บล็อกน้ำแห้งภาค 2

หมวดหมู่ของบล็อก: 

แหม บายใจจัง น้าแผนยอมแพ้ คำทาย เอาเป็นว่าเราเสมอกัน ตากระดานหน้า น้าแผนหาคำทายมาแก้มือก็แล้วกัน

เอ้า ... ขอเฉลยปัญหาสมาชิกก็แล้วกัน  คำตอบอยู่ในคำถามนะขอรับ

น้ำลดตอผุด 

พริกหลุดจากขั้ว  

ลงน้ำดำหัว 

เรือรั่วอุดชัน 

อะไรเอ่ย   ตอบว่า  น้ำพริกลงเรือ  

      อันว่าน้ำพริกลงเรือนี้  ในปัจจุบันหากินยาก  ด้วยว่าเป็นสูตรตำหรับชาววัง  แม่ครัวท่านแรก

ที่คิดสูตรน้ำพริกลงเรือนี่เห็นจะเป็นเจ้าจอมองค์หนึ่งในสมัยพระพุทธเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕  เมื่อครั้งประพาสต้น ครั้งนั้นมีการคิดประดิษฐ์ประดอย

สูตรน้ำพริกนี้ขึ้น  ผมจำความได้จากหนังสือเล่มใดก็เลือนๆเต็มที  หากผู้รู้ท่านใดผ่านมาอ่านได้โปรดแนะนำเพิ่มเติม  เอาเป็นว่า

เป็นสูตรน้ำพริกโบราณก็แล้วกัน  ไว้ถ้าป้าเล็ก  พี่แจ้ว  มีสูตรก็ฝากสูตรน้ำพริกนี้ไว้ในบ้านสวนบ้าง 

   กลับมาที่ต้นตาลกันต่อ  .... ตาลนี้  เป็นต้นไม้มีคุณมีประโยชน์ มีคุณแทบทุกองค์ประกอบ  วานนี้พูดถึงน้ำหวาก น้ำหวากเป็นเมรัย(เมรัยคือของหมัก

ไม่เหมือนกับสุรา  ที่หมักแล้วมากลั่น )  กระบวนการเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาลโตนดนั่นแล  น้ำตาลสดบนต้นตาล - บากเกล็ดไม้เคี่ยมใส่ลง

ไปรสฝาดเผื่อน  - หมักคาต้นไว้  - ไม่กี่ชั่วโมงก็เป็นเมรัย เป็นน้ำตาลหมัก  คล้ายๆน้ำแป้งข้าวหมาก  มีแอลกอฮอล์เกิดขึ้นจากการย่อยสลายน้ำตาล

ของยีสต์  ดื่มแล้วพอเมาได้  ไม่เสียหายต่อสุขภาพ  คนบ้านนอก คนพื้นเพแต่เดิมก่อน  ใช้น้ำหวากเป็นน้ำประสานมิตร เป็นน้ำประสานแรง  ลงแขกลงงาน

ไม่ว่าจะเกี่ยวข้าวหรือปลูกบ้าน  ประสานสามัคคี  แม้ยามเย็นก็แลกเปลี่ยนเรื่องราวข่าวสารกันใต้โคนโหนด  ยุคนี้โลกเปลี่ยนวิวัฒน์ไป อันที่จริงจะเรียกวิวัฒน์พัฒนา

ก็ไม่ค่อยจะถูก  เพราะวิวัฒน์ต้องเจริญขึ้น  และ โลกปัจจุบันนับวันจะเสื่อมถอย  ....

      ขอบคุณบ้านสวน ที่เป็นโลกยุคใหม่ และ สร้างสรรสร้างเสริมให้โลกยุคก่อนยังคงอยู่  ขอบคุณน้องโสทร ผู้สร้างสรร เวบไซต์

ความเห็น

     คั่นเดิน...แพลตๆ แล้วหาวิ่งรอดไม่ ...เจ๊เหอ  แล้วแตเข้าอีพาไปนิ ไปไหนไปเพแล้วนิ โรงพักกะไป  กะเม่อที่โรงพัก เขาเขียนว่า "โรงพักของประชานชน  "หาปรือไหรไมเหลา"

ตามรอยพ่อคิด ด้วยวิถีชีวิต ที่เพียงพอ

ตามบายน้องเหอ...เจ้ไม่ไป   Cool  

OKay ฮั่นฝากเจ้ ส่งหอ (ข้าว) สักเม้อกันนะ

ตามรอยพ่อคิด ด้วยวิถีชีวิต ที่เพียงพอ

เจ้ไม่ค่อยถูกกับนาย   พูดกะพูดนะน้องแผนเชื่อหม้ายเจ้อายุขนาดนี่ไม่เคยไปเยี่ยมใครในรางสักที  ไม่ไปและไม่คิดอิไป555

แหม เห็นบอกว่าหลักทำ แต่ประกาศเหม็ดแล้ว นายคงสืบรู้เหม็ดแล้ว ตั้งแต่ยังไม่ทันเทจากบอกมั๊ง 555

วันนี้พี่หลวงกินปลาทอดขี้หมิ้นแล้วหม้าย หรอยจังชิมแลตะ

แล้วคิดไป108  พอเฉลยแล้วอ๋อ..

พี่แอบแล แล้วแอบกินมั่งแล้วประสาแมว ชอบหยบเข้ามากิน ถ้าเป็นภาษาสะกอม เขาบอกว่า "ฮาโหร่ย ไอไหรที่หมันหรอยพันนี้"

เสียงนี้ คุ้นๆ

ตามรอยพ่อคิด ด้วยวิถีชีวิต ที่เพียงพอ

หมายถึงผมหม้าย คุณแผน ถ้าไม่ช่ายโทษนะ

หน้า