" ไม่มีทุนทำเกษตร ? "

หมวดหมู่ของบล็อก: 

" ไม่มีทุนทำเกษตร ? "...

เมื่อพูดถึง "ทุน" ใคร ๆ ต่างก็พากันคิดแต่เรื่องเงิน ความจริงทุนมีหลากหลายหลายคนคิดทำการเกษตรแนวทฤษฎีใหม่ บอกทำไม่ได้เพราะไม่มีทุน นั่นคือมองว่า ทุนคือ "ตัวเงิน"

ผมก็มาตรองดูว่า ทุกสิ่งเริ่มต้นที่ "ความคิด" ต่อมาคือความขยันหากจะทำเกษตรแล้ว อันดับแรกเลยคือมองที่ "ทุนธรรมชาติ"จะทำเกษตรต้องมี "พื้นที่" เมื่อมีพื้นที่ต่อมาก็ต้องมองว่า "มีน้ำ" หรือไม่ อาจกล่าวว่าทุนเบื้องต้นก็คือ "ดิน" "น้ำ" "ลม"(อากาศ, ฝน) "ไฟ"(พลังงาน,ความร้อน,แสงอาทิตย์)..

ต่อมาก็มองที่ "ทุนแรงกาย" ยังพอมีกำลังเหลือหรือใจสู้หรือเปล่า? เริ่มต้นก็ต้องพึ่งพาตนเองให้มาก ค่อยคิด ค่อยทำด้วยความเพียร ..

ทุนต่อมาคือ "ทุนนวัตกรรม" หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน และการพักผ่อน นั่นหมายถึง ที่พักอาศัย รวมทั้งเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการทำการเกษตรด้วย เช่น จอบ เสียบ มีด เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ รถไถนา ฯลฯ ไม่จำเป็นต้องเลิศหรู ขอเพียงให้มีใช้บ้าง ก็ค่อยทำค่อยหาเพิ่มเติมเอาในภายหลัง..

ทุนต่อมาคือ "ทุนภูมิปัญญา" หมายรวมถึง ประสบการณ์ ความรู้ที่มีติดตัวทางการเกษตร และความรู้ที่แสวงหาได้ในภายหลัง ทุนนี้สำคัญมาก ต้องก้าวทันต่อการเกิดขึ้น ดำรงอยู่และ เปลี่ยนแปลงไปของการเกษตรและสังคม..

และสุดท้าย "ทุนทางชุมชน" หมายถึง หากเราทำการเกษตรสิ่งแรกที่ไม่ควรมองข้ามคือ "ฐานของชุมชน" ต้องมีการศึกษาและเรียนรู้ชุมชน ควบคู่กันไปด้วย ยกตัวอย่างการเรียนรู้..

- ใครคือผู้นำชุมชนอย่างเป็นทางการ 

- ใครคือผู้นำชุมชนอย่างไม่เป็นทางการ 

- ใครคือผู้มีอิทธิพลหรือมีบทบาทสำคัญต่อชุมชนเป็นอย่างมาก 

- ใครมีฐานข้อมูลทำการเกษตรของชุมชน หรือ "ปราชญ์ชุมชน" ด้านต่างๆ  

เช่น บางคนปลูกข้าว บางคนปลูกผัก บางคนปลูกไผ่ บางคนปลูกข้าวโพด บางคนปลูกมันสำปะหลังหรือ มันห้านาที บางคนเลี้ยงปลา บางคนเลี้ยงกบ บางคนเลี้ยงไก่ บางคนเลี้ยงโคหรือควาย ฯลฯ ... 

หากเราเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวมา มันก็จะเป็นฐานให้เราได้แสวงหาผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในชุมชนของเราก่อนเป็นอันดับแรก ไม่ต้องไปแสวงหาซื้อมาจากที่ไกล(สิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่ด้วยตนเอง)..

"ทุนทางชุมชน" จึงมีความสำคัญต่อการทำเกษตรเป็นอย่างมากเพียงแต่เรามองข้ามกันไป จึงทำให้คิดถึงแต่ทุนที่เป็นตัวเงินและแสวงหาซื้อพันธุ์พืชทางการเกษตรภายนอก(ร้านค้า)กันเสียเป็นส่วนใหญ่ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว ในหมู่บ้านหรือชุมชนของเรามีพร้อมหรือมีครบหมดทุกอย่างแล้ว... 

อย่าคิดถึงแต่เรื่องเงินครับ ทุนด้านอื่น ๆ ยังมีอยู่อีกมาก ไม่ว่าจะทำเกษตรหรือทำธุรกิจ ทุนที่สำคัญที่สุดคือ "ทุนทางสติปัญญา" ครับ. 

ขอบคุณทุกท่านที่สนใจ 

ขอบคุณบ้านสวนพอเพียง

"พี่หนาน"  

๒/๑/๒๕๖๑  

ความเห็น

ถูกต้องค่ะ พี่หนาน ทุนทางสติปัญญา สำคัญยิ่งนัก ปัญญาดี คิดดี คิดถึงส่วนรวม-ช่วยเหลือกัน จะทำให้ชุมชน ของเรา เ่จริญก้าวหน้า ... ที่สำคัญ ทุน ที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นวัตุถุหรือสติปัญญา เราต้องใช้ที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์ก่อน ... พี่บัวเชื่อว่า หากเราลงมือทำ แล้ว ท้ายที่สุด ความมีน้ำใจ ของคนรอบข้าง ยอมมีแน่นอน ค่ะ

เห็นด้วยอย่างยิ่งกับที่กล่าวมาทั้งหมดครับ พี่บัว..โดยเฉพาะคำว่า

"ทุน ที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นวัตุถุหรือสติปัญญา เราต้องใช้ที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์ก่อน"

ขาดเหลือสิ่งใดก็ค่อยแสวงหาเพิ่มเติมในภายหลัง ใช่ไหมครับ

ขอบคุณกำลังใจและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับผม

เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากเลยค่ะ สำหรับคนที่เริ่มจะทำการเกษตร^^

ความสุข..อยู่ที่ใจ

ขอบคุณน้องกาน..มากครับ

ขอบคุณการแสดงความคิดเห็น

ขอบคุณกำลังใจที่มีให้กันตลอดมา

สบายดีนะครับ?..