เลือกประกันภัยรถยนต์ให้เหมาะเพื่อความคุ้มครองที่คุ้มค่า

1 post / 0 new
werncm
รูปภาพของ werncm
Offline
Last seen: 1 สัปดาห์ 6 วัน ก่อน
Joined: 15 มี.ค. 2019 - 23:23
เลือกประกันภัยรถยนต์ให้เหมาะเพื่อความคุ้มครองที่คุ้มค่า

คงมีผู้ขับขี่จำนวนไม่น้อยเลยที่คิดว่าการทำประกันรถที่ควรทำและคุ้มค่าที่สุดก็คือการทำประกันรถชั้น 1 ต่างคนก็ต่างหาข้อมูลว่าเราจะทำประกันรถชั้น 1 ที่ไหนดี เพื่อให้เกิดความคุ้มครองที่คุ้มค่ามากที่สุด  ใช่แล้วการทำประกันภัยรถยนต์ชั้น  1 คุณจะได้รับคุ้มครองที่มากที่สุด แต่ว่าจะคุ้มค่ามากกว่าประกันชั้น 3หรือไม่นั้น เราตอบไม่ได้ เพราะสิ่งที่จะแสดงถึงความคุ้มค่าได้นั้นก็คือพฤติกรรมการใช้รถของคุณ  เพราะหากตลอดเวลาการขับรถของคุณไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดแต่น้อยมากและคุณก็เป็นฝ่ายถูกเสมอ  เราตอบได้เลยว่า การทำประกันของคุณไม่คุ้มค่าเลยและเสียเงินเกินความจำเป็น

 การประกันรถยนต์ก็มีหลายประเภท ที่มีความคุ้มครองที่แตกต่างกัน แล้วเมื่อมีรถยนต์ก็จะต้องทำ พรบ.รถยนต์ ซึ่งเป็นการประกันรถยนต์ที่กฎหมายบังคับให้ต้องซื้อไว้เป็นขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ หากคุณต้องการความคุ้มครองเพิ่มก็ สามารถซื้อประกันภาคสมัครใจ โดยมี การประกันแต่ละประเภทที่มีความคุ้มครองขั้นพื้นฐานที่แตกต่างกัน

ประกันภัยชั้น 1 ให้ความคุ้มครองค่าเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันและคันคู่กรณี ค่าเสียหายของทรัพย์สินทั้งในรถยนต์คันเอาประกัน และคันคู่กรณี ค่ารักษาพยาบาล และค่ายาสำหรับผู้ขับขี่ ผู้โดยสารรถยนต์คันเอาประกันและรถยนต์คันคู่กรณี โดยจะให้ค่าชดเชยความเสียหายกรณีรถยนต์คันเอาประกันเสียหายเนื่องจากไฟไหม้เพราะอุบัติเหตุ น้ำท่วม และการโจรกรรม เหมาะสำหรับรถใหม่ป้ายแดง รถยนต์ที่มีผู้ขับขี่มือใหม่ ยังไม่คล่องในการขับรถยนต์ และรถยนต์ที่ใช้งานเป็นประจำ หรือใช้งานหนัก

ประกันภัยชั้น 2  ให้ความคุ้มครองค่าเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกัน และคันคู่กรณี ค่าเสียหายของทรัพย์สินทั้งในรถยนต์คันเอาประกันและคันคู่กรณี ค่ารักษาพยาบาลและค่ายาสำหรับผู้ขับขี่ ผู้โดยสารรถยนต์คันเอาประกันและรถยนต์คันคู่กรณี โดยจะให้ค่าชดเชยความเสียหายกรณีรถยนต์คันเอาประกันเสียหายกรณีไฟไหม้และการโจรกรรม เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์ไม่บ่อยมาก เป็นผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์ ไม่ขับเร็ว

ประกันภัยชั้น 2+  จะได้รับความคุ้มครองกรณีรถยนต์สูญหาย ความเสียหายเกิดขึ้นจากไฟไหม้ ความคุ้มครองต่อรถยนต์คันเอาประกันกรณีเกิดอุบัติเหตุกับยานพาหนะทางบก ค่ารักษาพยาบาลผู้ขับขี่ และผู้โดยสารในรถยนต์คันคู่กรณี เหมาะสำหรับรถที่ใช้งานเป็นประจำ และจำเป็นต้องจอดในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการโจรกรรม หรือรถยนต์ที่ไม่มีที่จอดรถในที่ที่มีรั้วรอบขอบชิด

ประกันภัยชั้น 3 ให้ความคุ้มครองค่าเสียหายต่อรถยนต์คันคู่กรณี ค่าเสียหายของทรัพย์สินในรถยนต์คันคู่กรณี ค่ารักษาพยาบาล และค่ายาสำหรับผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารรถยนต์คันคู่กรณี เหมาะสำหรับ รถยนต์ที่ไม่ได้นำออกมาใช้งานบ่อย นาน ๆ จะมีการนำออกมาใช้ครั้งหนึ่ง หรือรถเก่าอายุ 7 ปีขึ้นไป และรถยนต์ที่ไม่ได้จอดในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการโจรกรรม

ประกันภัยชั้น 3+ ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของคู่กรณีและความเสียหายของตัวรถ ที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุกับยานพาหนะทางบก ไม่คุ้มครองการสูญหายหรือการถูกไฟไหม้ เหมาะสำหรับรถเก่าที่มีอายุเกิน 7 ปีขึ้นไป หรือรถที่ใช้งานเป็นประจำ แต่สามารถจอดรถยนต์ใน  ที่ ๆ ไม่มีความเสี่ยงเรื่องการโจรกรรมได้

ทั้งนี้ การที่เราจะเลือกประเภทประกันภัยรถยนต์แบบไหนนั้นก็ต้องพิจารณาจากพฤติกรรมการขับขี่ของเราเป็นหลัก เพื่อให้การทำประกันรถยนต์เกิดความคุ้มครองที่คุ้มค่าและไม่เสียเงินเกินความจำเป็น