วันสิ่งแวดล้อมโลก

หมวดหมู่ของบล็อก: 

วันที่  ๕ มิถุนายน  เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก  โรงเรียนของป้ายาจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี  ปีนี้ป้ายาขออนุญาติผู้บริหารขอรับบริจาค  หน่อกล้วยจากเด็กๆ  คนละหน่อได้รับความร่วมมือจากเด็กๆอย่างมากมาย 


คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมปีนี้


Think.Eat.Save”   เพื่อสื่อสารให้ think before you eat and help save our environment! กระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากอาหารที่ถูกทิ้ง โดยมุ่งกระตุ้นให้ช่วยกันเริ่มต้นที่บ้าน เพื่อลดปริมาณอาหารที่ถูกทิ้ง และผลักดันให้กระบวนการผลิตอาหารมีประสิทธิภาพ กล่าวคือให้คิด ตัดสินใจก่อนเลือกซื้อ อาทิ การเลือกซื้ออาหารที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ เช่น อาหารอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต การซื้ออาหารที่ผลิตในพื้นที่ เนื่องจากอาหารที่มาจากต่างพื้นที่ต้องใช้พลังงานในการขนส่งและมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก


 


 อาหารที่ถูกทิ้ง หมายถึงการสูญเสียทรัพยากรและอื่นๆที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหาร ทั้ง น้ำ ที่ดิน แรงงาน ทุน ยกตัวอย่าง การผลิตน้ำนม 1 ลิตร ต้องใช้น้ำ 1,000 ลิตร และการผลิตแฮมเบอร์เกอร์ ต้องใช้น้ำ 16,000 ลิตร ที่ใช้ตั้งแต่กระบวนการผลิตอาหารเลี้ยงวัว สุดท้ายเมื่อมีการทิ้งอาหารจะส่งผลให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งจากวัวและจากกระบวนการผลิตอาหาร


 มาดูวันจัดกิจกรรมกันค่ะ  เริ่มจากผู้บริหารให้ความรู้และกล่าวขอบคุณผู้ปกครองค่ะ


หลังจากนั้ก็นำไปปลูกในบริเวณที่จะทำต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  บริเวณนี้เพิ่งขุดตอนช่าวงใกล้เปิดเทอมค่ะ  ตอนนี้ลงกล้วยที่ได้จากการบริจาคประมาณ ๕๐๐  ต้นค่ะ  บ่อยปลาลงบ่อไปบ้างแล้ว  รอฝนตกจะได้ลงไม้ผลค่ะ
ขอบคุณบ้านสวนพอเพียงที่ให้โอกาสได้แบ่งปันกิจกรรมดีๆค่ะ

ความเห็น

500ต้น  ออกมาเป็นกล้วยอะไรมั่งน้อ  คงเยอะแยะไปหมด  โครงการต่อไปต้องระดมปุ๋ย  ไม่งั้น  กล้วยผอมไม่สวย

โรงเรียนซื้อปุ๋ยคอกเป็นรถตุ๊กๆค่ะ  ป้าเล็ก คนงานมีตำแหน่ง พนักงานต้นไม้ด้วย  ๑  คนค่ะ

มาชื่นชม กิจกรรมดีๆ ค่ะป้ายา

ขอบคุณค่ะน้องสมจิต  แล้วจะรายงานความคืบหน้านะค่ะ

Laughing ปรบมือให้ครับ 

ชีวิตอยู่ได้ ด้วยความพอเพียง และ เพียงพอ

MSN : it_lover@hotmail.com

ขอบคุณครับที่แวะมาให้กำลังใจกันค่ะ

ถ้ารอดทั้ง 500 ต้น ป้ายาเตรียมเมนูเกี่ยวกับกล้วยไว้รอเลยค่ะ อิอิ

"ความสุขของชีวิตในวันนี้ คือทำตามวิถีพอเพียงของพ่อ"

เมนูกล้วยหลากหลายจริงๆค่ะ  ป.๖  เริ่มกล้วยบวชชีแล้วค่ะ  คิดถึงนะค่ะ

500 ต้น หลากหลายสายพันธุ์ กิจกรรมดีมากๆ เลยค่ะ ดูเด็กๆ สนุกกันใหญ่ Laughing

เด็กๆชอบค่ะ  มีโอกาสแวะมาเยี่ยมนะค่ะ

หน้า