ข้อมูลที่ได้จากการหาในเว็บกระทรวงเกษตร

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เว็บของกรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th/th-TH/e-service  ข้อมูลเพียบครับ  และโปรแกรมบริการประชาชน  http://sql.ldd.go.th/service/    ผมได้ค้นมา  ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคน   ถือเป็นการรายงานตัวไปด้วยเลย

ความเห็น