ประหนึ่งฝนทิพย์จากสวรรค์

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ประหนึ่งฝนทิพย์จากสวรรค์

...

วัสสาน์อ่อนงอนง้ำจำใจจาก

ลมพรากพัดไล่พาไกลหนี

หอมหวนกลิ่นวนาบุปผามาลี

ดั่งกลิ่นทฤษฎีใหม่วิไลคง

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผลผลิผลิตช่วยอำนวยประสงค์

แบบแผนพ้นผ่านทรงงานบรรจง

กสิกรรมส่งตรงจากฟ้ามาสู่ชน

ประหนึ่งฝนทิพย์จากสวรรค์วิมานแก้ว

เพลิศแพร้วชโลมสุขทุกแห่งหน

ดังพระพิรุณรุกขเทวามาบันดล

ให้ประชาชนพ้นผ่านด่านอธรรม

ทฤษฎีใหม่ฝ่าละอองธุลีพระบาท

อย่าแคล้วคลาดชาติใดได้อิ่มหนำ

น้ำทิพย์น้ำพระทัยใส่ใจจดจำ

ลงมือทำเถิดหนออย่าท้อรอรี

อรุณรุ่งไขแสงทองลองขุดสระ

มิลดละพากเพียรเวียนทำเต็มที่

ปักหมุดหาปลากระโดดโลดแล่นวารี

ขุดให้มีน้ำไว้ใช้ในสวนนา

สองทำนาข้าวกล้าสรรหาไว้

ทำอย่างไรมิให้อดหมดปัญหา

พันธุ์ข้าวสวยข้าวขวัญลานแต่นานมา

รู้รักษาสืบทอดปลอดลงทุน

สามทำไร่ไม้สวนพรวนดินปลูกผัก

ควรตระหนักปักเขตไว้ใช้อุดหนุน

เป็นหลักทรัพย์ลับวิชามหาคุณ

ฝึกการุณย์แทนคุณท่านอย่างทันกาล

สี่ที่เหลือเอื้อผลต่อก่อที่พัก

ให้เป็นหลักปักฐานงานสืบสาน

พฤษภสัตว์นานาแลอาคาร

โรงรับทานถ่านเห็ดเบ็ดเสร็จมี

เศรษฐกิจพอเพียงควรเคียงคู่

ความพออยู่พอกินทุกถิ่นที่

ขยันหารักษาไว้ใช้พอดี

คบมิตรดีมีแต่ช่วยอำนวยชัย

ทฤษฎีใหม่ของฝ่าละอองธุลีพระบาท

อย่าได้ให้แคล้วคลาดปราชญ์สมัย

สามัคคีนิยมอุดมไทย

สติปัญญานำมาแก้ไขให้ยั่งยืน

เหมันต์เริ่มประเดิมแรกจำแนกดิน

ไคร่ครวญสิ้นดินครบจบทั้งผืน

วาดวางลงตรงกระดาษประกาศจุดยืน

ปลดทุกข์ขื่นตื่นเถิดหนาช้าอยู่ใย

....................................

“พี่หนาน”

23/9/2561

ความเห็น

     ดั่งหอมหวล ชวนยิ้ม กระหยิ่มนัก        พ่อที่รัก ฝากไว้ ใจประสงค์

จงอดทน ทำพอเพียง เพียรบรรจง           อย่าหยิบโหย่ง ควรขยัน พร้อมมั่นใจ

     หยาดฝนแรก ผ่านมา กล้าไม้ชุ่ม          นกเสียงนุ่ม เสียงหวาน กังวาลใส

ดุจสำเร็จ พอเพียงได้ สบายใจ               ทำอินทรีย์ ปลอดภัย .... เริ่มที่ไร่เรา   

           

พี่บัว(ริมสวนยาง)

28/09/61

ขอบคุณพี่ ที่รัก อีกสักนิด  ให้ข้อคิด พิศตาม งามหนักหนา

คอยชี้แนะ และทำ จำติดตา  อีกคอยมา ส่งเสริม เติมวิชา

...