ทำบัตรเครดิตต้องเตรียมอะไรบ้าง

1 post / 0 new
werncm
รูปภาพของ werncm
Offline
Last seen: 1 สัปดาห์ 6 วัน ก่อน
Joined: 15 มี.ค. 2019 - 23:23
ทำบัตรเครดิตต้องเตรียมอะไรบ้าง

            ทำบัตรเครดิตสำหรับมนุษย์เงินเดือนนั้นก็มีจุดประสงค์ในการทำที่ต่างกันไป บางคนอาจใช้ผ่อนสินค้า ใช้เป็นเงินหมุนเวียน หรือว่าไว้ใช้ในยามฉุกเฉินแต่ไม่ว่าจะใช้ในเรื่องอะไรก็ตาม โดยถ้าคุณต้องการที่จะทำบัตรเครดิต คุณก็ต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อมด้วย เพื่อช่วยให้คุณได้รับการอนุมัติได้โดยไม่มีปัญหา

มีรายได้ในบัญชีอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ธนาคารหรือบริษัทบัตรเครดิตเห็นว่าคุณมีโอกาสชำระหนี้คืนให้กับธนาคารได้หรือไม่ ทุกครั้งที่คุณสมัครบัตรเครดิตจะมีการขอดู statement หรือ สำเนาบัญชีออมทรัพย์ ของเราย้อนหลัง อย่างน้อย 3 – 6 เดือน เพื่อแสดงว่าคุณมีรายได้สม่ำเสมอ

หลักฐานยืนยันการประกอบอาชีพ ถ้าเป็นพนักงานบริษัททั่วไปจะมีสลิปเงินเดือนตัวจริงที่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้ โดยสลิปเงินเดือนต้องมีอายไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งแล้วแต่ธนาคารจะกำหนด โดยถ้าเป็นหนังสือรับรองเงินเดือน ต้องมีตราประทับของบริษัทตรงกึ่งกลางกระดาษ และถ้าทำงานในหน่วยงานราชการจะต้องมีตราครุฑและมีการแจ้งรายละเอียดของคุณอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นชื่อสกุล ตำแหน่งงาน อัตราเงินเดือน และมีรับรองจากผู้บังคับบัญชาหรือคนที่มีอำนาจด้วยว่าคุณนั้นเป็นข้าราชการหรือพนักงานในบริษัทนั้นจริง และมีการลงวันที่ในใบรับรองเงินเดือนด้วยว่าออกใบภายในวันที่เท่าไร เพื่อใช้ในการอ้างอิงต่อไป และหากคุณเป็นเจ้าของกิจการ คุณจะต้องมีสำเนาหนังสือจดทะเบียนประเภทธุรกิจอายุไม่เกิน 1 ปี เพื่อยืนยันว่าคุณประกอบธุรกิจจริง

ประวัติธุรกรรมทางการเงินที่ดี เพราะถ้าคุณมีประวัติการเงินที่ดีแล้ว คุณจะได้รับความน่าเชื่อถือจากธนาคารและมีสิทธิ์ได้รับการอนุมัติสินเชื่อได้ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่า คุณมีประวัติการเงินเป็นอย่างไรบ้าง คุณสามารถขอเช็คกับทางเครดิตบูโรได้เลย และส่วนนี้จะมีหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินของเราไว้ แต่จะมีค่าธรรมเนียม 100 บาทในการขอเช็คข้อมูล และสามารถรอรับได้ภายใน 15 นาที หรือหากไม่สะดวกรอก็สามารถให้ส่งไปรษณีย์มาที่บ้านก็ได้ โดยเราต้องจ่ายเพิ่มฉบับละ 20 บาท

คุณควรตรวจเช็ครายละเอียดและเงื่อนไขของบัตรเครดิตก่อนการสมัคร ว่าธนาคารมีการกำหนดการทำไว้อย่างไรบ้าง และคุณนั้นผ่านเงื่อนไขหรือไม่ แต่ถ้าคุณนั้นไม่ผ่านเงื่อนไข ก็ให้ลองทำบัตรอื่นๆดู และที่สำคัญไม่ควรทำบัตรพร่ำเพรื่อด้วย เพราะว่า คนที่สมัครบัตรเครดิตบ่อยๆ เพราะทางธนาคารจะมองว่าคุณต้องการใช้เงินมาก และอาจกลายเป็นหนี้เสียได้ นี่อาจเป็นสาเหตุทำให้คุณไม่ได้รับการอนุมัติ

กรอกรายละเอียดในใบสมัครและส่งเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน ส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญของการทำบัตรเครดิตด้วยเช่นกัน  เพราะว่าถ้ากรอกไปไม่ครบก็จะไม่ได้รับการอนุมัติ เพราะสิ่งแรกที่ทางธนาคารจะเห็นก็คือใบสมัครและเอกสารต่างๆ ของคุณนั่นเอง

ทั้งหมดนี้ คือ สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณได้รับการอนุมัติบัตรเครดิต และนอกจากนี้คุณจะต้องทำความเข้าใจในเงื่อนไขของแต่ละธนาคารให้ดีด้วย เพื่อให้คุณนั้นเลือกทำบัตรเครดิตกับธนาคารที่ตรงใจคุณได้ และนอกจากนี้คุณต้องทำความเข้าใจในเรื่องของค่าธรรมเนียมการโอนเงินไว้ด้วย ถ้าจะต้องใช้บัตรเครดิตในการโอนเงินด้วย