ปั่นจักรยานท่องเที่ยวไทยไปได้ค่ะ ตอนที่ 4

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เมื่อปั่นจักรยานเที่ยวนครศรีฯเสียจนปรุ อ้อยหวานก็เริ่มเสาะหาที่ใหม่

เช้าวันหนึ่งปั่นจนมาเจอป้ายนี้ เลยได้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด


ถนนก็ร่มรื่นดีจริงๆใกล้ความจริงเข้ามาแล้วค่ะ (เอ…หรือว่าจะยาวไปสงขลาดี) เห็นไหมค่ะถนนร่มรื่นมาก


ถึงแล้วค่ะ รูปนี้ถ่ายบนสะพานข้ามแม่น้ำปากพนัง แล้วก็มีโทรศัพท์มาจากแคนนาดา โทรมาเช็คว่าถึงแล้วยัง เพราะมีเขารู้อยู่คนเดียวว่าวันนี้เป้าหมายของอ้อยหวานอยู่ไกล ออกจากบ้าน 5.45 ถึงปากพนัง 8.40 ไม่มีใครที่นครรู้ เลยต้องโทรไปบอกแม่จากบนสะพาน เพราะปรกติกลับถึงบ้านก่อน 9 โมงทุกเช้า ถ้าบอกก่อนก็คงไม่ได้ไป สำหรับคนที่แคนนาดาเขาบอกอ้อยหวานแค่ 2 คำ " Have fun and Take care" = เทียวให้สนุกนะและดูแลตัวเองด้วยSmile

เขาหลวงมองจากสะพานข้ามแม่น้ำปากพนัง


จุดมุ่งหมายที่ไปปากพนังเพราะอยากไปดูแม่น้ำปากพนัง

ซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องลือว่าสวยมากเรียงรายไปด้วยบ้านไม้เก่าแก่


และ"คอนโดนก" ซึ่งมีอยู่มากมายที่ปากพนัง

ฝึกซ้อมเรือเพรียว สำหรับงานประเพณีลากพระและแข่งเรือเพรียวออกพรรษาซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของปากพนัง

ริมแม่น้ำปากพนัง
 "คอนโดนกนางแอ่น" ไม่จำเป็นต้องมีหน้าต่าง แค่เจาะรูเล็กๆสำหรับให้นกเข้าออกเท่านั้น แต่ละคอนโดได้ยินมาว่าค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเท่ากับคอนโดของคน

 

แต่สร้างเสร็จแล้วก็ไม่ใช่ว่าน้องนกย้ายเข้าไปอยู่เลย ต้องมีการเชื้อเชิญโดยติดลำโพงเปิดเสียงนกนางแอ่น โฆษณาโกหกให้น้องนกเข้าใจผิดว่ามีพรรคพวกอยู่กันมาก เลยย้ายตามมาบ้าง แต่มีบางหลังทียังร้างอยู่ไม่ถูกใจน้องนกเสียทีที่จริงเคยไปดูหลายครั้งหลายคราแล้วค่ะ แต่ดูบนรถยนต์ ซูมไปก็ซูมมา ไม่ละเอียดไม่สะใจเหมือนปั่นจักรยานชม

 

"คอนโดนกนางแอ่น"ปรกติจะไม่เปิดให้เข้าชมค่ะ เพราะจะเป็นการรบกวนนก แต่หลายปีมาแล้วฝรั่งที่บ้านและลูกๆไปด้วย เลยได้สิทธิพิเศษ ญาติของญาติของญาติของญาติ (หลายทอดค่ะ) เปิดให้ดู ไม่ค่อยจะน่าดู และกลิ่นก็เหม็นเอามากๆ ดูอยู่ข้างนอกดีที่สุดถึงเวลากลับบ้าน ไปขึ้นเรือยนต์ข้ามฝาก

 
แล้วต่อรถเมล์กลับนคร
ข้อดีของจักรยานพับได้ค่ะ พับเอาวางไว้หลังรถเมล์ได้พอเหมาะพอเจาะ

 

 

 เราเดินทางเพื่อ... ค้นหาตัวเอง
เราเดินทางเพื่อ...เปิดตาเปิดใจให้เรียนรู้โลก
เราเดินทางเพื่อ...ชะลอเวลา…และซึมซับโลกที่สวยงาม

 

โปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

ขอบคุณค่ะ 

อ้อยหวาน 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++

 

ประวัติอำเภอปากพนัง

           พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดปกครองท้องที่ให้มีมณฑลเทศาภิบาลใน ร.ศ. 114 อำเภอปากพนังมีชื่อว่า อำเภอเบี้ยซัด หมายถึง ที่คลื่นซัดเอาหอยเบี้ยจากทะเล ซึ่งสมัยโบราณใช้หอยเบี้ยเป็นเงินตราแลกเปลี่ยนสินค้า และในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2445 ได้มีพระบรมราชโองการให้เปลี่ยนชื่ออำเภอเบี้ยซัดเป็น อำเภอปากพนัง เมืองปากพนัง เป็นเมืองท่ามาตั้งแต่ครั้งอดีต เป็นศูนย์กลางทางการค้าและเศรษฐกิจที่สำคัญ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล และมีอ่าวภายในบริเวณปากแม่น้ำปากพนัง เหมาะแก่การเดินเรือ และทำการกระจายสินค้าต่อไปยังหัวเมืองสำคัญอื่นๆ ทำให้สภาพเศรษฐกิจในสมัยก่อนเฟื่องฟูมาก เนื่องจากมีสำเภาจากเมืองจีนและเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่มาเทียบท่าและกระจายสินค้า และนอกจากนี้ยังปรากฏในพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)ในคราวเสด็จเยือนเมืองปากพนังเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2448 ความตอนหนึ่งว่า "อำเภอปากพนังนี้ได้ทราบอยู่แล้วว่าเป็นที่สำคัญอย่างไร แต่เมื่อไปถึงฝั่งรู้สึกว่าตามที่คาดคะเนนั้นผิดไปเป็นอันมาก ไม่นึกว่าจะใหญ่โตมั่งมีถึงเพียงนี้" และอีกตอนหนึ่งว่า "เมื่อ จะคิดว่าตำบลนี้มีราคาอย่างไรเทียบกับเมืองสงขลา เงินผลประโยชน์แต่อำเภอเดียวนี้น้อยกว่าเมืองสงขลาอยู่ 20,000 บาทเท่านั้น บรรดาเมืองท่าในแหลมมาลายูฝั่งตะวันออกเห็นจะไม่มีแห่งใดดีเท่าปากพนัง"

 แม่น้ำปากพนังเป็นแม่น้ำสายหลักที่ใช้ดำรงชีวิตของชาวอำเภอปากพนังซึ่งเชื่อมต่อกับทะเลอ่าวไทย
ทำให้มีการขนส่งสินค้าเกิดขึ้นมากมาย ปัจจุบันนี้ผู้คนได้สร้างที่อยู่อาศัยตามฝั่งแม่น้ำกันมาก
ปัญหาที่ตามมาก็ทำให้แม่น้ำเน่าเสียสัตว์ในแม่น้ำก็ไม่มีที่อาศัย แต่ในตอนนี้ก็เริ่มการบำบัดน้ำที่เน่าเสีย

ในการล่องเรือปากพนังนี้ทำให้เราได้เห็นกับธรรมชาติของป่าชายเลนและผู้คนที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งแม่น้ำของทั้งสองข้างแม่น้ำปากพนัง สายน้ำชีวิตของชาวบ้านแห่งที่ราบลุ่มฝั่งตะวันออกของจังหวัดนครศรีธรรมราช ...มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขานครศรีธรรมราช(เขาหลวง) ไหลมาบรรจบกับแควน้ำสาขาที่ไหลมาจากทะเลสาบสงขลา ที่ตำบลปากแพรก ทั้งยังมีลำน้ำสาขาอีกหลายสายที่ไหลมารวมกัน กลายเป็น แม่น้ำปากพนังสายใหญ่ ไหลขึ้นไปทางด้านทิศเหนือ ลงสู่อ่าวนครฯ ในเขตอ.ปากพนัง รวมความยาวของแม่น้ำ 147 กิโลเมตร ไหลผ่านอาณาบริเวณเกือบ 2 ล้านไร่ ใน 11 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอของ 3 จังหวัดคือ จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง และจ.สงขลา รวมเรียกว่า “ลุ่มน้ำปากพนัง”

 เมืองปากพนังอยู่ใกล้แหลมตะลุมพุกที่ในอดีต เมื่อ พ.ศ. 2505 เกิดวาตภัยรุนแรงขึ้นครั้งหนึ่ง มีผู้คนเสียชีวิต เป็นจำนวนมาก ชายหาดปากพนังเป็นชายหาดยาวไปตามชายฝั่งทะเล มีแหลมตะลุมพุกเป็นแหลมทรายรูปจันทร์ เสี้ยวยื่นไปในอ่าวไทย ซึ่งอยู่บริเวณตอนบนของอำเภอปากพนัง ด้านที่ติดกับทะเลด้านใน (อ่าวนครฯ) มีประชากรตั้งถิ่นฐานอยู่ ส่วนด้านนอกที่ติดกับอ่าวไทยเป็นหาดทรายและมีต้นสนขึ้นเป็นแนวยาว การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข 4013 (นครศรีธรรมราช-ปากพนัง) มีทางแยกเข้าสู่แหลมตะลุมพุก ประมาณ 16 กม. ตลอดเส้นทางมีการทำนากุ้งสองข้างทางสลับกับแนวป่าชายเลน

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


ขอเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จากเจ้าถิ่น ขอบคุณค่ะคุณติ๊ก

สวัสดีค่ะ คุณอ้อยหวาน ติ๊กเป็นคนปากพนังโดยกำเนิดค่ะ เมื่อช่วงเดือนสิบที่ผ่านมา ติ๊กก็กลับบ้าน ยด้เห็นภาพการฝึกหัดซ้อมเรือพายเช่นกันค่ะ แต่ไม่ได้ไปดูเขาแข่งจริงช่วงออกพรรษาเลย งานออกพรรษาจัดยิ่งใหญ่ทุกปี ตอนเด็กพ่อจะขับเรือหางยาวพาพวกเราไปเที่ยวชักพระ จำใด้สนุกมากๆค่ะ

 

ขอบคุณ คุณอ้อยหวานมาก ที่นำเรื่องราวของอำเภอปากพนัง มาลงให้เพื่อนสมาชิกได้อ่าน ได้เที่ยวกัน เจ้าบ้านยังใม่มีโอกาสนำมาลงเลย อิอิ

ส่วนเรื่องส้มโอ แถวบ้านติ๊ก เป็นแหล่งปลูกค่ะ ส้มโอที่ขึ้นชื่อที่สุด และแพงที่สุด คือส้มโอทับทิมสยามค่ะ ราคา 150 - 450 บาทต่อหนึ่งผลค่ะ แต่ก็มีสายพันธุ์อื่นๆที่อร่อยและราคาไม่แพงค่ะ แหล่งปลูกส้มโอ ของอำเภอปากพนังคือ บ้านแสงวิมานค่ะ. ถ้ายังอยู่ลองไปเที่ยวชมและชิมน่ะค่ะ

ตลาด 100 ปี หรือตลาดตรอกเรือจ้าง ที่ชาวบ้านเรียกกัน มีขนมจีนเจ้าอร่อย ตั้งโต๊ะเล็กๆขายๆมานานมาก ที่สำคัญมีหัวอ่อนของลูกจากดอง และมีร้านยาสมุนไพรเก่าแก่ คือร้านยาโก้คุ้น เมื่อก่อนเป็นร้านบ้านไม้แต่ผ่านเวลามายาวนาน กลายเป็นคอนกรีตแล้ว 

อาหารทะเลแห้ง ที่ขึ้นชื่อ ที่ขายตลอดในตลาดคือ ปลาบอกร้า ปลาดุกร้าค่ะ

 

เรือยนต์ ข้ามฝากเมื่อก่อนใช้เรือขนาดใหญ่เพื่อบรรทุกรถยนต์ข้ามฝากด้วย ปัจจุบันตั้งแต่โครงการพระราชดำริพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังเกิดขึ้น เลยมีสะพานข้ามแม่น้ำปากพนัง เลยเลิกใช้แพขนานยนต์ ใช้เรือแทนแต่ให้มอเตอร์ไซด์ขึ้นลงได้ การสร้างสะพานและประตูน้ำเพื่อกั้นน้ำทะเล และน้ำจืด ออกจากกัน เพื่อช่วยเกษตรกรในการทำนาข้าวและการเกษตรอื่นๆ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

ความเห็น

แม่น้ำเจ้าพระยาของคุณทิพย์ก็สวยค่ะ แต่แม่น้ำปากพนังสะอาดกว่าจริงๆค่ะ

เห็นแต่จักรยาน เจ้าของอยู่ไหนน้า

..โอกาสไม่ได้มีทุกวัน..

 

เจ้าของอยู่หลังกล้องค่ะ...ขี้อาย :shy:

หน้า