เรามาดูเรื่องของดอกเบี้ยในการกู้ซื้อบ้านกันบ้าง

1 post / 0 new
werncm
รูปภาพของ werncm
Offline
Last seen: 1 วัน 3 ชั่วโมง ก่อน
Joined: 15 มี.ค. 2019 - 23:23
เรามาดูเรื่องของดอกเบี้ยในการกู้ซื้อบ้านกันบ้าง

แน่นอนว่าในการที่เรานั้นเลือกที่จะกู้ยืมเงินเพื่อนำมา ซื้อบ้าน นั้นก็เท่ากับว่าเรานั้นได้ก่อหนี้ให้เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งเมื่อมีหนี้ขึ้นมาเราก็จะต้องมีการบริหารจัดการหนี้สินนี้ให้ดี ไม่อย่างนั้นแล้วลาะก็มันอาจจะก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินกับเราก็ได้ ฉะนั้นถ้าหากใครพอที่จะมีเงินก้อนสักก้อนแล้วหลายๆ คนก็อาจจะนำเงินไปลงทุนใน กองทุน รวมระยะสั้นก่อน หรือหลายคนก็เลือกที่จะนำไปลงทุนใน กองทุนltf แต่ทั้งนี้ก็อย่าเพิ่งนำไปลงทุน rmf เพราะมิฉะนั้นแล้วเราคงได้เงินซื้อบ้านตอนแก่แน่ๆ เพราะด้วยเงื่อนไขของมันนั่นเอง คราวนี้เรามาดูเรื่องของดอกเบี้ยในการกู้เงิน ซื้อบ้านกันบ้างดีกว่าว่าเป็นอย่างไร
ซึ่งในแง่ของภาษีการซื้อบ้านนั้นมันก็มีข้อดีอยู่ตรงที่ มันทำให้เราสามารถประหยัดภาษีไปได้อีกต่อหนึ่งด้วยการใช้ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมมาเป็นตัวช่วยในการลดภาระภาษีที่เราต้องจ่ายนั่นเอง ซึ่งเรื่องของดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ว่านี้ก็คือ ดอกเบี้ยเงินกู้ที่เรานั้นได้จ่ายไปเพื่อซื้อบ้าน คอนโด หรือที่อยู่อาศัยในรูปแบบอื่นๆ เพื่อการอยู่อาศัยโดยเฉพาะนั่นเอง ซึ่งตามประมวลกฎหมายรัษฎากร นั้นได้กำหนดให้คนที่กู้ซื้อบ้านทั้งหลาย สามารถหักลดหย่อนเงินได้ตามที่จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ต้องเป็นจำนวนเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท และก็ต้องทำตามเงื่อนไขหลัก 5 ข้อ ดังต่อไปนี้ด้วย
1. ต้องการกู้ยืมเงินนั้นจะต้องเป็นการกู้ยืมเงินมาจากสถาบันการเงินในประเทศ อย่างเช่น ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ
2. จะต้องเป็นการกู้เงินเพื่อนำไปซื้อหรือสร้างที่อยู่บนที่ดินของตัวเอง หรือกู้เงินเพื่อซื้อคอนโดมิเนียม
3. ทรัพย์สินที่กู้นั้นก็จะต้องนำมาใช้เป็นหลักประกันในการกู้ (จำนอง)
4. จะต้องอยู่อาศัยในปีนั้น แต่ทั้งนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ให้ครบปี ดังนั้นกู้เมื่อไรก็ให้ใช้สิทธิลดหย่อนได้ทันที
5. และถ้าหากว่ามีการกู้สำหรับที่อยู่อาศัยมากกว่า 1 แห่งนั้นเราสามารถใช้ลดหย่อนได้ทุกแห่ง แต่รวมกันแล้วก็จะต้องไม่เกิน 100,000 บาท
และโดยธรรมดานั้นถ้าเป็นการกู้ยืมเพื่อซื้อบ้านในชื่อของเราคนเดียว เราก็จะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้เต็มที่สูงสุดถึง 100,000 บาท แต่ถ้าหากเป็นการกู้ร่วมหลายคนเราก็ต้องแบ่งดอกเบี้ยเงินกู้ยืมกันให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วย ซึ่งได้กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมไว้ว่า ถ้าเป็นในกรณีที่กู้ร่วมกันหลายคน ก็ให้แบ่งดอกเบี้ยคนละเท่าๆ กัน แต่เมื่อนำมารวมกันแล้วก็จะต้องไม่เกิน 100,000 บาท นั่นเอง ซึ่งนั่นมันก็หมายความว่า ถ้าคนสองคนกู้บ้านร่วมกัน โดยมีดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่จ่ายไปทั้งปีจำนวน 150,000 บาท สองคนนั้นก็จะสามารถแบ่งดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้สูงสุดจากเงิน 100,000 บาท หรือคิดเป็นคนละ 50,000 บาทเท่านั้นนั่นเอง
และนอกจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เราจะได้รับในช่วงที่เรากู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้านแล้ว ในช่วงที่เราจะขายบ้านนั้นกฎหมายก็ยังยกเว้นภาษีให้เราด้วย ซึ่งจะเป็นการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตรา 3.3% ซึ่งจะเป็นในกรณีที่เรามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเกินกว่า 1 ปี หรือถือครองทรัพย์สิน (กรณีที่ไม่มีทะเบียนบ้าน) เกินกว่า 5 ปี นั่นเอง