โรงเรียนบ้านดิน "Moral-based Exellence"

หมวดหมู่ของบล็อก: 

"Moral-based Exellence" 

 

โรงเรียนศรีแสงธรรม

โรงเรียนศรีแสงธรรม

ได้จักการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยปรัชญาของโรงเรียน "คุณธรรมนำความรู้ สู่ความเป็นเลิศ"

เอกลักษณ์ของโรงเรียนคือ โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม การพึ่งพาตนเอง และพลังงานทดแทน

อัตลักษณ์ของโรงเรียนคือ ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง

ตั้งอยู่ที่ 212 ม.5 บ.ดงดิบ ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220

www.sisaengtham.ac.th

https://www.facebook.com/sisaengtham.ac.th

http://www.youtube.com/sisaengthamschool

อีเมล์ sisaengtham@hotmail..com

 

พิธีเปิดโรงเรียนศรีแสงธรรม

โรงเรียนศรีแสงธรรม เป็นโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนา เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา ม.1 - ม.6 ซึ่งจัดการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 มีพระครูวิมลปัญญาคุณ เป็นผู้รับใบอนุญาต

  

 

บ้านดินศรีแสงธรรม


ได้นำหลักการพึ่งพาตนเองมาประยุกต์ใช้ให้กับบริบทของโรงเรียน และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นคือบ้านดินเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอนด้วย ซึ่งทางวัดป่าศรีแสงธรรมได้ทดลองสร้างบ้านดินมาจนมาสู่การสร้างห้องเรียนให้กับนักเรียน

ห้องเรียนบ้านดิน

จนมาสู่ห้องเรียนบ้านดินซึ่งนักเรียนได้ร่วมกันปั้นดินขึ้นมาเป็นห้องเรียน

สหกรณ์บ้านดิน

 ร้านสหกรณ์บ้านดินศรีแสงธรรม

ห้องพักบ้านดินและยังมีบ้านพักรับรองบ้านดิน สำหรับแขกที่มาเยี่ยมโรงเรียน อาสาสมัคร หรือวิทยากรที่มาช่วยงานโรงเรียนอีกด้วย

ห้องพักบ้านดิน

ส่วนรายละเอียดของแต่ละหลังจะนำเสนอในบล๊อกต่อไป หากท่านใดที่สนใจบ้านดินอย่างง่าย หรือ พลังงานทดแทนของโรงเรียน และเรื่องการเกษตรภายในโรงเรียน ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกๆท่าน

ด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ได้มีการบูรณาการวิถีพุทธ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียน มีกิจกรรมทางพุทธศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมทุกวันเริ่มตั้งแต่เช้าจนตลอดปี

สมาธิก่อนเข้าเรียน

ทุกวันก่อนเข้าเรียนจะมีกิจกรรมนั่งสมาธิ 10-15 นาที โดยมีพระครูวิมลปัญญาคุณ ผู้ก่อตั้งและรับใบอนุญาต มาให้การอบรมทุกวัน

สมาธิก่อนเรียน

การนั่งสมาธิเป็นกิจกรรมทุกวัน และทุกวันศุกร์จะมีการแต่งชุดขาวและสวดมนต์ก่อนเลิกเรียนพร้อมกันเป็นประจำ

ชุดขาววันศุกร์

ตอนเช้านั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนตามปกติ

สวดมนต์เย็นก่อนเลิกเรียน

ด้านการส่งเสริมการเกษตรนั้นมีการทำนาชีวภาพของโรงเรียนเป็นประจำทุกปี ด้วยพื้นนามีจำกัดจึงเน้นทำเป็นแปลงทดลองในรูปแบบต่างๆเช่นการศึกษาพันธุ์ข้าวที่เหมาะกับบริบทของท้องถิ่น หรือการทดลองดำนาด้วยกล้าต้นเดียวซึ่งจะได้นำเสนอในโอกาสต่อไป

ถอนกล้า

ต้นกล้าที่นำมาทดลองปลูกในแปลงนาของโรงเรียน

ดำนากล้าต้นเดียว

และได้บันทึกไว้เป็นวิดีโอนำเสนอบนยูทูปของโรงเรียนทีลิ้งค์ http://youtu.be/pv6VTpOuNkA

ส่วนด้านพลังงานทดแทน 

ทางโรงเรียนได้ทดลองหลายอย่างและได้ข้อสรุปที่พลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้ประยุกต์ใช้หลายรูปแบบจนเป็นรถพลังงานแสงอาทิตย์ของโรงเรียนซึ่งจะได้นำเสนอในบล็อกต่อๆไป

รถโซล่าเซลล์ศรีแสงธรรม

ความเห็น

ร่วมแรงกาย แรงใจ ห้องเรียนน่าเรียนจัง

"what a wonderful world"

ห้องเรียนไม่พอเลยต้องสร้างบ้านดินเพื่อให้นักเรียนมีที่เรียนกัน

ทำจริงได้ใช้ประโยชน์จริง  น่าชื่นชมค่ะ

ชอบบ้านหลังแรกจังครับ

สวนจินตนาการ

นำจินตนาการ มาผสานให้เป็นจริง

หลังแรกเป็นการทดลองทำ ซึ่งเอาดินมุงหลังคาเลย

บ้านดินก่อสร้างได้สวยงามทีเดียวครับ อยู่ที่ไหนครับ

ดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงหรือต่ำอยู่ที่ทำตัว


บุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

โรงเรียนอยู่อำเภอโขงเจียม จ.อุบลราชธานี ไม่ไกลจากผาแต้มเท่าไหร่ มีโอกาสขอเชิญแวะมาเยี่ยมชมได้

ต้องขอชื่นชมวิธีการสอนแบบบูรณาการกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ

เป็นการนำหลักปรัชญาพอเพียงมาใช้ ซึ่งไม่มีรูปแบบตายตัว ความยึดหยุ่นคือ "ภูมิคุ้มกัน"

บ้านดินแต่ละหลังสวยมากค่ะ น่าจะมีรายละเอียดมากกว่านี้นะคะ เช่น ที่อยู่..และครูใหญ่

หน้า