กิจกรรมที่สร้างจินตนาการและต่อยอดความรู้ให้แก่เด็กทุกวัย

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ในช่วงที่เด็กๆหลายบ้านจะต้องเรียนออนไลน์และไม่ได้ไปโรงเรียน ไปทำกิจกรรมและพบปะเล่นกันกับเพื่อนๆในวัยเดียวกัน พ่อแม่ผู้ปกครองแทบจะเอามือก่ายหน้าผาก และเกิดความเครียดอย่างมาก เพราะต้องทำงานและเฝ้าระวังดูแลตนเองในการเดินทางออกไปทำงานเพื่อไม่ให้ติดโรคระบาดอย่างโควิด-19 ที่ถ้าติดขึ้นมาแล้วจะสร้างความเดือดร้อนอย่างมากให้แก่คนในครอบครัว เพราะหลายๆครอบครัวนั้นมีทั้งผู้สูงอายุและเด็กๆที่มีความเสี่ยงในการติดโรค รวมไปถึงอาจมีอาการแย่ลงกว่าคนที่มีภูมิคุ้นกันสูงอีกด้วย

เพราะข้อจำกัดในการเรียนออนไลน์ของลูกๆหลานๆและเด็กในบ้าน พ่อแม่และผู้ปกครองจึงได้เสาะหาวิธีที่จะสร้างทักษะและพัฒนาความรู้ความสามารถของเด็กในแต่ละวัย ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะต้องสร้างจินตนาการและต่อยอดความรู้เหล่านี้ แม้ว่าเด็กๆจะเรียนโรงเรียนแต่ละที่ที่มีความแตกต่างกัน เช่น โรงเรียรรัฐบาล โรงเรียรเอกชน หรือจะเป็น โรงเรียนอินเตอร์กรุงเทพ ซึ่งทุกที่นั้นต่างก็วางรากฐานการศึกษาตามหลักสูตร เราแค่ต้องเสริมในด้านพัฒนาการที่เด็กต้องการตามความสนใจในแต่ละคน ซึ่งทางคิดส์แอคทีฟเพลย์ได้แชร์ไว้ว่า พัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัยจะมีความแตกต่างกัน ดังนั้นผู้ปกครองควรใส่ใจ ในการเสริมสร้าง ทักษะ ประสบการณ์ที่เหมาะสมตามวัย เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ เป็นการวางรากฐานชีวิตที่จะส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย สติปัญญา โดยเด็กช่วง 1-3 ปี เด็กน้อยวัย 1 ปีเริ่มเดินได้แล้ว จึงควรให้เด็กได้เล่นหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อ การอ่านนิทานให้ฟังบ่อย ๆ จะช่วยเสริมสร้างความผูกพัน ทักษะภาษา และพัฒนาการทางอารมณ์ เด็กน้อยวัย 3-5 ปี จะชอบ เล่นระบายสี ฟังนิทาน ฟังเพลง ร้องเพลง วิ่งเล่น กระโดดโลดเต้น ปีนป่ายเครื่องเล่นในสนาม พอช่วง 5-8 ปี จะชอบเล่นกันเป็นกลุ่ม พอโตประมาณ 12 ปีขึ้นไป ทักษะ การเรียนรู้ต่างๆที่ผู้ปกครอง ฝึกฝนจะเริ่มปรากฎผลชัดเจน ถ้าปล่อยให้เล่นกลางแจ้ง เล่นกีฬาก็จะชอบกีฬา หรือถ้าปล่อยให้ดูทีวี ชมละคร ฟังเพลงเป็นประจำครั้งละนานๆ ก็อาจจะกลายเป็นคนชอบการแสดง ชอบร้องรำ ทำเพลง หากผู้ปกครอง หมั่นสังเกตพฤติกรรม พัฒนาการของเด็กๆ ลูกๆในช่วงปฐมวัย แล้วสามารถค้นพบจุดเด่นได้ มีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง จะกลายเป็นการเพิ่มพูนทักษะ อาจสะท้อนผ่านกิจกรรมด้านศิลปะ ซึ่งมีทั้งดนตรี การวาดภาพ จะเป็นการเสริมสร้างจินตนาการได้อย่างดี กิจกรรมด้านศิลปะนั้น ต้องพิจารณษความเหมาะสมด้วยว่า เด็กมีความชื่นชอบด้านใด ไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพ ระบายสี โดยการปล่อยให้เด็กๆได้ขีดเขียน ระบายไปตามความตั้งใจ ไม่ต้องไปบีบบังคับ สร้างกรอบของการวาดภาพ ระบายสี รวมถึงกิจกรรมด้านดนตรี ทั้งการฝึกฝนเครื่องเล่น ประเภทต่างๆที่เหมาะสม และโอกาสที่จะได้รับในเส้นทางชีวิต ศิลปะนั้น ได้รับการยอมรับว่า เป็นองค์ประกอบที่เสริมสร้างจินตาการของเด็กได้เป็นอย่างดี สามารถเรียนรู้พัฒนาการตามช่วงวัยได้ โดยทางการแพทย์ มีศาสตร์ด้านศิลปะบำบัด ด้านอารมณ์ เพื่อพัฒนา ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ เช่น ลดความกร้าวร้าว การมีสมาธิที่ดีขึ้น เป็นต้น