สร้างสวนป่า 43

หมวดหมู่ของบล็อก: 

สร้างสวนป่า 42

การปลูกสร้างสวนป่า เป็นการทำการเกษตรแบบหนึ่ง เหมือนการทำสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน

ซึ่งทำการผลิตแบบพืชเชิงเดี่ยว ถ้ายกปัญหาเรื่องราคาออกไป ก็จะมีปัญหาอื่นๆ

ที่ซ่อนอยู่อีกมาก

ก่อนจะพูดถึงปัญหา ที่ซ่อนอยู่ ลองหันมาดู ต้นไม้ที่ขึ้นในป่า ยกตัวอย่างแถว "ควนไม้แดง"

ใกล้ๆบ้านผม เดิมเป็นป่าที่เต็มไปด้วยไม้แดง บนเนินดิน เลยได้ชื่อว่า

"ควนไม้แดง"

ในป่านี้ ไม่ได้มีแต่ ไม้แดง มีต้นไม้อื่นๆ ขึ้นปะปนอยู่ด้วย แต่ ไม้แดง มีมากกว่า ต้นไม้อื่น

ป่าไม้ บอกเราว่า สวนป่า ไม่ต้องการ ต้นไม้ชนิดเดียว

ถ้าเป็นไม้ชนิดเดียว (สวนป่าเชิงเดี่ยว) จะเป็นอย่างไร

ผมอ่านข้อมูลจาก การปลูกสร้างสวนป่า ของ ปตท. มีอยู่แปลงหนึ่ง

ปลูกแต่ไม้ พะยูง อย่างเดียว หลายสิบไร่ พอโตขึ้นพบว่า

ไม้พะยูง ตายเองตามธรรมชาติ เป็นร้อยต้น

นักวิชาการป่าไม้พบว่า สาเหตุที่สำคัญคือ มอดรูเข็ม มาเจาะลำต้น

แต่ทำไม มอด ไม่เจาะทุกต้น

ในธรรมชาติ ต้นไม้ที่งอกขึ้นมาและเจริญเติบโตจนใหญ่(ให้เขามาลักโค่นไปขาย)ได้นั้น

เรียกได้ว่า มีการคัดเลือกแล้วโดยธรรมชาติ (Natural Selection)

คือ ต้นที่แข็งแรงเท่านั้นที่จะอยู่ได้

แต่กล้าไม้ที่เราเอามาปลูกนั้น (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงที่บูมกันมากๆ)

ได้มาจากเมล็ดที่ร่วงหล่นใต้โคน เอามาเพาะ บำรุงรักษา ใส่ปุ๋ย รดน้ำ

ให้เจริญงอกงาม ได้ต้นกล้าสวยๆ จะขายได้ราคาแพงๆ

(แต่ความแข็งแรง ที่จะอยู่รอดในธรรมชาติ คนขายไม่ได้รับประกัน)

นี้เป็นสาเหตุหนึ่ง ในการปลูกสร้างสวนป่า ต้องสังวรเอาไว้

 

ความเห็น

ตอนนี้ปลูกป่าในใจไว้ก่อนก็ได้ครับ

หน้า