สวนพอเพียง กระแสสินธุ์

หมวดหมู่ของบล็อก: 

สวนพอเพียง กระแสสินธุ์

สวนของพ่อ

ความเห็น

ขอบคุณครับ  ต้องขอบคุณคนนี้ ครับ เจ้าของสวน

พ่อผมเองครับ

Laughing

 

ต้นไม้ปลูกในร่มกล้วยโตไวมาก

ต้นนี้ก็เหมือนกัน ที่สวนหญ้ารกมาก

เครื่องตัดหญ้า ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถผลิตปุ๋ยได้ด้วย

ของโปรดสะตอใต้  หลอยแลง...

หน้า