น้องกุ้ง...ครับ

หมวดหมู่ของบล็อก: 

สวัสดีเช้าวันจันทร์ครับพี่น้อง...มาเลี้ยงกุ้งไว้กินกันดีกว่า

พอดีมีโอกาสไปสมุทรสงครามและได้ไปงมกุ้งก้ามกรามในแม่น้ำแม่กลอง เลยเป็นอีก1งานที่ต้องเอามาทำเพื่อเป็นความรู้ให้กับคนที่สนใจโดยอาศัยคำบอกเล่าของชาวบ้านมาประกอบการเลี้ยงแบบอิงธรรมชาติ

 

ถ้าเราจะเลี้ยงต้องอาศัยความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุด ที่อยู่ อาหาร น้ำ

 

การเปลี่ยนเปลือกของเขาจะเป็นวิธีในการเจริญเติบโต แต่จะเป็นจุดอ่อนในการดำรงชีวิตเพราะจะอ่อนแอ ต้องใช้เวลา 48 ถึง 72 ชม.ในการเปลี่ยนเปลือก

 

ความเป็นไปของธรรมชาติที่สร้างมาถอดแบบออกมาได้อัศจรรย์มาก

 

ถ้าเรารู้ชีวิตในธรรมชาติเขาได้ก็จะสามารถที่จะเลี้ยงเขาได้ และให้ลูกให้หลานสืบต่อกันมาเป็นวัฎจักรของการดำรงชีวิตสืบไป เป็นอาหารธรรมชาติ และเป็นอาชีพให้กับเราได้ด้วย โดยธรรมชาติพึงพาธรรมชาติ พอเพียง ลดต้นทุนการผลิต หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ทุกคนทำได้.........ขอบคุณบ้านสวนพอเพียงและพี่น้องทุกคน..

ความเห็น

เรียนรู้ลงมือทำ พัฒนา ต่อยอดความรู้ เยี่ยมจริงๆพี่ชาย

ความสะดวกสบายมีขาย แต่ความสุขเงินซื้อไม่ได้ เพราะความสุขมิใช่เงิน

LaughingLaughing

กุ้งตัวเมียมีไข่บ้างรึยังครับ

มีแล้วครับ

ถ้าเป็นไปได้ ผมอยากเลี้ยงกุ้งฝอยเลียนแบบธรรมชาติ ไม่รู้มีที่ไหนให้ดูงานบ้าง 

ไร่สุโขทัยนี้ดี ไร่นี้มีแต่ความสุข

มีครับที่นครปฐมเครือข่ายเราเอง

น้องกุ้ง.. (พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์) อีกไม่นานมีลูกหลานเต็มบ่อ

 

ไวๆนี้ครับ

พี่วัชรินทร์ มีความรู้ใหม่ๆ มาให้น้องๆได้เรียนรู้อีกแล้ว ขอบคุณมากๆ ครับพี่

รักบ้านเกิด ชอบเศรษฐกิจพอเพียง

ครับผม

 

หน้า