น้องกุ้ง...ครับ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

สวัสดีเช้าวันจันทร์ครับพี่น้อง...มาเลี้ยงกุ้งไว้กินกันดีกว่า

พอดีมีโอกาสไปสมุทรสงครามและได้ไปงมกุ้งก้ามกรามในแม่น้ำแม่กลอง เลยเป็นอีก1งานที่ต้องเอามาทำเพื่อเป็นความรู้ให้กับคนที่สนใจโดยอาศัยคำบอกเล่าของชาวบ้านมาประกอบการเลี้ยงแบบอิงธรรมชาติ

 

ถ้าเราจะเลี้ยงต้องอาศัยความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุด ที่อยู่ อาหาร น้ำ

 

การเปลี่ยนเปลือกของเขาจะเป็นวิธีในการเจริญเติบโต แต่จะเป็นจุดอ่อนในการดำรงชีวิตเพราะจะอ่อนแอ ต้องใช้เวลา 48 ถึง 72 ชม.ในการเปลี่ยนเปลือก

 

ความเป็นไปของธรรมชาติที่สร้างมาถอดแบบออกมาได้อัศจรรย์มาก

 

ถ้าเรารู้ชีวิตในธรรมชาติเขาได้ก็จะสามารถที่จะเลี้ยงเขาได้ และให้ลูกให้หลานสืบต่อกันมาเป็นวัฎจักรของการดำรงชีวิตสืบไป เป็นอาหารธรรมชาติ และเป็นอาชีพให้กับเราได้ด้วย โดยธรรมชาติพึงพาธรรมชาติ พอเพียง ลดต้นทุนการผลิต หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ทุกคนทำได้.........ขอบคุณบ้านสวนพอเพียงและพี่น้องทุกคน..

ความเห็น

รูปภาพของ ลูกอีสาน

เยี่ยมมากครับขอชื่นชมในการเราไม่หยุดอยู่กับที่

รูปภาพของ วัชรินทร์

ครับผม

รูปภาพของ Damras Onsuang

ธรรมชาตินั้นดีแน่ครับ ถ้าเรารู้จักอยู่กับเขาอย่างมีความสมดุล เข้าใจ ยอมรับและเข้าถึง เอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ก็ได้ในระดับหนึ่ง 

รูปภาพของ วัชรินทร์

ครับ...

รูปภาพของ ป้าต่าย

นี่ไงนักพัฒนาตัวจริง

คิดให้แตกต่าง...แต่อย่าแตกแยก

รูปภาพของ วัชรินทร์

ขอบคุณครับ...ผม

รูปภาพของ ริมสวนยาง

เป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแล้ว นำไปใช้ประโยชน์(กับส่วนรวม) ขอให้ประสบความสำเร็จ นะคะ

รูปภาพของ วัชรินทร์

ครับผม

รูปภาพของ นานุวัฒน์

สนใจเกี่ยวกับประมงอยู่เลยครับ กำลังคิดจะเรียนรู้อย่างจริงจัง

“นานุวัฒน์ ทำเกษตรให้สนุกและมีความสุข”

รูปภาพของ วัชรินทร์

ดีครับ

หน้า