ทดลองแบ่งปันด้วยตนเอง2

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เรียนรู้แบ่งปัน นำเด็ก ๆ ทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายความดีแด่พ่อของแผ่นดิน พระชนมายุ  84  พรรษา ที่อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  แม้ทำกิกรรมเพียงน้อยนิด  แต่ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อพ่อของแผ่นดิน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ประเทศชาติ ด้วยจิตใจที่เป็นสุข

ความเห็น

ไม่เคยดำนาเลยครับเห็นแล้ว น่าสนุก ยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณ

มันภูมิใจและเข้าใจความเหนื่อยของชาวนา  กลับมาเด็ก ๆ เข้าใจว่าทำไม เราจึงคอยเตือนให้กินข้าวให้หมดจาน และสุขใจที่ได้ทำเพื่อคนอื่นบ้าง  เจ้าของนาวันนั้นเลยเสร็จเร็วได้พักก่อนเวลา และยังได้ตามไปเกี่ยวตอนออกรวงอีกด้วย  เรียนโดยการปฏิบัติจริง จำจนวันตาย

สวัสดีคะ  ฝึกวิทยายุทธต่อจากตอนที่ 1  หายงงเล็กน้อย  แต่จะบรรยายใต้ภาพก็ยังไม่เข้าใจเหมือนเดิม  อยากจะบอกว่าเด็กไทยไม่รู้และสนใจการทำนา วันไปปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเลยไปขออนุญาตเจ้าของนาที่เขากำลังดำนาอยู่  ขอให้เด็ก ๆทดลองดำนาดู เป็นประสบการณ์ที่การอ่านหนังสือเติมเต็มไม่ได้  ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่กรุณาสอน ดำนา และขอบคุณสมาชิกที่แนะนำการลงรูปจะฝึกฝนต่อไป คะ

:cheer3: :cheer3: :good-job: :good-job:

 

 

:cheer3: :cheer3: :cheer3: :cheer3: :cheer3: เยี่ยมครับผม

:good-job:ใช้ได้แล้ว สุดยอดแล้ว เป็นกำลังใจค่ะ

ดีใจที่พอทำได้  ขอบคุณ คุณศิรินันท์  ที่กรุณาเป็นกำลังใจและช่วยแนะนำ จะหมั่นฝึกฝนต่อไปคะ  เห็นยอดผักหวานที่สมาชิกนำมาลงแล้วดีใจที่มีคนปลูก และเพาะผักหวานป่าได้ ขอบคุณคะ

:admire2:ขอบคุณค่ะสำหรับคำชม เราอยู้บ้านเดียวกันช่วยกันจะได้มีสิ่งดีๆมาเสนอ

ผักหวานป่ากดhttp://www.bansuanporpeang.com/node/22468

เมล็ดมะม่วงหิมพานต์กดhttp://www.bansuanporpeang.com/node/21872

เป็นคนไทยที่เกี่ยวข้าวไม่เป็น อยากลองดูบ้างจังเลยค่ะ

ยินดีแบ่งปันคะ  ช่วงปลายปีมีสมาชิกเราหลายคนทำนา  หรือโรงแรมหลายแห่งทางเหนือมีกิจกรรมให้แขกร่วมเกี่ยวข้าว  ไว้โอกาสดี จะแจ้งให้ทราบ  ดูข่าวประเทศบรูไนกำลังสอนประชาชนให้ทำงานโดยรัฐบาลสนับสนุนเต็มที่โดยมีพี่ไทยเป็ยผู้ดูแลและฝึกอบรมให้ชื่นใจที่ไทยได้ดูแลเพื่อนบ้าน เพราะบรูไนซื้อข้าวจากไทยเป็นหลัก  แต่ชาวนาบรูไนขายข้าวได้ กิโลกรัมละ 40-80 บาท เพื่อจูงใจให้คนหันมาทำนา ฟังแล้วเมื่อไหร่บ้านเราจะดูแลเกษตรกรให้ลืมตาอ้าปากได้....คงได้แต่ภาวนาต่อไป

หน้า