Digital Transformation คืออะไร ทำไมธุรกิจจึงควรให้ความสำคัญ

1 post / 0 new
DigitalKnowledge
Offline
Last seen: 4 ชั่วโมง 11 นาที ก่อน
Joined: 5 มิ.ย. 2019 - 15:56
Digital Transformation คืออะไร ทำไมธุรกิจจึงควรให้ความสำคัญ

 

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันมีเทคโนโลยีต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงาน หรือการอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิต ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือทั้งการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวันของเราก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากการใช้เทคโนโลยี ซึ่งในบทความนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่อง Digital Transformation หรือการเปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคโนโลยี ว่า Digital Transformation คืออะไร ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรบ้าง และทำไมธุรกิจต่าง ๆ จึงควรให้ความสำคัญ
Digital Transformation คืออะไร?

หากอธิบายง่าย ๆ Digital Transformation ก็คือการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในด้านของธุรกิจ ซึ่งไม่ใช่เป็นการปรับเพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น แต่ Digital Transformation คือการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่รากฐาน จนไปถึงขั้นตอนการทำงาน การวางกลยุทธ์ต่าง ๆ การจ้างงาน และรูปแบบองค์กร ซึ่งหมายความว่าธุรกิจนั้น ๆ ได้นำเทคโนโลยีมาเพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้ธุรกิจนั้น ๆ ได้มีการพัฒนาและสามารถแข่งขันกับธุรกิจอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การวางแผนการตลาดและการทำการตลาดผ่านช่องทาง Social media ต่าง ๆ ก็เรียกได้ว่าเป็น Digital Transformation รูปแบบหนึ่ง เพราะอาจเป็นการทำให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ตรงกลุ่มมากขึ้น และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ความสำคัญของ Digital Transformation

Digital Transformation นั้นมีความสำคัญอย่างมากสำหรับธุรกิจในทุก ๆ อุตสาหกรรม เพราะในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าแทบจะทุกอุตสาหกรรมได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งาน ซึ่งอาจก่อให้เกิด Digital Disruption ตามมาได้ ซึ่งนั่นหมายความว่า หากธุรกิจของคุณไม่มีการปรับตัวอย่างการทำ Digital Transformation ก็อาจทำให้ธุรกิจของคุณไม่สามารถอยู่รอดไปได้นั่นเอง 

 

ยกตัวอย่างเช่น Tesla Motor บริษัทผลิตและจำหน่ายรถพลังงานไฟฟ้าและส่วนประกอบระบบส่งกำลังของยานพาหนะไฟฟ้า ได้มีการนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้เพื่อการขับเคลื่อนรถยนต์แทนการใช้น้ำมันในรูปแบบเก่า ซึ่งหากบริษัทรถยนต์ต่าง ๆ ไม่ได้มีการปรับตัวอย่างการทำ Digital Transformation ไม่แน่ว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ยอดขายของบริษัทรถยนต์อื่น ๆ ก็อาจตกลงมาได้ และอาจก่อให้เกิดความเสียหายในด้านรายได้ต่อบริษัทรถยนต์อื่น ๆ เป็นต้น

 

หากจะให้สรุปสั้น ๆ ว่า Digital Transformation นั้นคืออะไร คำตอบก็คือการใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้ามาเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ขั้นตอนแรกในการสร้างสรรค์ จนไปถึงขั้นตอนการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้น ๆ ให้กลับลูกค้า ซึ่งการทำ Digital Transformation ก็จะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถแข่งขันกับโลกที่เต็มไปด้วย disruptive technology ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ธุรกิจของคุณพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกัน