Update บ้านนา

หมวดหมู่ของบล็อก: 

หายไปจากการเขียน blog แต่เข้ามาอ่านและตอบกระทู้อยู่เรื่อยๆ จริงๆ บ้านนายังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก แต่อยาก update  ด้วยเพราะอาจจะมีใครบางคนคิดถึงกันบ้าง และอีกประการคือเป็นการกระตุ้นตัวเองให้พัฒนาให้บ้านนาแห่งนี้เป็นวิถีแห่งเกษตรที่ทำด้วยความสนุกให้เกิดความสุขอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน

ลุงนุกับทับทิมชุมแพ

เกี่ยวข้าวนาปรังแล้วก็เริ่มทำข้าวนาปีกันต่อ ลุงนุมีพันธุ์ข้าวหลายอย่าง ปีนี้คงเป็นปีที่เริ่มต้นจริงจังกับการขยายพันธุ์ข้าวต่างๆ ที่ได้เสาะหาและรวบรวมไว้ หลังจากคัดพันธุ์มาปีที่แล้ว 

แม้ฝนฟ้าปีนี้จะมาช้า และมาน้อย แต่อย่างน้อยก็ได้เห็นสีเขียวของทุ่งนา

แล้วผลจากการทำเกษตรของลุงนุก็มาถึงขั้นจำหน่าย ลุงนุสนุกกับการค้าขายอยู่พักใหญ่ ทั้งข้าว ทั้งกล้วย ดีใจจัง.....

บ้านนานุวัฒน์ยังไม่เสร็จ ค่อยๆ กระดึ๊บกระดึ๊บ คงอีกไม่นานแล้ว สู้ต่อไป

เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ...

ความเห็น

พึ่งพาตัวเองได้มากที่สุด นั่นคือ ความพอเพียง

..โอกาสไม่ได้มีทุกวัน..

 

ถูกต้องที่สุดครับsmiley

“นานุวัฒน์ ทำเกษตรให้สนุกและมีความสุข”

ใกล้จะสำเร็จแล้ว ดีใจและเป็นกำลังใจด้วยคนครับ

"what a wonderful world"

หน้า