บ้านมณีลาวัลย์"พื้นที่พัฒนาที่ดินเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ"

หมวดหมู่ของบล็อก: 

พื้นที่เกษตรครอบครัว "มณีวิลาวัลย์"  

_  สระน้ำเพื่อการปลูก

     น้ำเป็นปัจจัยหลัก...ค่า ความเป็น กรด ด่าง ของน้ำ มีผลต่อการเจริญเติบโต

     ธาตุอาหารที่เหมาะแก่พืช ดอก ผล ใบ  หัว ฯลฯ จำเป็นต้องเรียนรู้

ความเห็น

สัตว์เลี้ยง ประเภทกินแมลง..ไก่แจ้ ห่าน..เป็นส่วนหนึ่งของสมาชิก ในการรักษ์ต้นไม้..ช่วยกำจัดศัตรูพืช เพิ่มปุ๋ยในสวน  เลี้ยงปล่อย..ผลพลอยได้  ไข่....สำหรับเจ้าของ

  ผลของการพึ่งพา  ที่สามารถคุมตัวแปรได้ 

  เจ้าของบ้าน มีสุขกับการผ่อนคลาย กับสัตว์เลี้ยง..การดูแลซึ่งกันและกับแบบธรรมชาติ

ยินดีต้อนรับ ค่ะ "พี่บัวริม"

สู้ สู้  เป็นกำลังใจให้ค่ะ

เป็นกำลังใจให้อีกคนและจะรอดูความคืบหน้านะครับ

ดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงหรือต่ำอยู่ที่ทำตัว


บุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

เป็นกำลังใจให้อีกคนและจะรอดูความคืบหน้านะครับ

ดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงหรือต่ำอยู่ที่ทำตัว


บุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

ยินดีต้อนรับ รอติดตามความคืบหน้าค่ะ

Cool คงจะดี ถ้า...