พรสงกรานต์ ๒๕๕๖

หมวดหมู่ของบล็อก: 
Keywords: 

      ด้วยได้เข้ามาอ่าน บล็อก “รดน้ำ ขอพร ฯ” ... ของ สมช. บ้านสวน ฯ

     ข้าพเจ้า ขอบคุณในไมตรีเจตนา เป็นอย่างสูง  ... แล้วบังเกิดความไม่ค่อยสบายใจนัก ที่ไม่อาจสนองเจตนารมณ์ ของ สมช. ได้ เต็ม ร้อย

     ณ โอกาสนี้ ใคร่เรียนว่า ที่เข้ามานี้ มิได้มา ให้พร ท่านผู้ใด ... เพราะไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะให้ แด่ใคร ๆ ได้ ด้วยพิจารณา ถ้วนแล้ว พบว่า ข้าพเจ้าเอง ... ก็ยัง “พร่องพร” อยู่ ... เพราะ

“พร” ... คือ ...

ของดี -  ของประเสริฐ – สิ่งที่ปรารถนา ...

ที่สัปปุรุษ พึงเลือกเพื่อพัฒนาตน

     ข้าพเจ้า จึงเพียงเข้ามา “อวย” ให้ทุก ๆ ท่านพิจารณา “ใช้พร” ... เพราะ

        ทุกท่าน “มีพร” ... ในตนอยู่แล้ว ... เพียงอาจยังไม่ได้นำมาใช้ ให้เต็มสมรรถนะ ที่พึงกระทำ เท่านั้น

     “พร” ไม่มีผู้ใด ให้ท่านได้ ... ท่านก็ให้ผู้อื่นไม่ได้ ... แต่

        ทุก ๆ ท่าน สามารถใช้พรที่มี อยู่แล้วในตน  ... ให้สมประโยชน์ ได้

                โปรด ใช้ประโยชน์จาก พรนั้น เถิด

ความเห็น

มารับคำอวยพรของลุงพาโลและป้าค่ะ

ขอพลังอันบริสุทธิ์จากมวลบุบชาติ รวมกับสายวารีจากขุนเขา ส่งความสุขสงบ สว่าง กระจ่างใส เย็นกาย เย็นใจ มาหใ้ลุงพาโลและครอบครัว ตลอดจนสมาชิกบ้านสวนพอเพียงทุกท่านครับ

ขอให้คุณลุงคุณป้ามีความสุขมากๆค่ะ

ขอให้คุณลุงและคุณป้ามีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะคะ

แบ่งปัน สร้างสรรค์ พอเพียง

 

ขอกล่าวสาธุและขอบคุณมากค่ะลุงปาโล ในสิ่งที่อวยให้ปฏิบัติไปถึงพรนั้นๆค่ะ ลุงปาโลบอกมาเป็นถ้อยคำเชิญชวนให้ตามสติกลับมาประพฤติปฏิบัติสู่พรอันประเสริฐตามที่มุ่งหมายกันไว้ในแต่ละท่านแต่ละบุคคลเลยนะคะ:):)

พิจารณาแล้วค่ะ จะใช้พรของตนให้ดียิ่ง และขอ อวย ตอบค่ะ ผลที่ดี ย่อมเกิดจาก เหตุดี

มารับคำอวยพรค่ะ ขอให้ลุงและป้า มีสุขภาพดีตลอดไปด้วย

มาอวยพรแก่กันเพื่อบ่งบอกถึงความยินดีค่ะ  

มารับโอวาทดีๆจากลุงด้วยคนครับ ขออวยให้ลุงและป้ามีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปครับ 

..โอกาสไม่ได้มีทุกวัน..

 

สวัสดีปีใหม่ค่ะ ขอให้สุขภาพแข็งแรง มีแต่วามสุขทั้งสองท่านนะคะ 

หน้า