นที่ส่วนนี้ปลูกบ้านพักอาศัยขนาดพออยู่อาศัย 

ใต้ถุนบ้านมีบ่อเลี้ยงกบ ปลาดุก และเลี้ยงเป็ดไข่ไว้ด้วย

 

บ้านที่ปลูกเป็นลักษณะเรือนไทย 4 ภาค ครับ


ภาคใต้

 

ภาคอีสาน

 

ภาคกลาง

 

ภาคเหนือ

 

บ้านทุกหลังจะมีแม่ชีอยู่  คือ ที่นี่จัดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วย

คนที่มาอยู่ที่นี่ทุกคนจะต้องถือศีล ใส่ชุดขาว กินมังสวิรัต

พืชผักทั้งหมดที่นี่จะปลูกเพื่อใช้กินเป็นอันดับหนึ่ง เหลือกินจึงจะนำออกไปขาย

ผู้ใหญ่บอกว่าใน 1 ไร่ท่านได้ทำบัญชีครัวเรือนดูแล้วนอกจากใช้รับประทานในศูนย์เรียนรู้แล้ว

ส่วนที่เหลือนำออกขายได้เดือนละประมาณ 12,000บาท

 

เรือนแพสำหรับปฏิบัติธรรม  และทำวัตรเช้าเย็น

 

แม่ชีได้มานั่งสนทนาเรื่องการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมัก บนเรือนแพสำหรับการปฏิบัติธรรม

ปรากฎว่าท่านทำโบกาฉิ สูตรเดียวและวิธีเดียวกันกับที่บ้านสวนพอเพียงโดยผู้ใหญ่โสทร ของเรา

พืชผักทั้งหมดในศูนย์นี้นี้ใช้ปุ๋ยโบกาฉิครับ

ซุ้มประตูสวยงามปลูกถั่วพู

 

ใครอยู่ภาคกลางใกล้ๆ จังหวัดนครสวรรค์ มีโอกาสอยากให้ไปนั่งพูดคุยกับผู้ใหญ่ธีรพันธุ์ บุญบาง ลองดูนะครับ

ท่านจะได้ความรู้่ทั้งทางด้านการเกษตร และธรรมะ รวมทั้งวิธีการใช้ชีิวิตและอะไรอีกมากมาย จริงๆ ครับ

 

 ความเห็น

น้องศักดิ์พี่หยอยได้แนวทำซุ้มปลูกผักโชว์หน้าร้านท่บ้านเลย


แล้วทอไดผ่านมาเอาเนื้อคราม

พี่หยอยผมว่างวันใหนแล้วจะไปหาครับ ผมไม่อยากนัดครับ กลัวผิดนัด

 

เอาเป็นว่า ต่อใด ว่างแล้วผมจะติดต่อไปครับพี่หยอย

เมื่อมีสิ่งนี้ๆ เป็นปัจจัย สิ่งนี้ๆ จึงเกิดขึ้น

ขอบคุณมากๆคะ ที่นำมาแบ่งปันให้ชม ชอบหลายอย่างโดยเฉพาะซุ้มและเรือนพัก(ภาคใต้)ขอเก็บข้อมูลไว้ก่อน...โหวตๆๆๆคะ

ขอบคุณครับ ปฏิบัติได้จริง

ผมลองคำนวนแค่ปลาดุกกับกบในนาข้าวก็ตกเดือนละ 8000 แล้วครับ

ถ้าทำและปฏิบัติจริงเลี้ยงตัวได้แน่นอน

  :cheer3:

ชอบซุ้มทุกซุ้มเลย   สวยดี   1ไร่  แก้จน 

ทำจริง  ก็จะได้จริง  

ที่ทำอยู่   150  ตารางวา   ถ้าได้ทำเต็มเตัว   เดือนละ  3หมื่น ยังไม่หักค่าใช้จ่าย  ได้ค่ะ  พูดจริงๆค่ะ  ของกินก็กินผักใน150ตาราวานี้เลย  แต่ใช้น้ำบาดาล   ค่าไฟฟ้า  เดือนละ1พันบาท 

    สมบูรณ์แบบครับ หากตั้งใจร้างทำ ไม่มีคำว่าจนครับ ขอนำเอาเยี่งอย่างมาปฏิบัติครับผม

 การทำงานต้องรู้จริงทำจริงจึงประสบกับความสำเร็จ

ขอบคุณข้อมูลดีๆ ชอบบล้อกนี้มากเลย  ได้แนวคิดหลายอย่าง

ต้องหาโอกาสไปซักครั้ง น่าสนใจมากค่ะ ขอบคุณสำหรับข้อมูลดี ๆ

หน้า