เกษตรกรรู้ไว้! ตรวจดินช่วยพัฒนาผลผลิตและการเกษตรได้มากกว่าที่คิด

1 post / 0 new
DigitalKnowledge
Offline
Last seen: 1 สัปดาห์ 1 วัน ก่อน
Joined: 5 มิ.ย. 2019 - 15:56
เกษตรกรรู้ไว้! ตรวจดินช่วยพัฒนาผลผลิตและการเกษตรได้มากกว่าที่คิด

 

เพราะเป้าหมายที่ชัดเจนไม่อาจสำเร็จได้โดยปราศจากการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับทุก ๆ อาชีพ การทำเกษตรให้มีประสิทธิภาพจนสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ก็ล้วนแล้วแต่ต้องวางแผนให้รัดกุมทั้งสิ้น ซึ่งนอกจากจะพิจารณาจากสภาพอากาศ เมล็ดพันธุ์ โรคระบาด และความต้องการของตลาดแล้ว รู้หรือไม่? การตรวจดินก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องจำเป็นที่สามารถช่วยให้เกษตรกรทุกคนบรรลุเป้าหมายทางเกษตรได้ง่าย ๆ แถมยังช่วยประหยัดต้นทุนในอนาคตได้อีกด้วย แล้วการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของดินจะช่วยให้เกษตรกรวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างไร และการตรวจดินมีความสำคัญกับการทำเกษตรกรรมมากน้อยแค่ไหน วันนี้เรามีคำตอบ!

 

 

การตรวจดินช่วยวางแผนการปลูกได้

เกษตรกรหลายคนอาจมองว่า การปรับดินหลังจากหมดฤดูกาลเก็บเกี่ยวพืชพรรณสามารถช่วยให้ดินกลับมาพร้อมใช้ และสามารถลงพืชพรรณรอบใหม่ได้ทันที แต่ในความเป็นจริงแล้ว หากเราไม่ตรวจดินหรือนำตัวอย่างดินมาวิเคราะห์ก่อนที่จะลงพืชพรรณรอบใหม่ เราก็ไม่มีทางรู้เลยว่า ตอนนี้ดินของเราขาดสารอาหารอะไรอยู่ หรือมีความจำเป็นที่ต้องปรับสารอาหารอย่างไรให้เหมาะกับการเพาะปลูก ซึ่งการขาดความเข้าใจในส่วนนี้ นอกจากจะเสียต้นทุนไปกับการปรับดินอย่างไม่ตรงจุดแล้ว การเพาะปลูกโดยไม่ทันได้ตรวจดินก็อาจทำให้พืชพรรณไม่ออกผลเหมือนที่ต้องการอีกด้วย

 

วิเคราะห์ดินได้ก่อน ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ก่อน

นอกจากจะช่วยวางแผนการปลูกตั้งแต่แรกแล้ว การตรวจดินยังสามารถช่วยให้เราวางแผนค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตรได้อีกด้วย เพราะลองคิดดูง่าย ๆ หากเรารู้ว่าในดินยังขาดแร่ธาตุอะไร หรือมีความจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพในส่วนไหนหลังจากการตรวจวิเคราะห์ดินแล้ว เราก็สามารถวางแผนพัฒนาดินได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการหว่านพัฒนาคุณภาพดินโดยไม่มีจุดหมาย ที่สำคัญ ไม่เพียงแต่การพัฒนาคุณภาพดินเท่านั้น การตรวจวิเคราะห์ดินยังช่วยให้เราวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายในการใส่ปุ๋ย รวมถึงการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะกับดินอีกด้วย 

 

การตรวจดินช่วยรักษาคุณภาพดินได้

การตรวจดินก่อนลงมือปลูกพืชพรรณรอบใหม่ยังสามารถช่วยให้เราเห็นว่า สารเคมีหรือปุ๋ยแบบใดทำให้คุณภาพดินเสื่อมบ้าง ซึ่งจะช่วยให้เราวางแผนเพื่อรักษาดินให้สามารถใช้งานได้ในระยะยาวนั่นเอง นอกจากนี้ การวิเคราะห์ดินก่อนเริ่มปลูกยังทำให้เห็นถึงแนวทางการรักษาดินตามธรรมชาติ โดยที่ไม่ทำให้ดินเสื่อมสภาพโดยเปล่าประโยชน์อีกด้วย

 

เมื่อรู้แบบนี้แล้ว เกษตรกรทุกคนอย่าลืมวางแผนตรวจดินก่อนที่จะลงมือเพาะปลูกทุกครั้งด้วยนะ ไม่แน่ว่าในฤดูกาลต่อ ๆ ไป เราอาจจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงขึ้นโดยมีราคาต้นทุนที่ลดลงก็เป็นได้